Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024)

26/05/2024 10:53:33 SA
Độ tương phản

Từ ngày 27/05/2024 đến ngày 02/06/2024

Thứ Hai 27/5/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự lễ công nhận trường Mầm non An Long đạt chuẩn Quốc gia, đạt kiểm định chất lượng giáo dục và tổng kết năm học 2023 – 2024.

Địa điểm: Trường Mầm non An Long.

Chiều:

1- 13g30': Họp giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua các nội dung:

  1. 13h30': Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành về tình hình KTXH-QPAN từ ngày 09/5/2024 đến ngày 26/5/2024 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
  2. 14h30’: Nghe Thanh tra huyện Báo cáo tham mưu giải quyết đơn khiếu nại liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất của người dân (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).
  3. 15h30’: Nghe Phòng TCKH huyện báo cáo phương án sử dụng tiết kiệm chi năm 2023 (Phòng TCKH huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Nội dung 2 – Lãnh đạo: Thanh tra huyện, Phòng TN&MT, Phòng QLĐT, chuyên viên Đặng Trọng Ca, Đặng Kim Thoa; Nội dung 3 – Lãnh đạo Phòng TCKH; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

Thứ Ba 28/5/2024:

Sáng:

1- 7g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng cùng Thường trực Huyện ủy chủ trì trao quyết định công tác cán bộ (BTC Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung - Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Mời dự: Tập thể lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, Tập thể lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Địa điểm: Phòng họp A – Huyện ủy.

2- 8g00': Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng trực tiếp công dân.

Mời dự: Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng TN&MT huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Lãnh đạo Thanh tra huyện, Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

3- 7g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự lễ công nhận trường THCS Phước Hòa đạt chuẩn Quốc gia, đạt kiểm định chất lượng giáo dục và tổng kết năm học 2023 – 2024.

Địa điểm: Trường THCS Phước Hòa .

4- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì công bố Quyết định công tác cán bộ Phòng Nội vụ huyện.

Mời dự: Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Phòng Nội vụ huyện. Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Võ Việt Thường.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

5- 8g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì Công bố quyết định công tác cán bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Mời dự: Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng HĐND - UBND huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

6- 9g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 375/QĐ-CTK ngày 13/5/2024 của Cục thống kê Bình Dương về việc kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước tại UBND huyện Phú Giáo.

Mời dự: Lãnh đạo Chi cục thống kê khu vực Phú Giáo – Bắc Tân Uyên; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, Chuyên viên văn phòng HĐND-UBND huyện.

Địa điểm:Hội trường B – UBND huyện.

7- 8g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện tham gia thẩm định thực tế điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Vĩnh Tiến Thịnh của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Dịch vụ Phúc Thịnh (Theo Giấy mời số 1555/GM-SCT ngày 21/5/2024 của Sở Công thương tỉnh Bình Dương). Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng QLĐT, Phòng TN&MT huyện cùng dự.

Địa điểm: Cửa hàng xăng dầu Vĩnh Tiến Thịnh – Thửa đất số 16, 436, 437, tờ bản đồ số 20, đường ĐT.741, ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

8- 10g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện tham gia thẩm định thực tế điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Tân Thịnh của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Dịch vụ Phúc Thịnh (Theo Giấy mời số 1556/GM-SCT ngày 21/5/2024 của Sở Công thương tỉnh Bình Dương). Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng QLĐT, Phòng TN&MT huyện cùng dự.

Địa điểm: Cửa hàng xăng dầu Tân Thịnh – Thửa đất số 154, 222, 306, tờ bản đồ số 29, đường ĐT.741, khu phố 6, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp nghe Phòng Kinh tế báo cáo tình hình hoạt động Chợ Phước Vĩnh và kiến nghị giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý sắp xếp khai thác Chợ Phước Vĩnh và xin cấp bù kinh phí trả lương, hoạt động của Ban quản lý chợ Phước Vĩnh (Phòng Kinh tế huyện phối hợp Xí nghiệp CTCC huyện chuẩn bị nội dung).

 Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng TCKH, Xí nghiệp CTCC huyện, Ban quản lý chợ Phước Vĩnh; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 15g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến đối với dự thảo Đề án củng cố, tăng cường, phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp trao đổi, thống nhất quy trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường thực hiện dự án Đường Vành đai 4 và dự án Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành (Theo Giấy mời số 128/GM-STNMT ngày 23/5/2024 của Sở TN&MT tỉnh Bình Dương). Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A, Chi cục Quản lý Đất đai, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

4- 13g30’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện tham gia thẩm định thực tế điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Tân Long của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Dịch vụ Phúc Thịnh (Theo Giấy mời số 1557/GM-SCT ngày 21/5/2024 của Sở Công thương tỉnh Bình Dương). Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng QLĐT, Phòng TN&MT huyện cùng dự.

Địa điểm: Cửa hàng xăng dầu Tân Long – Thửa đất số 246, tờ bản đồ số 22, đường ĐT.750, ấp 6, xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

 

Thứ Tư 29/5/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự phiên họp UBND tỉnh thứ 62 (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2- 7g30’: Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Chương trình phát động tháng hành động vì trẻ em, Lễ khai mạc hè và ra quân Chiến dịch hè tình nguyện huyện Phú Giáo năm 2024 (Theo Thư mời của BCĐ các hoạt động thanh thiếu nhi huyện).

Địa điểm: Trụ sở UBND xã Tân Hiệp.

3- 8g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp rà soát, thống nhất thời gian và phân công tổ chức thực hiện Kế hoạch khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 và 2025 (Theo Giấy mời số 133/GM-STNMT ngày 24/5/2024 của Sở TN&MT tỉnh). Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện cùng dự.

Địa điểm: Hội trường Sở TN&MT, tầng 9, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

4- 8g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện dự lễ công nhận trường Mầm non An Linh đạt chuẩn Quốc gia, đạt kiểm định chất lượng giáo dục và tổng kết năm học 2023 – 2024.

Địa điểm: Trường Mầm non An Linh.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp Tổ chuyên môn triển khai Khu Công nghiệp VSIP 4 trên địa bàn huyện (Phòng Kinh tế huyện phối hợp Công ty VSIP chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

 Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của UBND huyện; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Nguyễn Duy Quân.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc khảo sát thực hiện phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung cấp huyện (Theo Công văn số 548/STTTT-CĐSBCVT ngày 20/5/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh).

Mời dự: Lãnh đạo các Phòng, ban chuyên môn huyện, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và UBND các xã, thị trấn, Chuyên viên: Lê Văn Hùng, Nguyễn Thị Mai, Phạm Ngọc Yến Nhi.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

 

Thứ Năm 30/5/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng đi thăm, tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm 2024 tại xã Phước Hòa (Đoàn thứ III - Theo Thông báo số 133/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện).

Địa điểm: Xã Phước Hòa.

2- 8g00’: Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng đi thăm, tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm 2024 tại xã Tân Long (Đoàn thứ VI - Theo Thông báo số 133/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện).

Địa điểm: Xã Tân Long.

3- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung đi thăm, tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm 2024 tại xã An Long (Đoàn thứ X - Theo Thông báo số 133/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện).

Địa điểm: Xã An Long.

4- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh đi thăm, tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm 2024 tại xã Tam Lập (Đoàn thứ IV - Theo Thông báo số 133/TB-UBND ngày 17/5/2024 của UBND huyện).

Địa điểm: Xã Tam Lập.

5- 8g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện dự lễ công nhận trường Mầm non Phước Sang đạt chuẩn Quốc gia, đạt kiểm định chất lượng giáo dục và tổng kết năm học 2023 – 2024.

Địa điểm: Trường Mầm non Phước Sang.

