Hội CCB huyện Phú Giáo: Tập huấn công tác phòng, chống tội phạm

20/03/2023    Lượt xem: 2884    In bài viết   Độ tương phản  

Tham gia lớp tập huấn, cán bộ Hội CCB cơ sở, Chi hội CCB khu - ấp trong huyện được nghiên cứu, truyền đạt các kiến thức trong công tác phòng, chống tội phạm như: Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân huyện Phú Giáo, thực hiện Đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn xã hội ma tuý”. Phối hợp với các lực lượng hỗ trợ tích cực cho Công an trong các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Lãnh đạo Hội các cấp thường xuyên nắm tình hình Hội viên và nhân dân; triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm công tác phòng, chống tội phạm. Các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138 tỉnh, huyện. Công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý và mua bán người. Công tác phòng, chống mại dâm. Công tác phòng, chống HIV/AIDS. Đồng thời nghe thông báo tình hình các loại tội phạm trên địa bàn huyện.

Ảnh: Các cán bộ, hội viên CCB tham gia lớp tập huấn

Qua tập huấn nhằm củng cố, nâng cao kiến thức về phòng chống tội phạm cho đội ngũ cán bộ và các thành viên Câu lạc bộ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Tiếp tục triển khai quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2021-2025; Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm công tác phòng, chống tội phạm; Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 định hướng đến năm 2030. Gắn việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục phòng chống tội phạm với các sự kiện chính trị đặc biệt của Đảng, Nhà nước và địa phương năm 2023.

HẢI SÂM

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2043
Tuần này: 19985
Tháng này: 84727
Tổng truy cập: 8314161