Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (Tuần lễ từ 11/3 đến 15/3/2019)

11/03/2019 8:07:15 SA
Độ tương phản

Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019

Thứ hai - Thứ ba (ngày 11/3 - 12/3):

Sáng 7 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ tư (ngày 13/3):

Sáng 7 giờ 30’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy

                                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 9 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy nghe, cho ý kiến:

- Đề xuất Tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư những công trình bức xúc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vốn lớn (UBND huyện chuẩn bị nội dung).

- Báo cáo tiến độ đầu tư công những tháng đầu năm 2019 (UBND huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Nguyễn Chí Hiếu, HUV - GĐ Ban QLDA huyện;

+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, HUV - Trưởng phòng TCKH;

+ Đ/c Huỳnh Ngọc Ánh, CVP. HĐND - UBND huyện;

+ Đ/c Lê Thanh Sang, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

10 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy nghe, cho ý kiến về công tác cán bộ

* Mời dự:

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy;

+ Đ/c Lê Thanh Sang, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 14/3):

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Khối Đảng định kỳ.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 

Thứ sáu (ngày 15/3):

Sáng 7 giờ 30’:  Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự họp về công tác tổ chức Đảng.

* Cùng dự:

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy;

+ Đ/c Lê Ngọc Hiền, HUV - Trưởng Phòng Nội vụ huyện.

Địa điểm: Hội trường A - Tỉnh ủy.

7 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bến Cát lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thị xã Bến Cát.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                                               T/L BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                           PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

                                             

                       

                                                                                               Lê Thanh Sang

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1081
Tuần này: 7219
Tháng này: 21594
Tổng truy cập: 486040