Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024)

14/05/2024 5:42:50 CH
Độ tương phản

Từ ngày 13/05/2024 đến ngày 19/05/2024

Thứ Hai 13/5/2024:

Sáng:

1- 7g30': Bí Thư Huyện ủy Nguyễn Khoa Hải trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo UBKT Huyện ủy, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng TN&MT huyện, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện – Phụ trách Ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện Nguyễn Xuân Trường, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy  Nguyễn Thị Nhân Hiếu.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

2- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp nghe Phòng TCKH huyện báo cáo tiến độ sửa chữa các trường học trong hè (Phòng TCKH  huyện chuẩn bị nội dung).

 Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng GD&ĐT; Hiệu trưởng các trường (Do Phòng GD&ĐT mời): Mầm non An Thái, Mầm non An Long, Tiểu Học Phước Hòa, Tiểu học An Linh, THCS An Bình, THCS Phước Hòa; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, Chuyên viên: Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Mai.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

3- 10g00’: Thường trực UBND huyện nghe Phòng QLĐT huyện báo cáo công tác chăm sóc cây xanh (Có chương trình riêng).

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Chiều:

1- 13g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp nghe Báo cáo kết quả kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 và nghe Các cơ quan, đơn vị báo cáo các nội dung có liên quan đến các tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do ngành mình phụ trách (Phòng Kinh tế huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

 Mời dự: Trưởng, Phó Trưởng ban và Thành viên BCĐ các CTMTQG huyện theo Quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND huyện về việc kiện toàn BCĐ các CTMTQG huyện Phú Giáo giai đoạn 2021 - 2025; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

2- 15g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp nghe báo cáo công tác giải quyết đơn (Phòng TN&MT huyện chủ trì phối hợp Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung).

 Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN&MT, Thanh tra huyện; Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện, UBND xã Phước Hòa, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Đặng Trọng Ca.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

3- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 của Đại biểu Quốc hội khóa XV (Theo Công văn số 148/MTTQ-BTT ngày 08/5/2024 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương).

Mời dự: Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Thường trực HĐND, UBND thị trấn Phước Vĩnh, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phước Vĩnh.

 Địa điểm: Trung đoàn Bộ binh 271, khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh.

Thứ Ba 14/5/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (mở rộng) (Theo Lịch Làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2- 7g30': Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng trực tiếp công dân.

Mời dự: Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng TN&MT huyện, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện – Phụ trách Ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện Nguyễn Xuân Trường.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

3- 7g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Khai mạc hội thao quân sự, quốc phòng lực lượng vũ trang huyện Phú Giáo năm 2024 do Ban CHQS huyện tổ chức (Theo Lịch Làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Hội trường A – Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

4- 9g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp triển khai kế hoạch tổ chức thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin về người lao động thực hiện mô hình 15 trên địa bàn huyện (Phòng LĐTB&XH huyện chuẩn bị nội dung)

 Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng LĐTB&XH, Công an huyện, Phòng TCKH, Huyện đoàn, Phòng VH&TT, Lãnh đạo UBND và Công an các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Ngọc Dung.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

5- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự Chương trình Ngày hội “Tuổi trẻ Phú Giáo nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” năm 2024 (Theo Thư mời của BCH Huyện đoàn).

Địa điểm: Trường Tiểu học Phước Vĩnh A.

6- 10g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2024 (Theo Thư mời của Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa).

Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa.

7- 8g30’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT huyện tham dự Khảo sát hiện trường, có ý kiến về việc xây dựng tuyến ống cấp nước HDPE D315, D110 trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường ĐT.741 đoạn từ Km31+275 đến Km33+600 (Theo Giấy mời số 1820/SGTVT-GM ngày 09/5/2024 của Sở GTVT tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: Cầu Phước Hòa trên đường ĐT.741.

Thứ Tư 15/5/2024:

Sáng:

1- 6g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) do UBND tỉnh tổ chức (Theo Lịch Làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Khu đất xây dựng công viên cây xanh đường ĐT 743B (đoạn ngã tư 550 đến bệnh viện Quân đoàn 4) KP Thống nhất 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An.

2- 9g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng cùng Thường trực Huyện ủy nghe, cho ý kiến nội dung do Ban tổ chức Huyện ủy chuẩn bị (Theo Lịch Làm việc của Huyện ủy). Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp C – Huyện ủy.

3- 10g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy). Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp C – Huyện ủy.

4- 7g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Theo Thư mời của BCH 515 tỉnh).

