Công khai ngân sách nhà nước


  24/07/2019  Lượt xem: 27

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Phú Giáo

  19/03/2019  Lượt xem: 56

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

  23/07/2018  Lượt xem: 116
Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018
  13/06/2018  Lượt xem: 102
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính, Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 và Công văn số 4764/U​​BND-KTTH ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã thông báo​ công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2018 của tỉnh Bình Dương.​
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2666
Tuần này: 36508
Tháng này: 115116
Tổng truy cập: 719208