Phú Giáo: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020

27/02/2020    Lượt xem: 223    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nghe ông Trịnh Văn Tám – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện giới thiệu nội dung của chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Qua hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 26/02, 50% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn lại tiếp tục tham gia hội nghị.

Thanh Minh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1171
Tuần này: 14652
Tháng này: 23890
Tổng truy cập: 1809196