UBND huyện: Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018

08/03/2019    Lượt xem: 129    In bài viết   Độ tương phản  

Thực hiện công tác cải cách hành chính, trong năm 2018, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức như qua hội họp, loa đài, trang thông tin điện tử, pano, băng ron, qua đó đã kịp thời truyền tải tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính của địa phương. Kết quả trong năm 2018, UBND huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện khá tốt các nội dung cải cách hành chính như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính. Trong đó về cải cách TTHC, UBND huyện đã ban hành kế hoạch để triển khai, tổ chức thực hiện rà soát TTHC, qua đó thống nhất giữ nguyên 40 TTHC đã được chuẩn hóa, đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ 1 TTHC, thay đổi tên 08 TTHC, thêm mới 06 TTHC. Qua rà soát, cấp huyện cập nhật và áp dụng thực hiện 296 TTHC, cấp xã 130 TTHC. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện tiếp nhận và xử lý 26.684 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết trả sớm, đúng hẹn đạt 99,31%; số hồ sơ trả trễ hẹn chiếm 0,69%, còn lại 409 hồ sơ đang giải quyết. Cấp xã tiếp nhận 76.218 hồ sơ, đã giải quyết trước và đúng hạn đạt đạt 100%. Về hiện đại hóa hành chính, đã thực hiện tốt việc vận dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại UBND huyện; tiếp tục tổ chức lấy số tự động tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp huyện; 100% thủ tục hành chính cấp huyện được cung cấp ở mức độ 2; 100% cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND xã, thị trấn kết nối Internet để khai thác, tra cứu thông tin phục vụ công việc.

Trong năm 2019, UBND huyện và các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó sẽ tổ chức sắp xếp lại cơ sở vật chất và đưa 100% TTHC vào bộ phận một cửa, đồng thời thực hiện hiệu quả mô hình Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ gắn với giải quyết TTHC trên toàn huyện.

Dịp này, UBND huyện Phú Giáo đã khen thưởng cho 12 tập thể, 21 cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2018.

Ảnh: Ông Đoàn Văn Đồng – Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo (thứ 5 từ trái sang) trao giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2018

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Long – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy (giữa) trao giấy khen cho các cá nhân

Thanh Minh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 974
Tuần này: 7112
Tháng này: 21487
Tổng truy cập: 485933