Công khai ngân sách nhà nước


  23/07/2018  Lượt xem: 46
Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018
  13/06/2018  Lượt xem: 36
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính, Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 và Công văn số 4764/U​​BND-KTTH ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã thông báo​ công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2018 của tỉnh Bình Dương.​
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 11120
Tuần này: 60253
Tháng này: 168298
Tổng truy cập: 309878