Lịch làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020

23/10/2020 8:20:42 CH
Độ tương phản

Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020

Thứ hai 26/10/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách, đạo đức trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đối với thị trấn Phước Vĩnh (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự).

Mời dự: Thành viên Hội đồng NVQS huyện theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng trạm Y tế, Chủ tịch Hội CBB, cán bộ VHXH (phụ trách giáo dục), Bí thư Đoàn, cán bộ LĐTBXH thị trấn Phước Vĩnh. Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.

 1. 9g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Phú Giáo (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó chánh văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Chiều:

 1. 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 -HĐND huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Mời dự: Trưởng 02 Ban HĐND huyện), Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện, Chánh án Toà án nhân dân huyện; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Thủ trưởng các đơn vị: phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; phòng Tư pháp huyện, phòng LĐTBXH huyện, Ban QLDA-ĐTXD huyện, Thanh tra huyện, Công an huyện, đại diện Đài Truyền thanh huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

 Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

 

Thứ ba 27/10/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến nghe thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Phòng họp BCH đảng bộ huyện.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp BCH Hội khuyến học huyện thông qua văn kiện Đại hội Hội khuyến học huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Thường trực Hội khuyến học huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự).

Mời dự: Thành viên Hội khuyến học huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 1. 7g30: Ủy quyền lãnh đạo phòng TNMT trực tiếp công dân.

Mời dự: Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 1. 8g00: Ủy quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Nguyễn Hữu Liêm dự họp thẩm định bổ sung Phương án giá đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (đoạn qua địa bàn huyện Phú Giáo).

Mời dự: Thủ trưởng các đơn vị: phòng TNMT, Phòng TCKH, Chủ tịch UBND các xã: An Bình, Tân Hiệp và thị trấn Phước Vĩnh.

Địa điểm: phòng họp 1, tầng 1, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

 1. 8g30: Ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế dự buổi tọa đàm “Khai thác công nghệ số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung”.

Địa điểm: Khách sạn Bcon Bình Dương (Nhà khách Tỉnh ủy cũ).

 1. 7g30: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 (đợt 3). Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện cử 30% Đảng viên, CBCC, NLĐ (còn lại) tham dự.

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Chiều:

 1. 14g00: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện Họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện. Mời: tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

 1. 14g00: Ủy quyền Trưởng Công an huyện Bồ Văn Cúc dự Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020 do Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức.

Mời dự: Trưởng Phòng QLĐT.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 1. 13g30: Ủy quyền Trưởng phòng TCKH Nguyễn Thị Thu Hương dự họp thẩm định Phương án giá đất để tính nghĩa vụ tài chính đối với khu đất của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam tại xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo (họp lần 2).

Mời dự: Giám đốc Trung tâm PTQĐ, Trưởng Phòng TNMT, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp.

Địa điểm: phòng họp 1, tầng 1, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

Thứ tư 28/10/2020:

Sáng:

 

 1. 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng huyện Phú Giáo, thông qua hồ sơ nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 05 xã Vĩnh hòa, Phước Hòa, Tam Lập, Phước Sang, Tân Hiệp (phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự) Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Đại hội Liên minh HTX tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh.

Chiều:

 1. 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự.

Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

 1. 13g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2020 (hình thức trực tuyến).

Mời dự: TT. HĐND huyện; lãnh đạo các ngành: TNMT, TCKH, QLĐT, Kinh tế, Nội vụ, LĐTBXH, GDĐT, Y tế, Tư pháp, Thanh tra, VH-TT, Công an, Ban CHQS huyện, Chi cục Thuế, Ban QLDA-ĐTXD, Kho bạc, Chi cục Thống kê, Trung tâm VH-TT-TT, Trung tâm Y tế, Xí nghiệp CTCC, Trung tâm PTQĐ, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự.

 Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 

Thứ năm 29/10/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Đại hội Liên minh HTX tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự buổi làm việc của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc chấp hành pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tại xã An Bình.

Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 101/QĐ-HĐND ngày 09/9/2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện. chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: UBND xã An Bình.

 1. 7g30: Trưởng ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo phòng TNMT huyện. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

 1. 14g00: Lãnh đạo UBND huyện làm việc với UBND huyện Đồng Phú về trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động, bồi thường, giải tỏa và công tác kêu gọi xã hội hóa chợ.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Phòng TNMT, TCKH, QLĐT, TT. PTQĐ, Kinh tế, BTT. UBMTTQVN huyện, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, LĐLĐ huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

Địa điểm: UBND huyện Đồng Phú (Tập trung tại UBND huyện Phú Giáo để cùng đi).

 1. 14g00: Ủy quyền lãnh đạo Trung tâm VHTT-TT huyện dự họp bàn về kế hoạch hợp tác sản xuất chương trình “Trang địa phương”.

Địa điểm: Hội trường Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

 

Thứ sáu 30/10/2020:

Sáng:

 1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì phiên họp thứ 65 của UBND huyện thông qua các nội dung:
 • Báo cáo chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10/2020; Chương trình làm việc tháng 11/2020 của UBND huyện (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, BTT UBMTTQVN huyện, Văn phòng Huyện ủy, đại diện lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện, Thành viên UBND huyện, lãnh đạo: Phòng LĐTBXH, Phòng Nội vụ, Ban QLDA-ĐTXD, chi nhánh VPĐK đất đai huyện, Trung tâm PTQĐ huyện, Xí nghiệp CTCC huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trạm chăn nuôi - thú y huyện, Trung tâm GDNN -GDTX, Trung tâm VHTT-TT huyện, Chi cục Thuế, Kho bạc, Chi cục Thống kê. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 1. 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự buổi buổi làm việc của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc chấp hành pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tại xã Phước Hòa.

Mời dự: Thành phần theo Quyết định số 101/QĐ-HĐND ngày 09/9/2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện. Chuyên viên Hà Thị Hiền cùng dự.

Địa điểm: UBND xã Phước Hòa.

Chiều:

 1. 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp thông qua phương án đầu tư và sử dụng nhà lồng chợ Phước Vĩnh (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

Mời dự: lãnh đạo: phòng QLĐT, phòng Kinh tế, phòng TN-MT, Xí nghiệp CTCC huyện, UBND thị trấn Phước Vĩnh. Phó chánh văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 31/10/2020 - 01/11/2020)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Bảo Lộc

- CBCC Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Xuân Trường.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2092
Tuần này: 11622
Tháng này: 57017
Tổng truy cập: 2281274