Chỉ thị
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
89/KH-UBND 26/04/2018

Tuyền truyền kết quả phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

02/CT-UBND 05/04/2018

Về việc tiếp tục thực hiện và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Phú Giáo, đến năm 2020

01/CT-UBND 03/04/2018

Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/2018)

63/KH-UBND 28/03/2018

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020

18/CT-UBND 20/09/2017

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

03/CT-UBND 23/02/2017

Về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 126
Tuần này: 1440
Tháng này: 7783
Tổng truy cập: 32927