Nghị quyết
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/NQ-HĐND 18/12/2023

Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024

10/NQ-HĐND 31/07/2023

Quyết toán thu ngân sách trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

11/NQ-HĐND 31/07/2023

Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2023

12/NQ-HĐND 31/07/2023

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023

13/NQ-HĐND 31/07/2023

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 52/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện Phú Giáo về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Vĩnh đến năm 2040

14/NQ-HĐND 31/07/2023

Về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện 

04/NQ-HĐND 28/07/2023

Về việc cho thôi làm đại biểu HĐND huyện Phú Giáo khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

05/NQ-HĐND 28/07/2023

Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Phú Giáo khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

06/NQ-HĐND 28/07/2023

Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Phú Giáo khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

07/NQ-HĐND 28/07/2023

Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Phú Giáo khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2064
Tuần này: 20006
Tháng này: 84748
Tổng truy cập: 8314182