Phú Giáo: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 17 (mở rộng)

04/07/2022    Lượt xem: 91    In bài viết   Độ tương phản  

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tiếp tục tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với điều hành thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tình hình kinh tế - xã hội phục hồi và tăng trưởng khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Đến nay, huyện đã thực hiện đạt 9/20 chỉ tiêu năm 2022 đề ra, các chỉ tiêu còn lại đều duy trì mức tăng ổn định. Đồng thời, tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng phương án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xúc tiến du lịch sinh thái trên địa bàn huyện. Phối hợp tổ chức rất thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh. Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện có sự chuyển biến cả về lượng và về chất; thu nội địa đạt tỷ lệ cao so với dự toán; thu hút đầu tư đạt kết quả tốt với 41 doanh nghiệp và 508 cơ sơ kinh doanh được thành lập mới. Có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp tăng so với năm học trước. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội và công tác an sinh xã hội, chăm lo nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; hoàn thành tốt công tác giao quân năm 2022.

Ảnh: Ông Đoàn Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ huyện ủy tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định của Hội nghị TW4 khóa XIII, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy; triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Chuyên đề 2022. Kịp thời củng cố, kiện toàn các Ban Chỉ đạo huyện hoạt động hiệu quả. Các cấp ủy đã xây dựng và tổ chức triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 theo đúng hướng dẫn. Việc tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận... của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng bộ huyện kịp thời. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được triển khai thực hiện tốt hơn, nội dung, phương thức hoạt động ngày càng đổi mới, nhiều phong trào, nhiều mô hình hoạt động được triển khai hiệu quả.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Giáo tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chú trọng thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức giữ vững kỷ luật, kỷ cương, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đồng thời cần đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả, vai trò kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở Đảng. Tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Minh Duy

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2383
Tuần này: 16194
Tháng này: 40062
Tổng truy cập: 3972525