Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024)

03/06/2024 5:12:32 CH
Độ tương phản

Từ ngày 03/06/2024 đến ngày 09/06/2024

Thứ Hai 03/6/2024:

Sáng:

1- 7g15’: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện và cán bộ, công chức HĐND -UBND huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần. 

Địa điểm: Sân cờ Huyện ủy.

2- 9g00': Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp nghe thông qua các nội dung:

    1. Nghe báo cáo Điều chỉnh Quy chế làm việc của UBND huyện Phú Giáo khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
    2. Nghe Phòng TCKH huyện báo cáo phương án sử dụng tiết kiệm chi năm 2023 báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm, kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2024, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025, kế hoạch điều chỉnh vốn trung hạn 2021-2025 (Phòng TCKH  huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự:  Lãnh đạo Phòng TCKH; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, Phó Chánh Văn phòng Lê Văn Hùng; chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

3- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp nghe Phòng VH&TT huyện thông qua kế hoạch tham dự Lễ hội “Mùa trái chín” năm 2024, Kế hoạch tổ chức họp mặt 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), Thông qua số lượng hợp đồng và phương án chi trả tiền công từ nguồn thu của đơn vị (Phòng VH&TT huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa,
Thể thao và Truyền thanh huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ,
Phòng Kinh tế, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự phiên họp UBND tỉnh thứ 62 (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban Chỉ đạo tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông năm 2024 tại huyện Phú Giáo (Phòng GD&ĐT huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

3- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp nghe Phòng TNMT báo cáo kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 để phục vụ cho công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch tại kỳ điều chỉnh năm 2025.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng TNMT, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Phó Chánh Văn phòng Lê Văn Hùng, chuyên viên Đặng Trọng Ca, Đặng Kim Thoa.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

4- 14g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện tham gia thẩm định thực tế điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với Cửa hàng bán lẻ xăng dầu An Bình của Công ty TNHH MTV xăng dầu Lộc Phú (Theo Giấy mời số 1671/GM-SCT ngày 30/5/2024 của Sở Công thương tỉnh Bình Dương). Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng QLĐT, Phòng TN&MT huyện cùng dự.

Địa điểm: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu An Bình, Thửa đất số 683, tờ bản đồ số 48, đường ĐT.741, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

 

Thứ Ba 04/6/2024:

Sáng:

1- 7g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì phiên họp thứ 42 của UBND huyện.

Nội dung và thành phần: Theo Giấy mời số 137/GM-UBND ngày 31/5/2024 của UBND huyện. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Tổ Chuyên viên tổng hợp cùng dự.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Phước Sang.

2- 7g30’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện chủ trì Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Phú Giáo năm 2024 (Phòng Kinh tế huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Phú Giáo.

3- 7g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Lễ tuyên thệ Chiến sĩ mới năm 2024 (Theo Giấy mời của Trung đoàn 271).

Địa điểm: Sở Chỉ huy Trung đoàn 271, thị trấn Phước Vĩnh.

4- 7g30’: Ủy quyền Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2024 (Ban Chỉ huy Quân sự chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Địa điểm: Hội trường Khối vận – xã Vĩnh Hòa.

5- 8g30’: Uỷ quyền Lãnh đạo Phòng Tài Chính Kế hoạch dự họp phối hợp thẩm định giá trị suất vốn đầu tư hạ tầng Khu tái định cư khu phố 9, thị trấn Phước Vĩnh (Theo Giấy mời số 84/GM-STC ngày 03/6/2024 của Sở Tài chính). Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp 3, Tầng 2 (Sở Tài chính), Tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

6- 7g30': Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN huyện, Chi nhánh VPĐK đất đai huyện, Hội nông dân huyện, Trung tâm PTQĐ huyện. Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp Thường trực Ban Tổ chức thực hiện Đề án công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh trên địa bàn huyện Phú Giáo, giai đoạn 2021-2025 (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp C – Huyện ủy.

2- 16g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh đi kiểm tra công tác chuẩn bị ngày Ngày hội Môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024.

Cùng đi: Lãnh đạo: Sở TN&MT, Phòng TN&MT, Công an huyện, Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế, Phòng GD&ĐT, Trung tâm VHTT&TT, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Xí nghiệp CTCC, UBND các xã, thị trấn Phước Vĩnh, An Thái; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Đặng Kim Thoa.

Địa điểm: Sân Vận động huyện.

3- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc khảo sát thực hiện phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung cấp huyện (Theo Công văn số 598/STTTT-CĐSBCVT ngày 28/5/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh).

Mời dự: Lãnh đạo các Phòng, ban chuyên môn huyện, Trung tâm Phục vụ Hành chính công huyện, UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Lê Văn Hùng, Chuyên viên:  Nguyễn Thị Mai, Phạm Ngọc Yến Nhi.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

 

Thứ Tư 05/6/2024:

Sáng:

1- 6g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự Ngày hội Môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024 (Phòng TN&MT huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Địa điểm: Sân Vận động huyện.

2- 7g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị triển khai Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Theo Công văn số 962/SNV-TG ngày 14/5/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương).

