Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 08/9/2019)

30/08/2019 5:02:06 CH
Độ tương phản

Từ ngày 02/09/2019 đến ngày 08/09/2019

Thứ hai 02/9/2019:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 theo Thông báo số 514/TB-UBND ngày 23/8/2019 của UBND huyện (Các cơ quan, đơn vị của Huyện, các xã - thị trấn phân công cán bộ, công chức trực theo quy định). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên: Trương Thanh Trâm, Hà Thị Hiền trực cơ quan.

 

Thứ ba 03/9/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch HĐND huyện Phạm Văn Chánh trực tiếp công dân. Mời: Chánh thanh tra huyện Võ Châu Loan, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của, Giám đốc TT. PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

2- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2019 tại thị trấn Phước Vĩnh (Theo Kế hoạch số 139/KH-UBND, ngày 09/8/2019 của UBND huyện). Thành phần theo Quyết định số: 98/QĐ-UBND, ngày 06/8/2019 của UBND huyện. Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Phước Vĩnh.

3- 8g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc công trình xây dựng đường ĐH 512 (Đường Kiểm) huyện Phú Giáo (Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung và thành phần dự). Mời: Thành viên Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư của công trình. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

 

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp nghe phòng TNMT báo cáo công tác tham mưu giải quyết khu 8ha thị trấn Phước Vĩnh. Mời: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt; lãnh đạo: phòng TNMT, chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Vĩnh. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự.

 

Thứ tư 04/9/2019:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì phiên họp thứ 51 - UBND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thông qua các nội dung: dự thảo báo cáo tình hình KTXH, QPAN tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2019; Chương trình làm việc tháng 9/2019 của UBND huyện; dự thảo đề án một cửa huyện Phú Giáo (Văn phòng HĐND - UBND chuẩn bị nội dung). Mời: Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; UBMTTQVN huyện; 02 Ban HĐND huyện; Ủy viên UBND huyện; Lãnh đạo các ngành: Kho bạc nhà nước, Chi cục thống kê, Chi cục thuế, Văn phòng Huyện ủy; Ban QLDA - ĐTXD; XN CTCC; Trung tâm VHTT-TT; Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ; Trung tâm PTQĐ; Đài Truyền thanh; Trung tâm GDNN - GDTX. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 

Chiều:

2- 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự họp công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra đối với Đảng ủy xã An Thái và cá nhân các đồng chí Đảng ủy viên, đảng viên là đại biểu HĐND xã An Thái, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Địa điểm: Hội trường UBND xã An Thái.

 

Thứ năm 05/9/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 của trường THPT Nguyễn Huệ. Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Huệ.

2- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 của trường THCS Trần Quang Diệu. Địa điểm: Trường THCS Trần Quang Diệu.

3- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Lập. Địa điểm: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Lập.

4- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 của trường Tiểu học Phước Sang. Địa điểm: Trường Tiểu học Phước Sang.

5- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 của trường Mầm non Tam Lập. Địa điểm: Trường Mầm non Tam Lập.

6- 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo Thanh tra huyện, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

7- 9g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua dự thảo Kế hoạch đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân và Hội viên Hội nông dân các huyện phía Bắc. Mời: Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hội nông dân huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

 

Chiều:

1- 16g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự tiệc thân mật nhân dịp chúc mừng Lễ ký kết nghĩa giữa Sư đoàn BB5 với Văn phòng Tỉnh ủy và Hội LHPN tỉnh Tây Ninh. Địa điểm: Nhà ăn Chỉ huy Sư đoàn BB5.

 

Thứ sáu 06/9/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 7g30: Ủy Quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị phổ biến tuyên truyền các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ và trang bị kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2019. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Phú Giáo.

3- 8g00: Ủy quyền lãnh đạo Phòng QLĐT dự Đại hội thành lập Hiệp hội Xây dựng tỉnh Bình Dương. Địa điểm: Hội trường lầu 2, Khu A, Khách sạn BCONS Bình Dương (50 Bạch Đằng, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

4- 8g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và đối thoại trong vụ án khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai của ông Hồ Doãn Cầu. Địa điểm: Tòa Hành chính - Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (559, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ dầu Một, tỉnh Bình Dương).

5- 8g00: Phó chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự Hội nghị đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) và Luật Lực lượng dự bị động viên. Địa điểm: Hội trường Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương.

 

 

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 02/9/2019 – 03/9/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh - CVP.

- CBCC: Lê Ngọc Dung, Trần Thị Khánh.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, TT. GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT35)                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã Ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1008
Tuần này: 30222
Tháng này: 30222
Tổng truy cập: 1014518