Phú Giáo: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

06/06/2023    Lượt xem: 118    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh lớp học

Theo kế hoạch, lớp học diễn ra trong 4 ngày. Qua đây, các cán bộ, giáo viên được Báo cáo viên truyền đạt 9 chuyên đề gồm: quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng – an ninh; về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên…

Ảnh: Báo cáo viên triển khai các chuyên đề

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ, giáo viên nắm được những nội dung cơ bản về đường lối quốc phòng – an ninh của Đảng và Nhà nước; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với nước ta. Từ đó biết vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng – an ninh ở cơ sở theo chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng nước ta ngày càng phát triển giàu mạnh.

Thanh Minh

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1050
Tuần này: 11516
Tháng này: 11516
Tổng truy cập: 5656389