Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 07/7/2024)

30/06/2024 10:49:59 SA
Độ tương phản

Từ ngày 01/07/2024 đến ngày 07/07/2024

Thứ Hai 01/7/2024:

Sáng:

1- 7g15’: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện và cán bộ, công chức HĐND -UBND huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần. 

Địa điểm: Sân cờ Huyện ủy.

2- 7g30': Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn huyện Phú Giáo (Công an huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành phần theo Giấy mời số 154/GM-UBND ngày 25/6/2024 của UBND huyện; Chuyên viên Võ Việt Thường.

Địa điểm: Sân Công an huyện.

3- 8g00': Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng trực tiếp công dân.

Mời dự: Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng TN&MT huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện – Phụ trách Ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Võ Việt Thường.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

4- 10g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp nghe Phòng TCKH huyện báo cáo đề xuất phương án sử dụng nguồn kinh phí giảm đầu tư công chuyển về cho các xã, thị trấn (Phòng TCKH huyện chuẩn bị báo cáo).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan đơn vị: Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Ban QLDA ĐTXD huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Lê Văn Hùng, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Chiều:

1- 13g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung cùng Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến các nội dung (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy):

* Nội dung 1: Các nội dung chuẩn bị hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ
huyện lần thứ 34 (VPHU, VP HĐND - UBND huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Trưởng phòng: TCKH huyện, QLĐT; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, Phó Chánh Văn phòng Lê Văn Hùng.

* Nội dung 2: Thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 (Thường lệ
giữa năm 2024)
- HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do TT.
HĐND huyện chuẩn bị.

Mời dự: Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân.

* Nội dung 3: Các nội dung do Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị.

Địa điểm: Phòng họp C – Huyện ủy.

2- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự Hội nghị sơ kết công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; xem xét điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh). Lãnh đạo Phòng TCKH, Ban QLDA-ĐTXD huyện cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Thứ Ba 02/7/2024:

Sáng:

1- 7g30’: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng
bộ huyện lần thứ 34 (mở rộng) khóa V, nhiệm kì 2020 - 2025
(Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Thành phần dự: Theo Thông báo số 772-TB/HU ngày 29/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp A – Huyện ủy.

2- 7g30’: Uỷ quyền Lãnh đạo Phòng Văn Hoá và thông tin dự Chương trình khai mạc Hội thi Văn nghệ "Tiếng hát hoa phượng đỏ" huyện Phú Giáo năm 2024 (Theo Thư mời của Ban Chỉ đạo các hoạt động Thanh thiếu nhi).

Địa điểm: Trung tâm VHTT&TT huyện.

3- 7g30’: Uỷ quyền Lãnh đạo Phòng Tư pháp dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai  năm 2024 (Theo Giấy mời số 42/GM-HĐPH ngày 26/6/2024 của HĐPHPBGDPL tỉnh Bình Dương).

Cùng dự: Thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện theo Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của UBND huyện; báo cáo viên pháp luật huyện; Lãnh đạo UBND, Công chức địa chính các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh.

Địa điểm: Hội trường 1 – Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

4- 7g30': Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

Mời dự: Ông Nguyễn Thanh Thông – Trưởng phòng Nội vụ - Đại biểu HĐND huyện; ông Trịnh Đức Dũng – Chủ tịch Hội Nông dân – Đại biểu HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN huyện, Chi nhánh VPĐK đất đai huyện, Hội nông dân huyện, Trung tâm PTQĐ huyện. Chuyên viên Võ Việt Thường cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00’: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 35, 36 và hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Thành phần dự: Theo Thông báo số 773-TB/HU ngày 29/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Phòng họp A – Huyện ủy.

Thứ Tư 03/7/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 35 - khóa XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 (mở rộng) (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2- 8g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện dự khảo sát hiện trạng khu đất và lấy ý kiến việc xin gia hạn sử dụng đất của Bưu điện tỉnh Bình Dương tại xã Tân Long huyện Phú Giáo (Theo Giấy mời số 119/GM-CCQLĐĐ ngày 28/6/2024 của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh). Lãnh đạo UBND xã Tân Long cùng dự.

Địa điểm: Thửa đất số 336, Tờ bản đồ số 24, xã Tân Long, huyện Phú Giáo.

3- 10g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện dự khảo sát hiện trạng khu đất và lấy ý kiến việc xin gia hạn sử dụng đất của Bưu điện tỉnh Bình Dương tại xã An Bình, huyện Phú Giáo (Theo Giấy mời số 119/GM-CCQLĐĐ ngày 28/6/2024 của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh).Lãnh đạo UBND xã An Bình cùng dự.

Địa điểm: Thửa đất số 583, Tờ bản đồ số 08, xã An Bình, huyện Phú Giáo.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự tiếp và làm việc với lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh (Có chương trình riêng - Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp C – Huyện ủy.

2- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Phiên họp UBND tỉnh thứ 65 (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

3- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp thông qua kế hoạch đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với Nhân dân năm 2024 (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp B – Huyện ủy.

Thứ Năm 04/7/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự kỳ họp thứ 11 (Thường lệ giữa năm 2024) - HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 (Cả ngày).

 Mời dự: Đại biểu HĐND huyện, Thành phần theo Giấy mời số 50/GM-HĐND ngày 12/6/2024 của Thường trực HĐND huyện. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

2- 8g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện dự Hội nghị tổng kết đánh giá bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 và hướng dẫn triển khai thu thập thông tin năm 2024 (Theo Giấy mời số 79/GM-SKHCN ngày 26/6/2024 của Sở KH&CN tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp - Số 28 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3- 7g30’: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Phụ trách Ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Tuấn Vinh trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện, chuyên viên Võ Việt Thường cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Thứ Sáu 05/7/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự làm việc với Ban chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ của Quân khu 7 (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Bộ Chỉ Huy Quân sự tỉnh.

2- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp triển khai Kế hoạch giải quyết tình hình ANTT trên địa bàn xã Vĩnh Hòa năm 2024 (Công an huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A – Công an huyện.

3- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp nghe Phòng TN&MT huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và tiến độ thực hiện các ý kiến kết luận chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện (Phòng TN&MT huyện chuẩn bị báo cáo).

Mời dự: Tập thể Phòng TN&MT huyện, Lãnh đạo các cơ quan đơn vị: Công an huyện, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Lê Văn Hùng, chuyên viên Đặng Trọng Ca, Đặng Kim Thoa.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

4- 9g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Y tế huyện dự họp nghe Sở Y tế báo cáo tình hình, thực trạng hoạt động, một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của các Cơ sở Y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị họp mặt 25 năm Ngày tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999 - 20/8/2024) và 63 năm Ngày Chiến thắng Phước Thành (18/9/1961 - 18/9/2024) (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp C – Huyện ủy.

3- 14g00’: Ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh (Theo Giấy mời của BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh).

Địa điểm: Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật): 06/7/2024 – 07/7/2024)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Lê Văn Hùng - PCVP.

- CBCC: Đặng Kim Thoa, Nguyễn Nhựt Hào.

Thông báo này thay thư mời họp

 

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT. HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                          

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 Nguyễn Tuấn Vinh

 

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 569
Tuần này: 6635
Tháng này: 71377
Tổng truy cập: 8300811