Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (Tuần lễ từ 15/4 đến 19/4/2019)

12/04/2019 3:07:54 CH
Độ tương phản

Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 19/04/2019

Thứ hai (ngày 15/4): Cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị của huyện, các xã - thị trấn nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 - Âm lịch (các cơ quan, đơn vị của huyện, các xã - thị trấn phân công cán bộ, công chức, người lao động trực cơ quan theo quy định).

Thứ ba (ngày 16/4):

Sáng 07 giờ 30’:

- TTHU ủy quyền đại diện lãnh đạo BTC Huyện ủy dự Lễ khai giảng lớp Đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo.

                                            Địa điểm: Hội trường D1 - Trường Chính trị tỉnh.

- Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN. UBKT Huyện ủy - Trưởng Đoàn, tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Phước Hòa.

* Thành phần: Các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 40-QĐ/UBKTHU, ngày 29/3/2019 của UBKT Huyện ủy.

                                                 Địa điểm: Hội trường UBND xã Phước Hòa.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp triển khai thực hiện Quyết định 4139-QĐ/BTCTW, ngày 29/01/2019 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng và triển khai Quyết định giao chỉ tiêu biên chế Khối Đảng, MTTQVN và đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2019 (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Các đ/c Trưởng, Phó các Ban Xây dựng Đảng; MTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

                                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ tư (ngày 17/4):

Sáng 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam.

                                                  Địa điểm: Hội trường A - Khối Vận huyện.

07 giờ 30’: TTHU ủy quyền đ/c Nguyễn Thế Minh, CHT’ Ban CHQS huyện dự khai giảng huấn luyện cán bộ khung B/dDBĐV huyện năm 2019.

                                             Địa điểm: Hội trường A - Trường Quân sự tỉnh.

Thứ năm (ngày 18/4):

Sáng 08 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì làm việc với Báo Bình Dương (BTG Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy;

+ Đ/c Trần Hồng Dung, UVTV - PCT. UBND huyện;

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy;

+ Đ/c Lý Thành Công, Trưởng Đài Truyền thanh huyện;

+ Đ/c Phạm Văn Nghĩa, Trưởng Phòng VH - TT huyện;

+ Đ/c Huỳnh Ngọc Ánh, CVP HĐND - UBND huyện.

                                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Khối Đảng định kỳ năm 2019.

                                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

16 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp mặt nhân dịp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Nông Lâm nghiệp Bình Dương.

                                   Địa điểm: Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương.

Thứ sáu (ngày 19/4):

Sáng 07 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                                               T/L BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                           PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                                               

                                                                                              Lê Thanh Sang

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 735
Tuần này: 21781
Tháng này: 19495
Tổng truy cập: 1714259