UBND huyện Phú Giáo: Tiếp và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về khảo sát thực hiện phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung cấp huyện

05/06/2024    Lượt xem: 82    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Giáo, hiện nay các cơ quan trong khu hành chính huyện đều sử dụng mạng nội bộ UBND huyện. Bên cạnh đó, hệ thống đã có kết nối Wifi khu hành chính tập trung, Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện để phục vụ người dân, cán bộ, công chức sử dụng các thiết bị di động và tách rời mạng nội bộ khu hành chính. Huyện đã triển khai hoàn thành mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối đến 100% các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn; cấp chứng thư số cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Đối với chính quyền điện tử, hệ thống thông tin Một cửa điện tử được triển khai dùng chung cho tất cả các phòng ban, UBND các xã, thị trấn. Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đơn vị, liên thông bốn cấp, có tích hợp ký số trên hệ thống. Ngoài ra, các cơ quan, ban ngành, địa phương còn sử dụng các phần mềm chuyên ngành như phần mềm quản lý hộ tịch; phần mềm đăng ký chứng thực; Phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC tỉnh Bình Dương; phần mềm báo cáo tài chính; Phần mềm quản lý văn bản điện tử; Phòng họp không giấy; Phòng họp trực tuyến…

Ảnh: Ông Lý Thành Vinh – Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện báo cáo hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin, mạng, đường truyền, các phần mềm đang sử dụng trên địa bàn huyện

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai đến lãnh đạo các ban ngành huyện, các xã, thị trấn phương pháp luận trong xây dựng kiến trúc chính quyền số; định hướng và đề xuất các bài toán cho các đơn vị cấp huyện và kế hoạch thực hiện. Qua đó lãnh đạo các ban ngành, địa phương và Đoàn khảo sát đã thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiệc các phần mềm, từ đó có giải pháp để triển khai thực hiện phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung cấp huyện đạt hiệu quả.

Ảnh: Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương triển khai phương pháp luận trong xây dựng kiến trúc chính quyền số

Văn Thắng – Thanh Minh

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 642
Tuần này: 6708
Tháng này: 71450
Tổng truy cập: 8300884