6- 7g30': Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện trực tiếp công dân.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN huyện, Chi nhánh VPĐK đất đai huyện, Hội nông dân huyện, Trung tâm PTQĐ huyện. Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ của Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự họp). Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Võ Việt Thường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

2- 14g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện tham gia thẩm định thực tế điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với Cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và dịch vụ Kho bãi Phú Tài (Theo Giấy mời số 1594/GM-SCT ngày 24/5/2024 của Sở Công thương tỉnh Bình Dương). Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng QLĐT, Phòng TN&MT huyện cùng dự.

Địa điểm: Số 68, đường ĐT.741, khu phố 6, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

 

Thứ Sáu 31/5/2024:

Sáng:

1- 7g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp nghe Phòng TCKH báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Trung tâm hội nghị triển lãm huyện Phú Giáo (Phòng TCKH huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

 Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND huyện, Lãnh đạo các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có dự án nằm trên địa bàn; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Lê Văn Hùng

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 9g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp về tiến độ thi công dự án Xây dựng đường từ Cầu Tam Lập đến Đồng Phú thuộc tuyến đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng (Ban QLDA ĐTXD chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự họp).

 Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXD huyện (02 Phó Giám đốc); Các nhà thầu: Tư vấn Giám sát, Thi công xây dựng (Do Ban QLDA ĐTXD mời); Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Lê Văn Hùng.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

3- 7g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, Lễ khai mạc hè và “Ngày hội thiếu nhi 1/6” lần VIII tỉnh Bình Dương năm 2024 (Theo Thư mời số 115/TM-UBND ngày 21/5/2024 của UBND tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: Khu di tích tưởng niệm truyền thống Chiến khu Vĩnh Lợi, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên.

4- 8g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện dự lễ công nhận trường Mầm non Tân Hiệp đạt chuẩn Quốc gia, đạt kiểm định chất lượng giáo dục và tổng kết năm học 2023 – 2024.

Địa điểm: Trường Mầm non Tân Hiệp.

Chiều:

          1- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp nghe thông qua các dự thảo Kế hoạch trình Huyện uỷ:

  1. Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 12/3/2024 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung).
  2. Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 12/3/2024 của Tỉnh ủy Bình Dương về việc thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phòng LĐTB&XH huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, UBMTTQVN huyện, Liên đoàn Lao động, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động TBXH, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng TCKH, Phòng y tế, Phòng tư pháp, Công an, BCHQS huyện. Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân; chuyên viên Võ Việt Thường, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Ngọc Dung.

Địa điểm: Hội trường A UBND huyện

2- 13g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp nghe Phòng TN&MT huyện thông qua kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất thuộc công trình dự án đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng (Phòng TN&MT huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng TN&MT, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Thanh tra, Phòng Tư Pháp; Phòng TCKH, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND xã Tam Lập, Vĩnh Hòa, Lữ đoàn Đặc công 429, Đơn vị thi công; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Đặng Trọng Ca, Đặng Kim Thoa.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

3- 15g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp nghe Thanh tra huyện Báo cáo tham mưu giải quyết đơn khiếu nại liên quan đến việc bồi thường đất ở sang đất nông nghiệp thuộc công trình thu hồi đất phía sau Trụ sở Khối vận và Trụ sở Huyện ủy (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

 Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh tra huyện, Phòng TN&MT, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, UBND thị trấn Phước Vĩnh; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Đặng Trọng Ca, Nguyễn Xuân Trường.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Thứ Bảy 01/6/2024:

Sáng:

1- 7g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2024-2028 của Chi hội khuyến học Hội đồng hương Thái Bình xã Tân Hiệp (Theo Thư mời Hội khuyến học xã Tân Hiệp).

Địa điểm: Hội trường B – UBND xã Tân Hiệp.

 

Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật): 01/6/2024 – 02/6/2024)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Tuấn Vinh - PCVP.

- CBCC: Lê Văn Hùng, Đặng Kim Thoa.

Thông báo này thay thư mời họp

 

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT. HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                          

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 Nguyễn Tuấn Vinh

 

 

 

 

 

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1902
Tuần này: 7322
Tháng này: 183291
Tổng truy cập: 8192980