Văn bản pháp luật
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
148/QĐ-UBND 30/12/2019

Về việc củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Phú Giáo

152/QĐ-HĐND 27/12/2019

Về Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND huyện Phú Giáo khóa IV

09/2019/TT-BXD 26/12/2019

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

17/NQ-HĐND 23/12/2019

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

18/NQ-HĐND 23/12/2019

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

19/NQ-HĐND 23/12/2019

Về phề chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

20/NQ-HĐND 23/12/2019

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2020

21/NQ-HĐND 23/12/2019

Về thống nhất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý

22/NQ-HĐND 23/12/2019

Về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND huyện

201/KH-UBND 20/12/2019

Triển khai thực Kế hoạch số 4470 của UBND tỉnh Bình Dương về công tác dân số trong tình hình mới

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1143
Tuần này: 11734
Tháng này: 49645
Tổng truy cập: 2144318