Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018)

26/11/2018 1:42:46 CH
Độ tương phản

Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018

Thứ hai 26/11/2018:

Sáng:

  - 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2018. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh (cả ngày).

Chiều:

  - 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV của Đại biểu Quốc hội. Địa điểm: Nhà văn hóa xã Tân Long.

Thứ ba 27/11/2018:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng trực tiếp Công dân. Mời: Phó Chánh Thanh tra huyện Nguyễn Hồng Liên, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm; Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

2- 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thống nhất Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 (phòng TCKH phối hợp với các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo các ngành: TCKH, Ban QLDA ĐTXD, TNMT, Trung tâm PTQĐ. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

3- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức. Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa IX. Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy (tầng 17, Trung tâm hành chính tỉnh).

5- 7g30: Hội nghị tập huấn kỹ năng về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – Khối vận huyện.

Chiều:

1- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện. Mời: Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 17g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp mặt tại Trung đoàn BB271. Địa điểm: Sở Chỉ huy Trung đoàn 271 (Có Chương trình riêng).

Thứ tư 28/11/2018:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Địa điểm: Hội trường A – Khối Vận huyện.

2- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa IX. Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy (tầng 17, Trung tâm hành chính tỉnh).

3- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất thực hiện các công trình: Đường ĐH 518, ĐH 519, ĐH 511, Xây dựng các Văn phòng ấp tại xã An Bình; cấp đất Tái định cư cho ông Lê Quốc Vinh (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

4- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị tổng kết công tác chuyển hóa tình hình ANTT địa bàn 02 xã Phước Hòa và An Bình năm 2018 (Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – Công an huyện.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm và xét khen thưởng công tác diễn tập KVPT huyện và xã năm 2018 (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự họp). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – Ban CHQS huyện.

2- 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì đối thoại với công dân (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Thanh tra huyện, Tài nguyên và Môi trường; UBMTTQVN huyện, Hội Nông dân, Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương; Lãnh đạo UBND xã: An Bình, Tam Lập; Đại diện người có uy tín trong đồng bào dân tộc xã An Bình (do UBND xã An Bình mời), Công dân (do phòng Kinh tế mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

3- 14g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì đối thoại với công dân (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo các ngành: Thanh tra huyện, TNMT, Tư pháp, Trung tâm PTQĐ, UBMTTQVN, Hội Nông dân; Lãnh đạo UBND thị trấn Phước Vĩnh; Công dân (do Thanh tra mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Thứ năm 29/11/2018:

Sáng:

1- 8g30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện nghe Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng TNMT báo cáo việc thực hiện lời hứa tại kỳ họp thứ 6 – HĐND huyện khóa IV. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa IX. Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy (tầng 17, Trung tâm hành chính tỉnh).

3- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự họp Tổ Đại biểu HĐND huyện. Chuyên viên Nguyễn Toàn Quốc cùng dự. Địa điểm: Văn phòng UBMTTQVN huyện.

4- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự chiến dịch truyền thông và lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (phòng LĐTB&XH chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Địa điểm: Trung tâm VHTT-TT huyện.

5- 7g30: Trưởng Ban tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Phó Chánh Thanh tra huyện Phạm Hồng Hoa, Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ. Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2- 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự họp Tổ Đại biểu HĐND huyện. Chuyên viên Nguyễn Toàn Quốc cùng dự. Địa điểm: Phòng làm việc của PCT HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương.

3- 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng thông qua phương án sử dụng đất khu: 3.500ha, 241ha và khu 22,8ha thuộc đất lâm phần giao về địa phương quản lý (phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự họp). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

4- 15g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ “Điều tra đánh giá hiện trạng khai thác, chế biến và đề xuất các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Mời: Thành viên Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND huyện). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ sáu 30/11/2018:

Sáng:

1- 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội doanh nghiệp huyện Phú Giáo năm 2018 và gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2018. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Tổ Chuyên viên tổng hợp cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

2- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Trần Hồng Dung dự họp BTV Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự (nội dung 9-15). Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy (cả ngày). Thông qua các nội dung:

Buổi sáng:

+ Quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu ứng cử.

+ Quy định về tiếu chí đánh giá cán bộ quản lý.

+ Quy định về luân chuyển cán bộ.

+ Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy huyện và cơ sở.

+ Kế hoạch thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/09/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

+ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên năm 2019.

+ Thông báo Kết luận Kiểm tra Đoàn 1467 ngày 02/08/2018 của BTV Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của xã, thị trấn giai đoạn 2016-2021 gắn với thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

+ Hồ sơ phát triển Đảng viên mới và hồ sơ chuyển Đảng chính thức.

Buổi chiều (bắt đầu lúc 13g30)

+ Dự thảo Báo cáo tình hình KTXH-QPAN năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019

+ Dự thảo Báo cáo tình hình công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

+ Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

+ Dự thảo Báo cáo chỉ đạo điều hành của BTV, TTHU năm 2018.

+ Dự thảo Chương trình làm việc của BCH, BTV Huyện ủy năm 2019

+ Dự thảo Báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2018 và Kế hoạch thu – chi ngân sách năm 2019.

+ Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

 

        * Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 01/12/2018 - 02/12/2018)

            - Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện:  Nguyễn Bảo Lộc - PCVP.

            - CBCC: Trần Thị Khánh, Lê Ngọc Dung

                                  Thông báo này thay thư mời họp

 

 

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Huỳnh Ngọc Ánh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 896
Tuần này: 1636
Tháng này: 21283
Tổng truy cập: 416788