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Sở Chỉ huy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

5- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và việc thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Giáo (Phòng TN&MT huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, Phòng TCKH, Phòng VHTT; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Đặng Trọng Ca.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

6- 10g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp nghe Báo cáo giải quyết việc sử dụng kinh phí nhận bồi thường, hỗ trợ về cây trồng để trồng rừng thay thế cho công trình đường ĐH.503 đi ĐH.501 và nhánh rẽ trung tâm cai nghiện thuộc địa bàn huyện Phú Giáo theo Kết luận Thanh tra số 785/KL-TTCP ngày 22/3/2023 của Thanh tra Chính phủ (Phòng Kinh tế huyện phối hợp Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương chuẩn bị nội dung).

 Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng TN&MT, Phòng TCKH, Thanh tra, Ban QLDA-ĐTXD, Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương, UBND xã Tam Lập; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Lê Văn Hùng.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện (Theo Lịch Làm việc của Huyện ủy).

Mời dự: Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng Phòng QLĐT,  Phó Trưởng Phòng phụ trách Tài nguyên Môi trường huyện, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, ông Chu Khắc Thịnh (Phòng Kinh tế huyện mời).

Địa điểm: Phòng họp C – Huyện ủy.

2- 15g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng cùng Thường trực Huyện ủy họp cho ý kiến dự thảo kết nghĩa với huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (Theo Lịch Làm việc của Huyện ủy).Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp C – Huyện ủy.

3- 13g30’: Uỷ quyền Trưởng Công an huyện dự họp nghe Công an tỉnh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các Mô hình điểm trên địa bàn tỉnh; Tình hình triển khai, tiến độ thực hiện Đề án camera do Công an tỉnh và các huyện, thành phố làm chủ đầu tư (Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp AUBND tỉnh.

Thứ Năm 16/5/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo Giấy mời số 38/GM-HĐND ngày 10/5/2024 của HĐND huyện).

Mời dự: Trưởng hai Ban HĐND huyện; Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện; Chánh án Toà án nhân dân huyện; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ban QLDA-ĐTXD huyện, Thanh tra huyện, Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện; Đại diện Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện (dự và đưa tin); Chánh Văn Phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Hà Thị Hiền.

Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

2- 7g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ bàn giao Nhà Chữ thập đỏ tại gia đình bà Đỗ Thị Thiện (Theo Thư mời của Hội Chữ Thập đỏ huyện).

Địa điểm: Ấp 1B, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo.

3- 8g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ phát động Tháng nhân đạo 2024 (Theo Thư mời của Hội Chữ Thập đỏ huyện).

Địa điểm: Trụ sở Khối vận huyện.

4- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự Hội nghị chuyên đề về quản lý thương mại điện tử (Theo Thư mời số 1353/BCĐ389 – PTBTT ngày 06/5/2024 của Ban Chỉ đạo 389/BD). Trưởng phòng kinh tế huyện cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp A – Sở Công thương, tầng 8, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

        5- 10g00: Phó Chủ tịch UBND huyện nghe thông qua dự thảo kết luận thanh tra (Theo thông báo số 21/TB-NV3, ngày 13/5/2024 của Thanh tra tỉnh). Lãnh đạo: Phòng TNMT, Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện cùng dự.

           Địa điểm: Phòng họp 1 – Thanh tra tỉnh Bình Dương (tầng 15, tháp B, trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương).

6- 9g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT huyện tham dự Khảo sát hiện trạng, có ý kiến đấu nối giao thông từ Công ty TNHH MTV gỗ Hoàng Vinh, tại thửa đất số 09, tờ bản đồ số 51, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo vào đường ĐT750 (Theo Giấy mời số 1857/GM-SGTVT ngày 13/5/2024 của Sở GTVT tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: Công ty TNHH MTV gỗ Hoàng Vinh, tại thửa đất số 09, tờ bản đồ số 51, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo.

7- 7g30’: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Phụ trách Ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Tuấn Vinh trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu UB MTTQ Việt Nam huyện Phú Giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (BTT MTTQ Việt Nam huyện chuẩn bị nội dung - Theo Lịch Làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp C – Huyện ủy.

2- 15g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch, tiếp nhận vào làm công chức xã Phước Hòa, An Long và Tam Lập thuộc huyện Phú Giáo (Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung).

