Nghị quyết
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/NQ-HĐND 19/12/2022

Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Giáo năm 2022 (lần 2)

18/NQ-HĐND 19/12/2022

Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Phú Giáo; thu chi và phân bổ ngân sách địa phương 2023

19/NQ-HĐND 19/12/2022

Về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghi quyết 06/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện Phú Giáo về Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 1)

20/NQ-HĐND 19/12/2022

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2023

20/2021/NQ-HĐND 10/12/2021

Quy định chế độ hỗ trợ đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương

18/2021/NQ-HĐND 10/12/2021

Về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo hình thức đặt hàng của tỉnh Bình Dương

37/NQ-HĐND 16/09/2021

Nghị quyết về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, quyết toán thu chi ngân sách địa phương 2020

38/NQ-HĐND 16/09/2021

Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021

41/NQ-HĐND 16/09/2021

Nghị quyết về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B - C thuộc thẩm quyền của HĐND huyện

42/NQ-HĐND 16/09/2021

Nghị quyết về việc cho ý kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 - lần 3

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 3192
Tuần này: 12988
Tháng này: 73538
Tổng truy cập: 4867804