Phú Giáo: Thông qua kết quả kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Nông thôn mới

15/05/2024    Lượt xem: 35    In bài viết   Độ tương phản  

Theo đó, Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện đã tổ chức đoàn kiểm tra, hướng dẫn UBND 10 xã thực hiện xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Qua công tác kiểm tra đoàn đã ghi nhận kết quả xây dựng Nông thôn mới của từng xã. Cụ thể xã Phước Hòa; xã Tam Lập và xã Vĩnh Hòa đạt 19/19 tiêu chí và 57/57 chỉ tiêu Nông thôn mới; 18/19 tiêu chí và 74/75 chỉ tiêu Nông thôn mới nâng cao; Xã Phước Hòa và xã Tam Lập đạt 0/3 tiêu chí và 7/19 chỉ tiêu Nông thôn mới kiểu mẫu; xã Vĩnh Hòa đạt 0/3 tiêu chí và 12/19 chỉ tiêu Nông thôn mới kiểu mẫu.

Ảnh: Ban chỉ đạo NTM huyện thông qua kết quả kiểm tra, hướng dẫn thực hiện NTM, năm 2024 đối với 10 xã trên địa bàn huyện

Các xã An Bình; Tân Long; Tân Hiệp; An Linh; An Thái; Phước Sang; An Long đều đạt 19/19 tiêu chí và 57/57 chỉ tiêu Nông thôn mới; 19/19 tiêu chí và 75/75 chỉ tiêu Nông thôn mới nâng cao. Triển khai Nông thôn mới kiểu mẫu xã An Bình đạt 0/3 tiêu chí và 4/19 chỉ tiêu; Xã Tân Long đạt 1/3 tiêu chí và 11/19 chỉ tiêu; Xã Tân Hiệp đạt 2/3 tiêu chí và 16/19 chỉ tiêu; Xã An Linh đạt 0/3 tiểu chí và 12/19 chỉ tiêu; Xã Thái đạt 0/3 tiêu chí và 16/19 chỉ tiêu; Xã Phước Sang đạt 0/3 tiêu chí và 12/19 chỉ tiêu; Xã An Long đạt 1/3 tiêu chí và 11/19 chỉ tiêu.

Ảnh: Bà Huỳnh Ngọc Ánh, Trưởng phòng Kinh tế huyện phát biểu ý kiến xung quanh lĩnh vực quản lý ngành

Tại các buổi kiểm tra qua phân tích, đánh giá những chỉ tiêu chưa đạt do các xã tự đánh giá. Các thành viên Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện đã hướng dẫn các xã thực hiện việc đánh giá lại căn cứ trên các văn bản hướng dẫn của TW, của Tỉnh và của Huyện, cũng như đề nghị các xã cần tập trung các giải pháp phù hợp với tính hình thực tế của địa phương để triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo quy định để giữ vững và tiếp tục nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, hướng đến Nông thôn mới kiểu mẫu.

Ảnh: Ông Trần Văn Của, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường phát biểu một số ý kiến liên quan lĩnh vực môi trường

Trên cơ sở báo cáo, đánh giá của đoàn kiểm tra, hướng dẫn; tại cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo và UBND các xã cũng đã phát biểu một số ý kiến, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu với Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban quản lý Nông thôn mới huyện để tìm và thống nhất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo đúng tiến độ đề ra…

Phát biểu kết luận cuộc họp; ông Đoàn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện chia sẻ những khó khăn của các xã trong quá trình triển khai xây dựng Nông thôn mới thời gian qua. Khẳng định việc hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới các xã để hoàn thành huyện Nông thôn mới đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kì 2020 – 2025. Do đó, đây là nhiệm vụ chính trị của nhiệm kì, vì vậy các địa phương không bàn ra mà phải tập trung tìm giải pháp để hoàn thành xây dựng Nông thôn mới. Xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính tri; nên trong quá trình triển khai thực hiện các xã cần tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng tham gia xây dựng Nông thôn mới, không ai đứng ngoài cuộc trong xây dựng Nông thôn mới mà từng người dân phải chung tay vào cuộc thì Nông thôn mới mới có thể hoàn thành.

Ảnh: Ông Đoàn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo, Trưởng Ban chỉ đạo NTM huyện phát biểu kết luận cuộc họp

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện giao các phòng, ban chức năng, các ngành, đoàn thể huyện cần chủ động phối hợp cùng với UBND các xã, các ấp trong huyện tổ chức rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu chưa hoàn thành để có biện pháp thực hiện hoàn thành. Các ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Nông thôn mới bằng kế hoạch, nội dung cụ thể, tránh chung chung, không rõ ràng nội dung thực hiện. Giao Phòng Kinh tế huyện là cơ quan thường trực có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thường xuyên và báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới của các địa phương cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban, Phó Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện để có những chỉ đạo kịp thời. Đề nghị cấp uỷ Đảng địa phương quan tâm đến công tác lãnh đạo UBND, ngành đoàn thể xã, ấp trong việc thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới. Lấy việc hoàn thành Nông thôn mới để làm căn cứ đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức vào cuối năm và làm căn cứ cho công tác quy hoạch, bố trí, đề bạt cán bộ.

Trên cơ sở các phân tích, chỉ đạo. Ông Đoàn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện yêu cầu tất cả các xã phải tập trung mọi nguồn lực hoàn thành Nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024; trong đó 3 xã Tân Hiệp, An Thái và Tân Long phải hoàn thành Nông thôn mới kiểu mẫu…

HẢI SÂM

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2228
Tuần này: 6436
Tháng này: 289053
Tổng truy cập: 7974786