Nghị quyết
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/NQ-HĐND 23/12/2019

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

18/NQ-HĐND 23/12/2019

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

19/NQ-HĐND 23/12/2019

Về phề chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

20/NQ-HĐND 23/12/2019

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2020

21/NQ-HĐND 23/12/2019

Về thống nhất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý

22/NQ-HĐND 23/12/2019

Về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND huyện

14/NQ-HĐND 17/12/2019

Về việc miễn nhiệm chức danh PCT HĐND huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kì 2016-2021

15/NQ-HĐND 17/12/2019

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

16/NQ-HĐND 17/12/2019

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

26/2019/NQ-HĐND 12/12/2019

Ban hành quy định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1715
Tuần này: 7136
Tháng này: 49924
Tổng truy cập: 2008637