Thông tin chỉ đạo điều hành


  01/10/2018  Lượt xem: 681
Thông báo Chương trình làm việc Tháng 10-2018 của UBND huyện Phú Giáo
  10/09/2018  Lượt xem: 65
Về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh, kiểm tra, biển hiệu, quảng cáo
  26/07/2018  Lượt xem: 49
Về việc tạm hoãn đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức
  26/07/2018  Lượt xem: 44
Về việc Triển khai công văn 1210/SGTVT-QLGT ngày 26/04/2018 của Sở GTVT
  26/07/2018  Lượt xem: 648
Về việc Triển khai công văn 1210/SGTVT-QLGT ngày 26/04/2018 của Sở GTVT
  24/07/2018  Lượt xem: 35
Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống cháy nổ, cháy rừng trong mùa nắng nóng, hanh khô năm 2018
  24/07/2018  Lượt xem: 644
Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống cháy nổ, cháy rừng trong mùa nắng nóng, hanh khô năm 2018
  27/06/2018  Lượt xem: 643
Về việc tạm hoãn đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức
  04/06/2018  Lượt xem: 28
Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 3536/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
  04/06/2018  Lượt xem: 640
Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 3536/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 194
Tuần này: 1508
Tháng này: 7851
Tổng truy cập: 32995