Phú Giáo: Khai giảng lớp cập nhật kiến thức cho đối tượng 5

14/09/2018    Lượt xem: 283    In bài viết   Độ tương phản  

Sáng 10/9, Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp cùng Ban tổ chức Huyện ủy Phú Giáo tổ chức khai giảng lớp cập nhật kiến thức cho đối tượng 5. Đến dự có các đồng chí đại diện các Ban xây Đảng Huyện ủy.


Ảnh: Ông Võ Chung Hai, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp học

Tham gia lớp cập nhật có 127 cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Lớp học sẽ diễn ra từ ngày 10/9 đến ngày 14/9, tại đây các học viên sẽ được báo cáo viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trình bày một số nội dung như: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ mới; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội; Xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; Đảng cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh; Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đổi mới hệ thống chính trị của Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế và một số vấn đề về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Kết thúc khóa học, các học viên sã làm bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận cập nhật kiến thức cho đối tượng 5.

Qua lớp cập nhật nhằm giúp học viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đồng thời kịp thời nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đổi mới dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 Minh Duy


Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 202
Tuần này: 6768
Tháng này: 25939
Tổng truy cập: 454030