Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

19/05/2024 3:08:18 CH
Độ tương phản

Từ ngày 20/05/2024 đến ngày 26/05/2024

Thứ Hai 20/5/2024:

Sáng:

1- Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng đi nghiên cứu thực tế nước ngoài (Có Chương trình riêng).

Chiều:

1- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp: (1) Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06 và thành phố thông minh; (2) Nghe Công an tỉnh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các Mô hình điểm và (3) Tình hình triển khai, tiến độ thực hiện Đề án camera do Công an tỉnh và các huyện, thành phố làm chủ đầu tư (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh). Trưởng Công an huyện cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự cuộc họp trực tuyến của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh). Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Thứ Ba 21/5/2024:

Sáng:

1- 7g30': Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Nguyễn Văn Long trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo UBKT Huyện ủy; Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng TN&MT huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện – Phụ trách Ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện Nguyễn Xuân Trường.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

2- Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng đi nghiên cứu thực tế nước ngoài (Có Chương trình riêng).

3- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh). Trưởng phòng GDĐT Đặng Thanh Tuấn cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

4- 7g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự Lễ phát động “Tháng hành động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” và ra mắt mô hình “Vườn hoa kiểu mẫu” (Theo Thư mời của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện).

Địa điểm: Tuyến đường Bố Mua, khu phố 9, thị trấn Phước Vĩnh.

Chiều:

1- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban Chỉ đạo các hoạt động Thanh thiếu nhi huyện để triển khai các hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2024 (Huyện Đoàn chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 của UBND huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Ngọc Dung.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Thứ Tư 22/5/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự buổi làm việc về kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện (Theo Thông báo số 37/TB-ĐGS ngày 10/5/2024 của Đoàn Giám sát HĐND huyện).

Mời dự: Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện; Đại diện lãnh đạo: Phòng Kinh tế huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Phòng Quản lý đô thị huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Tư pháp huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Phòng Y tế huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Xí nghiệp CTCC huyện; Đại diện Lãnh đạo UBND các xã trên địa bàn huyện; Chánh Văn Phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Hà Thị Hiền.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

2- Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng đi nghiên cứu thực tế nước ngoài (Có Chương trình riêng).

Chiều:

1- 14g00’: Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự tập huấn hướng dẫn sử dụng chứng thư chữ ký số chuyên dùng trên thiết bị di động (gọi tắt là sim PKI) trên địa bàn huyện Phú Giáo năm 2024 (Phòng VH&TT huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

2- 15g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực Tân Uyên (Theo Thư mời của Chi cục Thuế Khu vực Tân Uyên).

Địa điểm: Hội trường A – Chi cục Thuế Khu vực Tân Uyên.

3- 14g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 – khóa 58 năm 2024 (Theo Giấy mời số 03/GM-HĐGDQP&AN ngày 17/4/2024 của Hội đồng GDQP&AN tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: Hội trường Trường A – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đường ĐT.743, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thứ Năm 23/5/2024:

Sáng:

1- Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng đi nghiên cứu thực tế nước ngoài (Có Chương trình riêng).

2- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh cùng Thường trực Huyện ủy nghe, cho ý kiến nội dung do UBND huyện chuẩn bị (Theo Lịch Làm việc của Huyện ủy).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng VH&TT, Phòng Nội vụ, Trung tâmVHTT&TT; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, Chuyên viên: Nguyễn Thị Mai, Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Duy Quân.

Địa điểm: Phòng họp C – Huyện ủy.

3- 8g00’: Ủy quyền Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện - Nguyễn Tấn Long tham dự Hội nghị giới thiệu Halal - thị trường xuất khẩu mới giàu tiềm năng (Theo Thư mời số 1343/SCT-QLTM ngày 06/5/2024 của Sở Công thương tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh (đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương),

4- 7g30’: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Phụ trách Ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Tuấn Vinh trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh cùng Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh (Có chương trình riêng - Theo Lịch Làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp C – Huyện ủy.

2- 14g00’: Uỷ quyền Trưởng Phòng Quản lý Đô thị dự họp công bố chủ trương đầu tư dự án Đường Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (Theo Giấy mời số 72/GM-QLDA ngày 16/5/2024 của Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bình Dương).

Cùng dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, UBND xã Phước Hòa, UBND xã Tân Long, UBND xã An Long.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Phước Hòa.

Thứ Sáu 24/5/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng cùng Thường trực Huyện ủy nghe UBND huyện báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (đoạn qua Phú Giáo) và thanh lý khối nhà Trung tâm Y tế huyện (Theo Lịch Làm việc của Huyện ủy – Phòng TCKH huyện, Phòng TN&MT huyện, Ban QLDA ĐTXD huyện phối hợp chuẩn bị nội dung).

Cùng dự: Lãnh đạo: Phòng TCKH huyện, Phòng TN&MT huyện, Ban QLDA ĐTXD huyện; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp C – Huyện ủy.

2- 9g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp Giao ban Thường trực Huyện ủy (Theo Lịch Làm việc của Huyện ủy). Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp C – Huyện ủy.

3- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự phiên họp UBND tỉnh thứ 61 (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4- 9g00’: Uỷ quyền Trưởng Phòng Quản lý Đô thị dự họp công bố chủ trương đầu tư dự án Đường Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (Theo Giấy mời số 72/GM-QLDA ngày 16/5/2024 của Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bình Dương).

Cùng dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, UBND xã Phước Hòa, UBND xã Tân Long, UBND xã An Long.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Long.

5- 7g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Công an huyện dự Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Bình Dương năm 2024 (Theo Giấy số 03/GM-BTC ngày 16/5/2024 của BTC hội thi).

Địa điểm: Đường Hùng Vương (Đối diện Khách sạn Becamex), phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp về tiến độ thi công dự án Xây dựng đường từ ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng thuộc tuyến đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng (Ban QLDA ĐTXD chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự họp).

 Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Ban QLDA ĐTXD huyện (02 Phó Giám đốc); Các nhà thầu: Tư vấn thiết kế, Tư vấn Giám sát, Thi công xây dựng (Do Ban QLDA ĐTXD mời); Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Lê Văn Hùng.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp công bố chủ trương đầu tư dự án Đường Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương (Theo Giấy mời số 72/GM-QLDA ngày 16/5/2024 của Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Bình Dương).

Cùng dự: Lãnh đạo: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, UBND xã Phước Hòa, UBND xã Tân Long, UBND xã An Long.

Địa điểm: Hội trường UBND xã An Long.

Chủ nhật 26/5/2024:

Sáng:

1- 10g00’: Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng dự Bế mạc Giải bóng đá mini nam – nữ CNVCLĐ huyện Phú Giáo lần thứ 15 năm 2024 (Theo Thư mời của Liên đoàn lao động huyện).

Địa điểm: Sân vận động huyện.

 

Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật): 25/5/2024 – 26/5/2024)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Trần Thị Hồng Vân - CVP.

- CBCC: Võ Việt Thường, Đặng Trọng Ca .

Thông báo này thay thư mời họp

 

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT. HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                          

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 Nguyễn Tuấn Vinh

 

 

 

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1894
Tuần này: 7314
Tháng này: 183283
Tổng truy cập: 8192972