Chính sách mới về BHXH bắt buộc, BHYT áp dụng từ năm 2021

14/12/2020    Lượt xem: 1182    In bài viết   Độ tương phản  

Những chính sách mới về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực từ năm 2021:

Thứ nhất: Tăng tuổi nghỉ hưu.

Kể từ ngày 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được quy định như sau:

- Đối với điều kiện lao động bình thường, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng và của lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng (hiện hành tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi).

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ; đến năm 2028, lao động nam nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi và đến năm 2035, lao động nữ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi. Căn cứ theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019.

Thứ hai: Thay đổi trong quy định tỷ lệ hưởng lương hưu.

- Đối với nam:

+ Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu trong năm 2021: Đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện hành nghỉ hưu năm 2020, đóng đủ 18 năm BHXH thì được 45%).

+ Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu từ 1-1-2022, đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75%.

- Đối với nữ: Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%; sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75%.

Thứ ba: Thay đổi về mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh.

Từ ngày 1-1-2021, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến được Quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật BHYT (mức hưởng khi đi khám đúng tuyến) theo tỷ lệ sau đây:

- Tại bệnh viện tuyến Trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú.

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1-1-2021 trong phạm vi cả nước (hiện nay chỉ được thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng của thẻ BHYT).

- Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám chữa bệnh.

Chi tiết tuổi nghỉ hưu của lao động nam, nữ từ năm 2021:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021 sẽ tăng theo quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, từ ngày 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ, cụ thể:

- Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường:

Năm 2021: Đủ 55 tuổi 4 tháng; năm 2022: Đủ 55 tuổi 8 tháng; năm 2023: Đủ 56 tuổi; năm 2024: Đủ 56 tuổi 4 tháng; năm 2025: Đủ 56 tuổi 8 tháng; năm 2026: Đủ 57 tuổi; năm 2027: Đủ 57 tuổi 4 tháng; năm 2028: Đủ 57 tuổi 8 tháng; năm 2029: Đủ 58 tuổi; năm 2030: Đủ 58 tuổi 4 tháng; năm 2031: Đủ 58 tuổi 8 tháng; năm 2032: Đủ 59 tuổi; năm 2033: Đủ 59 tuổi 4 tháng; năm 2034: Đủ 59 tuổi 8 tháng; từ năm 2035 trở đi: Đủ 60 tuổi.

- Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam trong điều kiện lao động bình thường:

Năm 2021: Đủ 60 tuổi 3 tháng; năm 2022: Đủ 60 tuổi 6 tháng; năm 2023: Đủ 60 tuổi 9 tháng; năm 2024: Đủ 61 tuổi; năm 2025: Đủ 61 tuổi 3 tháng; năm 2026: Đủ 61 tuổi 6 tháng; năm 2027: Đủ 61 tuổi 9 tháng; từ năm 2028 trở đi: Đủ 62 tuổi.

Lưu ý:

- Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì:

Từ năm 2021 trở đi: Áp dụng theo nguyên tắc “Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường” .

- Đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao: Áp dụng theo nguyên tắc “Có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi (5 năm) so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường”.

Nguồn: Báo Bình Dương

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 546
Tuần này: 546
Tháng này: 80764
Tổng truy cập: 2974540