Nghị quyết
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/NQ-HĐND 14/12/2018

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2019

14/NQ-HĐND 14/12/2018

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

15/NQ-HĐND 14/12/2018

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 

16/NQ-HĐND 14/12/2018

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện

17/NQ-HĐND 14/12/2018

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020

18/NQ-HĐND 14/12/2018

Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

70-NQ/HU 12/12/2018

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Giáo về phương hướng nhiệm vụ 2019

01/NQ-HĐND 06/07/2018

Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kì 2016-2021

02/NQ-HĐND 06/07/2018

Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kì 2016-2021

03/NQ-HĐND 06/07/2018

Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kì 2016-2021

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 12363
Tuần này: 60253
Tháng này: 169541
Tổng truy cập: 311121