Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo: Giám sát kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Tân Long và An Long

17/04/2024    Lượt xem: 598    In bài viết   Độ tương phản  

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay xã Tân Long và An Long đã triển khai thực hiện đạt, duy trì và giữ vững các tiêu chí Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao và hướng đến Nông thôn mới kiểu mẫu.

Ảnh: Đại biểu HĐND huyện dự giám sát xây dựng NTM 2 xã Tân Long và An Long

Trong đó, xã Tân Long xâ dựng Nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí nâng cao theo Quyết định 2459/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương về Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 – 2025 đến Quý 1, năm 2024 đạt 19/19 tiêu chí và 75/75 chỉ tiêu Nông thôn mới nâng cao. Xã triển khai xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021 – 2025 xã thực hiện đạt 2/3 tiêu chí và 13/19 chỉ tiêu.

Ảnh: Ông Trương Thanh Hóa, Chủ tịch UBND xã Tân Long, Trưởng Ban quản lý NTM xã phát biểu giải trình các ý kiến của thành viên Đoàn giám sát

Tổng nguồn lực xây dựng Nông thôn mới của xã 3 năm, giai đoạn 2021 – 2023 đạt hơn 162 tỷ 810 triệu đồng. Trong đó vốn ngân sách nhà nhà nước hơn 10 tỷ đồng; Vốn Nhân dân đóng góp hơn bằng tiền, hiện vật xây dựng Nông thôn mới hơn 40 tỷ 650 triệu đồng; Vốn tín dụng gần 33 tỷ 900 triệu đồng; Vốn doanh nghiệp 88 tỷ 260 triệu đồng.

Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Thông, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi giám sát

Dự kiến tổng nguồn lực xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2024 – 2025 của xã gần 19 tỷ 210 triệu đồng; trong đó vốn ngân sách địa phương gần 11 tỷ 210 triệu đồng; Vốn tín dụng 6 tỷ đồng; Vốn huy động từ người dân và cộng đồng dân cư 2 tỷ đồng.

Xã An Long duy trì 19/19 tiêu chí và 57/57 chỉ tiêu Nông thôn mới theo Quyết định 2460/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương và đạt 19/19 tiêu chí và 75/75 chỉ tiêu Nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 2459/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương về Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 – 2025. Triển khai xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021 – 2025 xã thực hiện đạt 1/3 tiêu chí và 13/19 chỉ tiêu.

Ảnh: Ông Trần Văn Thiêm, Chủ tịch UBND xã An Long, Trưởng Ban quản lý Nông thôn mới xã phát biểu giải trình các ý kiến của thành viên Đoàn giám sát

Tổng nguồn lực xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã 3 năm 2021 – 2023 gần 22 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách nhà nước hơn 14,4 tỷ đồng; Vốn nhân dân đóng góp ngày công, cây trái, hoa màu, vật chất… trị giá 16 tỷ 400 triệu đồng; Vốn tín dụng hơn 4 tỷ đồng; Vốn doanh nghiệp 1,5 tỷ đồng.

Dự kiến tổng nguồn lực huy động xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã, giai đoạn 2024 – 2025 hơn 17 tỷ 700 triệu đồng. Trong đó vốn ngân sách địa phương 13 tỷ 200 triệu đồng; Vốn tín dụng 2 tỷ đồng; Vốn huy động trong Nhân dân 2 tỷ 500 triệu đồng.

Ảnh: Ông Võ Thanh Hoàng, UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Giáo phát biểu ý kiến tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát đã phát biểu làm rõ một số nội dung trong các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới của 2 xã Tân Long và An Long về việc công khai minh bạch hồ sơ, xây dựng các mô hình cải cách thủ tục hành chính; việc xét đơn vị đơn vị Quyết thắng của lực lượng Công an xã; rà roat lại các tiêu chí sát với tình hình thực tế của địa phương; về bảo hiểm y tế; sản phẩm OCOP; công tác tuyên truyền Nông thôn mới.

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Giáo, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát

Đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới của 2 xã Tân Long và An Long cùng các ý kiến chất vấn, giải trình, kiến nghị của các thành viên trong Đoàn và 2 địa phương; ông Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát cho biết thông qua các báo cáo của các đơn vị; Đoàn giám sát sẽ có buổi khảo sát thực tế các kiến nghị để có buổi giám sát UBND huyện nhằm tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới của địa phương. Đồng thời cho rằng xây dựng Nông thôn mới nhằm hướng đến mục tiêu đem lại cho người dân những lợi ích thiết thực, hiệu quả từ Nông thôn mới. Do đó, các địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay cùng Đảng, Chính quyền trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí Nông thôn mới đã đề ra.

HẢI SÂM

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2327
Tuần này: 6535
Tháng này: 289152
Tổng truy cập: 7974885