 Mời dự: Ông Nguyễn Thanh Thông - Trưởng phòng Nội vụ; Ông Võ Thành Trung - Trưởng phòng Tư pháp; Ông Nguyễn Văn Xuân - Chủ tịch UBND xã Phước Hòa; Ông Trần Văn Thiêm - Chủ tịch UBND xã An Long; Ông Huỳnh Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Lập; Ông Bùi Bảo Ân - Chuyên viên Phòng Nội vụ; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên VõViệt Thường.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

3- 15g30’: Uỷ quyền Trưởng Phòng TCKH dự họp rà soát tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 (Theo Giấy mời số 66/GM-SKHĐT ngày 10/5/2024 của Sở KH&ĐT tỉnh). Lãnh đạo Ban QLDA-ĐTXD huyện cùng dự.

Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Tầng 4, Tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh.

4- 14g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện tham gia phúc tra công tác nghiệm thu công trình: Di dời đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp (phần phát sinh) thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng công trình Đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (Theo Giấy mời số 1443/GM-SCT ngày 10/5/2024 của Sở Công thương tỉnh).

Địa điểm: Tại công trình xây dựng (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương)

5- 14g00’: Ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế huyện dự Hội nghị sơ kết công tác Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 (Theo Giấy mời số 41/GM-PCTT ngày 13/5/2024 của Ban Chỉ huy Phòng chống và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

 

Tối:

1- 18g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ Khai mạc Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng huyện Phú Giáo năm 2024 (Theo Thư mời của BCH Huyện đoàn).

Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT&TT huyện.

Thứ Sáu 17/5/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp nghe Phòng Kinh tế báo cáo tình hình hoạt động Chợ Phước Vĩnh và kiến nghị giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý sắp xếp khai thác Chợ Phước Vĩnh và xin cấp bù kinh phí trả lương, hoạt động của Ban quản lý chợ Phước Vĩnh (Phòng Kinh tế huyện chuẩn bị nội dung).

 Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế, Phòng TCKH, Xí nghiệp CTCC huyện, Ban quản lý chợ Phước Vĩnh; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung đi thăm và chúc mừng Đại Lễ Phật Đản – Phật Lịch 2568 Dương Lịch năm 2024 (Đoàn 3).

 Thành phần đoàn và địa điểm: Theo Kế hoạch số 34/KH-MTTQ-BTT ngày 06/5/2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

3- 7g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư thông qua phương án giá đất để thực hiện công trình: Trạm biến áp 500kV Bình Dương 1 (Hạng mục: Đường dây 22kV cấp điện thi công và tự dùng) (Phòng TN&MT huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

 Mời dự: Thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc theo Quyết định số 5249/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện; Đơn vị tư vấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Đặng Trọng Ca.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

4- 9g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp Hội đồng thẩm định thông qua đề cương nhiệm vụ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phú Giáo năm 2024 (Phòng TN&MT huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

 Mời dự: Hội đồng thẩm định đề cương nhiệm vụ theo Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Đặng Kim Thoa.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Chiều:

1- 13g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Giáo (Phòng Kinh tế huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên Theo quyết định số 5668/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của UBND huyện; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

2- 15g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp Nghe phòng TN&MT huyện báo cáo tiến độ tổ chức Ngày hội Môi trường năm 2024 (Phòng TN&MT huyện chuẩn bị nội dung).

 Mời dự: Lãnh đạo Sở TN&MT; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng TN&MT, Phòng TCKH, Phòng GD&ĐT, Trung tâm VHTT&TT, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội LHPN, UBND thị trấn Phước Vĩnh, UBND xã An Thái; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Đặng Kim Thoa.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Chủ nhật 19/5/2024:

Sáng:

1- Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng đi nghiên cứu thực tế nước ngoài (Có Chương trình riêng).

2- 7g30’: Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Khai mạc Giải bóng đá mini nam – nữ CNVCLĐ huyện Phú Giáo lần thứ 15 năm 2024 (Theo Thư mời của Liên đoàn lao động huyện).

Địa điểm: Sân vận động huyện.

 

Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật): 18/5/2024 – 19/5/2024)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Tuấn Vinh - CVP.

- CBCC: Trần Thị Khánh, Phạm Ngọc Yến Nhi .

Thông báo này thay thư mời họp và thay thế Thông báo số 20/TB-UBND, ngày 12/5/2024 của UBND huyện Phú Giáo)

 

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT. HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                          

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 Nguyễn Tuấn Vinh

 

 

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1016
Tuần này: 1016
Tháng này: 50776
Tổng truy cập: 8280210