Phú Giáo: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

17/04/2024    Lượt xem: 391    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tham gia Hội nghị gồm có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện. Tại đây, các đại biểu được nghe ông Trịnh Văn Tám, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện triển khai những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách chính trị, luôn xem trọng, đề cao quyền lực, sức mạnh và vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết để “Ý Đảng hợp lòng dân”; trình bày quan điểm và sự vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết để “Ý Đảng hợp lòng dân” là một việc làm hết sức quan trọng và cấp thiết nhằm xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu mới phát triển của đất nước, vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; quá trình vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc xây dựng và thực hiện Nghị quyết của cấp ủy các cấp; trình bày một số nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết để “Ý Đảng hợp lòng dân” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội và các hội nghị Trung ương khóa XIII; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của huyện để Nghị quyết của Đảng là thực sự thống nhất “Ý Đảng hợp lòng dân”, từng bước thấm sâu vào cuộc sống.

Ảnh: Ông Trịnh Văn Tám, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Minh Duy

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 3243
Tuần này: 11149
Tháng này: 311157
Tổng truy cập: 7996890