Quyết định
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2017/QĐ-UBND 28/12/2017

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (sửa đổi, bổ sung)

323/QĐ-UBND 22/12/2017

Quyết định Ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và tổ chức hoạt động của Hội đồng công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của SKKN và đề tài NCKH làm căn cứ xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng huyện Phú Giáo

2231/QĐ-UBND 18/12/2017

Quyết định Về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng xã Tân Long

2232/QĐ-UBND 18/12/2017

Quyết định Về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng xã Tân Hiệp

2233/QĐ-UBND 18/12/2017

Quyết định Về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng xã An Bình

2229/QĐ-UBND 15/12/2017

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phú Giáo

319/QĐ-UBND 15/12/2017

Quyết định Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác Động viên Quân đội

3494/QĐ-UBND 13/12/2017

Về việc ủy quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước cho một số trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

29/2017/QĐ-UBND 13/12/2017

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Bình Dương

3428/QĐ-UBND 05/12/2017

Về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bình Dương

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1323
Tuần này: 7534
Tháng này: 106891
Tổng truy cập: 917799