Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 14/2021

27/03/2021 9:52:52 SA
Độ tương phản

Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 30/04/2021

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                          Phú Giáo, ngày 26 tháng 3 năm 2021  

                          *

              Số 14 - LLV/HU

                         

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 29/3 đến 02/4/2021)

-----

Thứ hai (ngày 29/3):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện - PCT UBBC huyện - Trưởng đoàn công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đảng ủy xã Tân Long.

* Thành phần dự: Theo Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 19/3/2021 của UBND huyện.

                                        Địa điểm: HT UBND xã Tân Long.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Hương, UVTV - PCT. HĐND huyện - PCT UBBC huyện - Trưởng đoàn công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đảng ủy xã Tân Hiệp.

* Thành phần dự: Theo Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 19/3/2021 của UBND huyện.

                                         Địa điểm: HT UBND xã Tân Hiệp.

08 giờ 00’: TTHU dự làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ (có chương trình riêng) (làm việc từ ngày 29 - 31/3/2021)

Chiều 13 giờ 30’:

- Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện - PCT UBBC huyện - Trưởng đoàn công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đảng ủy xã An Long.

* Thành phần dự: Theo Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 19/3/2021 của UBND huyện.

                                         Địa điểm: HT UBND xã An Long.

 

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Hương, UVTV - PCT. HĐND huyện - PCT UBBC huyện - Trưởng đoàn công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đảng ủy xã Phước Sang.

* Thành phần dự: Theo Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 19/3/2021 của UBND huyện.

                                       Địa điểm: HT UBND xã Phước Sang.

Thứ ba (ngày 30/3):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Kim Hương, UVTV - PCT. HĐND huyện - PCT UBBC huyện - Trưởng đoàn công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đảng ủy xã An Thái.

* Thành phần dự: Theo Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 19/3/2021 của UBND huyện.

                                          Địa điểm: HT UBND xã An Thái.

08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp giao ban Khối Đảng, Đoàn thể quý I/2021 do Tỉnh ủy tổ chức.

* Cùng dự:

+ Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện.

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy.

                                               Địa điểm: HT A - Tỉnh ủy.

Chiều 13 giờ 30’:

- Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện - PCT UBBC huyện - Trưởng đoàn công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đảng ủy xã Vĩnh Hòa.

* Thành phần dự: Theo Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 19/3/2021 của UBND huyện.

                                         Địa điểm: HT UBND xã Vĩnh Hòa.

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Hương, UVTV - PCT. HĐND huyện - PCT UBBC huyện - Trưởng đoàn công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đảng ủy xã An Linh.

* Thành phần dự: Theo Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 19/3/2021 của UBND huyện.

                                          Địa điểm: HT UBND xã An Linh.

Thứ tư (ngày 31/3):

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Phòng Chính trị với Ban Tuyên giáo, Tổ chức và Dân vận các huyện, thị, thành ủy năm 2020.

* Cùng dự:

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy.

+ Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện.

+ Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. TTBDCT huyện.

+ Chính trị viên Ban CHQS huyện.

                                      Địa điểm: Ban CHQS thị xã Tân Uyên.

Thứ năm (ngày 01/4):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy dự họp UBND huyện phiên 69.

                                           Địa điểm: HT A -UBND huyện.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban Khối Nội chính quý I năm 2021.

* Mời dự:

+ Đ/c Đoàn Văn Đồng, Phó Bí thư - CT.UBND Huyện;

+ Thủ trưởng các đơn vị: UBKT Huyện ủy, Công an, Ban CHQS Huyện, Tòa án, VKS, Tư pháp, Nội vụ, Thanh tra, Chi cục Thi hành án Dân sự, Ban Pháp chế HĐND Huyện, Tổ Bảo vệ chính trị Nội bộ, VPHU, VP.HĐND - UBND Huyện.

                              (Cùng dự đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu - CV.VPHU)

                                       Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 02/4):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội doanh nghiệp Phú Giáo năm 2020.

                                           Địa điểm: HT A - UBND huyện.

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Y tế, Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016 - 2020.

 

* Cùng dự:

+ Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy.

+ Đ/c Trần Hồng Dung, UVTV - PCT. UBND huyện.

+ Đ/c Bồ Văn Cúc, UVTV - Trưởng Công an huyện.

+ Trưởng Phòng Y tế huyện và Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện.

+ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.

                  Địa điểm: HT Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bình Dương.

* Các cuộc họp, hội nghị phải bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                    T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU

- Đ/c Hồ Quang Điệp, UVTV - PCT. HĐND tỉnh,                                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                           

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                               

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                          Vũ Hải Lý       

Niềm vui của người dân ấp Cà na - xã An Bình khi được dỡ bỏ cách ly
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1537
Tuần này: 13554
Tháng này: 60264
Tổng truy cập: 2533959