Thông tin chỉ đạo điều hành


  06/06/2019  Lượt xem: 20

Về việc triển khai thực hiện lập, lưu trữ thông tin hồ sơ TTHC

  06/06/2019  Lượt xem: 25

Về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

  29/05/2019  Lượt xem: 38

Triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019

  27/05/2019  Lượt xem: 27

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống Dịch tả heo Châu Phi

  23/05/2019  Lượt xem: 36

Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 2026/KH-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Bình Dương 

  23/05/2019  Lượt xem: 33

Về việc hướng dẫn tổ chức triển khai Kế hoạch 1818/KH-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh Bình Dương

  23/05/2019  Lượt xem: 30

Về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

  23/05/2019  Lượt xem: 17

Về việc thực hiện chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp

  22/05/2019  Lượt xem: 22

Về việc báo cáo công tác 6 tháng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019

  22/05/2019  Lượt xem: 11

Về việc chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác kiểm tra của Bộ tham mưu Quân khu 7 về công tác GDQP&AN huyện

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 420
Tuần này: 4540
Tháng này: 23711
Tổng truy cập: 451802