Thường trực HĐND huyện: Giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND Thị trấn Phước Vĩnh

18/10/2019    Lượt xem: 238    In bài viết   Độ tương phản  

Thực hiện chương trình hoạt động; trong thời gian qua, HĐND, Thường trực HĐND Thị trấn Phước Vĩnh đã thực hiện tốt các nội dung, chương trình hoạt động theo luật định. Đã tổ chức ban hành được 27 Nghị quyết; trong đó có 2 Nghị quyết chuyên đề và 25 Nghị quyết cá biệt. Việc ban hành các Nghị quyết được lấy ý kiến Đại biểu HĐND, các Ban của HĐND nghiên cứu, đóng góp ý kiến và thẩm tra trước 15 ngày khai mạc kì họp. Đã tổ chức được 36 đợt khảo sát, giám sát chuyên đề về công tác quản lý thu – chi ngân sách; thể chế hóa Nghị quyết HĐND của UBND trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; xây dựng cơ bản; giao thông đô thị; giảm nghèo, giải quyết việc làm; đào tạo nghề; chính sách chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; các thiết chế xây dựng khu phố văn hoá vv…

Bên cạnh đó, HĐND Thị trấn còn tổ chức giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND trước các kì họp thường lệ. Tại các kì họp, HĐND Thị trấn cũng xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; việc thu – chi ngân sách; cho ý kiến về báo cáo công tác của UBND. Xem xét việc trả lời chất vấn trong thời gian giữa hai kì họp. Tổ chức các hoạt động chất vấn của Đại biểu đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các thành viên UBND. Phối hợp tổ chức được 97 cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND và đã tiếp nhận được 484 ý kiến, kiến nghị. Xây dựng lịch phân công tiếp công dân của Đại biểu HĐND hàng tuần vào thứ 3 và thứ 5 tại phòng tiếp dân cùng với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND theo Luật định. Đã tổ chức được 294 lượt tiếp công dân và tiếp 188 lượt công dân đến phản ánh tâm tư, nguyện vọng.

Ngoài ra, trong thời gian qua, HĐND, Thường trực HĐND Thị trấn luôn tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện mối quan hệ phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam trong việc tổ chức các kì họp HĐND, Hội nghị liên tích trao đổi, góp ý kiến các nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kì họp, tiếp xúc cử tri, trả lời chất vấn của Đại biểu; thẩm định các báo cáo để phục vụ kì họp; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kì họp; tham dự đầy đủ các kì họp của UBND, UBMTTQ Việt Nam đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; việc thu – chi ngân sách; kế hoạch đầu tư công; tham gia ý kiến với UBND trong công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Giữ mối liên hệ tốt với Thường trực HĐND huyện; tham gia đầy đủ các cuộc họp và hoạt động giám sát do Thường trực HĐND, 2 Ban của HĐND huyện triệu tập, kịp thời đề xuất những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn… đến Thường trực HĐND huyện xem xét hướng dẫn, giải đáp…

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Kim Hương, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Kim Hương, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả hoạt động, chương trình giám sát của HĐND Thị trấn trong thời gian qua; cũng như việc ban hành các văn bản đúng quy định. Trong đó đáng chú ý là việc triển khai thực hiện hoạt động giám sát lời hứa với cử tri của Đảng, chính quyền, ngành chức năng của Thị trấn. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại đề nghị trong thời gian tới, HĐND, Thường trực HĐND Thị trấn cần khắc phục, nêu cao vai trò hoạt động và hiệu quả của hoạt động giám sát, nhất là giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát huy tốt vai trò của Đại biểu, cơ quan Đại diện cho cử tri. Xây dựng, cơ cấu thành phần Đại biểu đúng, đảm bảo cho các cuộc giám sát hiệu quả, chất lượng…

HẢI SÂM

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1197
Tuần này: 4377
Tháng này: 55808
Tổng truy cập: 1240138