Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 13/2020 (23/3 - 27/3/2020)

20/03/2020 5:00:45 CH
Độ tương phản

Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                 Phú Giáo, ngày 20 tháng 3 năm 2020  

                           *

              Số 13 - LLV/HU

                           

                                                                                                        

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 23/3 đến 27/3/2020)

-----

Thứ hai (ngày 23/3):

Sáng 08 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp tổ bảo vệ chính trị nội bộ huyện.

* Mời dự:

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy.

+ Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN. UBKT Huyện ủy.

+ Đ/c Võ Minh Hiếu, HUV - Phó Công an huyện.

+ Đ/c Đặng Thành Tâm, HUV - Phó Trưởng BTC Huyện ủy.

                                         Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 14 giờ 00’: TTHU tiếp và làm việc với đ/c Bí thư Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ huyện Phú Giáo, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (có chương trình riêng).

* Mời dự:

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy.

+ Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN. UBKT Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra Nhà nước huyện.

+ Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy kiêm GĐ. Trung tâm BDCT huyện.

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy.

                                         Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ ba (ngày 24/3):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy trực tiếp dân định kỳ.

(Cùng dự đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu, CVVPHU)

                                              Địa điểm: Phòng trực tiếp dân.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Võ Châu Loan, UVTV - CN. UBKT Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra Nhà nước huyện dự Đại hội điểm Chi bộ ấp 9 xã An Linh, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

                                        Địa điểm: Văn phòng ấp 9, xã An Linh.

 

 

 

 

Thứ tư (ngày 25/3):

Sáng 08 giờ 00’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy và Đ/c Đoàn Văn Đồng, PBT Huyện ủy - CT. UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của tỉnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 do Tỉnh ủy tổ chức.

                                            Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của tỉnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid - 19 (điểm cầu Huyện).

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 504-TB/HU, ngày 20/3/2020 của BTV Huyện ủy.

                                             Địa điểm: HT A - UBND huyện.

Thứ năm (ngày 26/3):

Sáng 08 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                         Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban Khối Nội chính quý I năm 2020.

* Mời dự:

+ Đ/c Đoàn Văn Đồng, Phó Bí thư - CT.UBND Huyện;

+ Thủ trưởng các đơn vị: UBKT Huyện ủy, Công an, Ban CHQS Huyện, Tòa án, VKS, Tư pháp, Nội vụ, Thanh tra, Chi cục Thi hành án Dân sự, Ban Pháp chế HĐND Huyện, Tổ Bảo vệ chính trị Nội bộ, VPHU, VP.HĐND - UBND Huyện.

                                (Cùng dự đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu - CV.VPHU)

                                 Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 27/3):

Sáng 08 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

                                         Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                        T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                              

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                      Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                            

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1230
Tuần này: 8966
Tháng này: 19782
Tổng truy cập: 1477751