Kế hoạch
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
70/KH-UBND 26/03/2020

Tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng giảng dạy trong các trường tiểu học trên địa bàn huyện Phú Giáo

19/KH-UBND 19/03/2020

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

62/KH-UBND 12/03/2020

Thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phú Giáo

45/KH-UBND 10/03/2020

Kế hoạch thực hiện "Năm dân vận khéo" 2020

47/KH-UBND 10/03/2020

Triển khai, thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" và Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Giáo.

48/KH-UBND 10/03/2020

Thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Giáo

49/KH-UBND 10/03/2020

Tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" năm 2020 trên địa bàn huyện Phú Giáo

38/KH-UBND 05/03/2020

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020

39/KH-UBND 05/03/2020

Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2020

29/KH-UBND 17/02/2020

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1025
Tuần này: 8761
Tháng này: 19577
Tổng truy cập: 1477546