Mời dự: Cấp huyện: Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo; Trưởng Ban Dân vận; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBMTTQVN; Chỉ huy trưởng Quân sự; Trưởng Công an; Lãnh đạo Phòng Nội vụ phụ trách công tác tín ngưỡng, tôn giáo và chuyên viên làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Cấp xã: Bí thư (Phó Bí thư); Phó Chủ tịch UBND phụ trách công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo, công chức văn hóa xã hội phụ trách công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo và Trưởng Công an.

Địa điểm: Hội trường 1 - Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

3- 7g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024 (Theo Giấy mời của Lữ đoàn Đặc công 429).

Địa điểm: Lữ đoàn Đặc công 429, ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa.

Chiều:

1- 13g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng cùng Thường trực Huyện ủy họp nghe, cho ý kiến (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy):

  • Nội dung 1: Văn kiện và nhân sự, công tác chuẩn bị Đại hội CLB Hưu trí
    và BLL CSCMBĐBTĐ huyện Phú Giáo nhiệm kỳ 2024 - 2029 (CLB Hưu
    trí và BLL CSCMBĐBTĐ huyện chuẩn bị nội dung).

- Nội dung 2: Các nội dung do Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị.

 Mời dự: Trưởng phòng Nội vụ huyện – Nội dung 2.

Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

2- 15g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy(Theo Lịch làm việc của Huyện ủy). Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

3- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp Tổ chuyên môn triển khai Khu Công nghiệp VSIP 4 trên địa bàn huyện (Phòng Kinh tế huyện phối hợp Công ty VSIP chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

 Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của UBND huyện; Phó Chánh Văn phòng Lê Văn Hùng, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

 

Thứ Năm 06/6/2024:

Sáng:

1- 6g30’: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện nhân Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 (Theo Thư mời của UBMTTQ Việt Nam huyện).

Địa điểm: Nghĩa Trang Liệt sĩ huyện.

2- 7g30’: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 (Phiên 1 – Theo Thư mời của UBMTTQ Việt Nam huyện).

Địa điểm: Trung tâm tổ chức Hội nghị và Sự kiện Thanh Lễ.

3- 9g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì nghe Phòng TN&MT huyện báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng đất của các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn huyện (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng TN&MT, Công an huyện, Phòng VH&TT, Phòng QLĐT, UBND xã, thị trấn: Phước Vĩnh, Phước Hòa, Vĩnh Hòa, Tân Long; Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

4- 10g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì nghe Phòng TN&MT huyện báo cáo nội dung liên quan đến kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Bùi Thị Mỹ Dung và đề xuất hướng giải quyết cho các trường hợp tương tự (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng TN&MT, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện, UBND xã Phước Hòa; Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

5- 8g00’: Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng dự kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo Giấy mời số 21/GM-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: Hội trường B – Tầng 17, trung tâm hành chính tỉnh.

6- 9g30’: Ủy quyền Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2024 (Ban Chỉ huy Quân sự chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Địa điểm: Hội trường Khối vận – xã Vĩnh Hòa.

7- 7g30’: Uỷ quyền lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp công dân. Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến các nội dung do Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị (Theo Lịch làm việc Huyện ủy). Trưởng phòng Nội vụ huyện cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp C – Huyện ủy.

2- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc dự án đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, đoạn qua xã Vĩnh Hòa, xã Tam Lập (Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự họp).

 Mời dự: Thành viên Hội đồng theo quyết định số 5248/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

 

Thứ Sáu 07/6/2024:

Sáng:

1- 7g30’: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 (Phiên 2 – Theo Thư mời của UBMTTQ Việt Nam huyện).

Địa điểm: Trung tâm tổ chức Hội nghị và Sự kiện Thanh Lễ.

2- 6g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi, phòng, chống, đuối nước trẻ em và khai mạc giải Bơi lội các lứa tuổi huyện Phú Giáo (Theo Thư mời của BTC Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi, phòng, chống, đuối nước trẻ em năm 2024).

Địa điểm: Hồ bơi - Sân Vận động huyện.

3- 8g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị Tổng kết công tác Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, triển khai các giải pháp trong thời gian tới (Theo Giấy mời số 47/GM-SNN ngày 31/5/2024 của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện Dầu Tiếng, ấp Rạch Đá, xã Tân Định, huyện Dầu Tiếng.

4- 8g30’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện tham dự chương trình tham quan “Đánh giá mô hình thí điểm du lịch nông nghiệp công nghệ cao có ứng dụng các giải pháp tuần hoàn tại huyện Phú Giáo” (Theo Thư mời của Trường Đại học KHXH&NV). Lãnh đạo Phòng VHTT cùng dự.

Địa điểm: Huyện Phú Giáo.

Chiều:

1- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh tham gia đối thoại với người khiếu nại (Theo Giấy mời số 145/GM-STNMT ngày 03/6/2024 của Sở TN&MT tỉnh Bình Dương). Lãnh đạo UBND xã Tam Lập cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B – Sở TN&MT, tầng 9, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

 

Thông báo này thay thư mời họp và thay thế Thông báo số 23/TB-UBND ngày 01/6/2024 của UBND huyện Phú Giáo

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Trần Thị Hồng Vân - CVP.

- CBCC: Nguyễn Nhựt Hào, Võ Thị Ngọc Trâm.

Thông báo này thay thư mời họp

 

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT. HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                          

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 Nguyễn Tuấn Vinh

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1989
Tuần này: 19931
Tháng này: 84673
Tổng truy cập: 8314107