Văn bản pháp luật
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/KH-UBND 17/02/2023

Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên trên địa bàn huyện năm 2023

21/KH-UBND 17/02/2023

Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện năm 2023

91/QĐ-UBND 30/01/2023

Về việc hủy bỏ Quyết định tuyển dụng viên chức đối với Bà Đào Thị Thúy

09/KH-UBND 30/01/2023

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Phú Giáo năm 2023

19/QĐ-UBND 06/01/2023

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Phú Giáo ban hành đã hết hiệu lực

02/BC-UBND 06/01/2023

Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

05/2022/QĐ-UBND 30/12/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Giáo

04/2022/QĐ-UBND 30/12/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT huyện Phú Giáo

17/NQ-HĐND 19/12/2022

Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Giáo năm 2022 (lần 2)

18/NQ-HĐND 19/12/2022

Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Giáo; thu chi và phân bổ ngân sách địa phương 2023

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2998
Tuần này: 12794
Tháng này: 73344
Tổng truy cập: 4867610