Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 11/2023 (13/3 - 17/3/2023)

13/03/2023 8:59:37 SA
Độ tương phản

Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 17/03/2023

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                        Phú Giáo, ngày 11 tháng 3 năm 2023  

                          *

             Số 11 - LLV/HU

                                

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 13/3 đến 17/3/2023)

-----

Thứ hai (ngày 13/3):

Chiều 15 giờ 30’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ ba (ngày 14/3):

Sáng 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT UBMTTQ Việt Nam huyện chủ trì họp Đoàn kiểm tra 10 năm triển khai thực hiện QĐ217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

* Thành phần dự: Theo Quyết định số 1146-QĐ/HU, ngày 06/3/2023 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 14 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp giao ban Khối Đảng - Đoàn thể quý I/2023 do Tỉnh ủy tổ chức.

* Cùng dự:

+ Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT UBMTTQ Việt Nam huyện.

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy.

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy.

                                               Địa điểm: HT B - Tỉnh ủy

Thứ tư (ngày 15/3):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy dự khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023 do Ban CHQS huyện tổ chức.

                                       Địa điểm: HT A - Ban CHQS huyện.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ Khối Đảng định kì năm 2023.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 16/3):

Sáng 07 giờ 30’: TTHU chủ trì lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh năm 2023 (điểm cầu huyện) (Ngày thứ 1).

* Thành phần dự: Theo Công văn số 649 -CV/HU, ngày 10/3/2023 của BTV Huyện ủy.

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện. 

Thứ sáu (ngày 17/3):

Sáng 07 giờ 30’: TTHU dự Đại hội - Hội Doanh nghiệp huyện Phú Giáo lần thứ II, nhiệm kì 2022 - 2027.

                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

08 giờ 00’: TTHU chủ trì lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh năm 2023 2023 (điểm cầu huyện) (Ngày thứ 2).

* Thành phần dự: Theo Công văn số 649 -CV/HU, ngày 10/3/2023 của BTV Huyện ủy.

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện. 

Lịch làm việc này thay thư mời họp và có điều chỉnh theo tình hình của huyện

(Lịch làm việc tuần được gửi qua phần mềm quản lý văn bản liên thông và đăng tải tại BDU News và địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                     T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- Đ/c Hồ Quang Điệp, UVTV - CN. UBKT Tỉnh ủy,

- Văn phòng Tỉnh ủy,                                                                                                             

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                    đã ký           

- Các Chi, Đảng ủy cơ sở,                             

- Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể huyện,                        Vũ Hải Lý

- Hộp thư Công vụ,

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                   

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 3156
Tuần này: 12952
Tháng này: 73502
Tổng truy cập: 4867768