Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 12/5/2024)

05/05/2024 1:58:22 CH
Độ tương phản

Từ ngày 06/05/2024 đến ngày 12/05/2024

Thứ Hai 06/5/2024:

Sáng:

1- 7g15’: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện và cán bộ, công chức HĐND -UBND huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần. 

Địa điểm: Sân cờ Huyện ủy.

2- 7g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng học lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch nguồn cấp ủy tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 (Theo Quyết định số 1326-QĐ/TU ngày 08/4/2024 của Tỉnh ủy Bình Dương).

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

3- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Di sản Văn hóa (Theo Thông báo số 174/TB-ĐĐBQH ngày 26/4/2024 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương). Lãnh đạo Phòng VH&TT huyện cùng dự.

Địa điểm: Hội trường Đoàn Đại biểu Quốc hội, Tầng 20B, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Chiều:

1- 15g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự chương trình làm việc giữa Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) và học viên lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch nguồn cấp ủy tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 (Theo Công văn số 3032-CV/BTC ngày 03/5/2024 của BTC Lớp cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh).

Địa điểm: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC), Tòa nhà WTC, số 01, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

2- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (Theo Thông báo số 179/TB-ĐĐBQH ngày 26/4/2024 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương). Chủ tịch UBND xã: Phước Hòa, An Thái cùng dự.

Địa điểm: Hội trường Đoàn Đại biểu Quốc hội, Tầng 20B, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Thứ Ba 07/5/2024:

Sáng:

1- 7g30’: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự xem trực tiếp lễ Miting, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) do Trung ương Đảng tổ chức (Theo Thông báo số 726 - TB/HU, ngày05/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy ).

Thành phần: Lãnh đạo, Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động các cơ quan, phòng ban trực thuộc UBND huyện.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

2- 10g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2024 (Theo Thư mời của Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa).

Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa.

3- 8g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 – khóa 58 năm 2024 (Theo Giấy mời số 03/GM-HĐGDQP&AN ngày 17/4/2024 của Hội đồng GDQP&AN tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: Hội trường Trường A – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đường ĐT.743, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

4- 7g30’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyện và Môi trường trực tiếp công dân.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: UBMTTQ VN huyện, Chi nhánh VPĐK đất đai huyện, Hội nông dân huyện, Trung tâm PTQĐ huyện. Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 15g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành – Đoạn qua tỉnh Bình Dương (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

2- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Hội đồng Tư vấn đặt, đổi tên đường và Công trình công cộng huyện Phú Giáo (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND huyện; Lãnh đạo và công chức phụ trách đặt, đổi tên đường và công trình công cộng xã: Tân Hiệp, Vĩnh Hòa, An Linh, An Long; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

3- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ Tư 08/5/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự hội nghị quán triệt Quy định 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án do Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh tổ chức (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Cùng dự: Thành phần theo Công văn số 50-CV/BCĐ ngày 03/5/2024 của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh.

2- 7g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thông qua Báo cáo của Phòng TN&MT về đề xuất phương hướng thực hiện theo Bản án số 644/2020/HC-PT ngày 20/10/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Đặng Trọng Ca.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

3- 9g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và việc thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Phú Giáo (Phòng TN&MT huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Đặng Trọng Ca.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Chiều:

1- 13g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp Thường trực BCĐ quy hoạch và Tổ giúp việc nghe Phòng QLĐT báo cáo công tác rà soát đồ án quy hoạch vùng huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh (Phòng QLĐT huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng TN&MT, Phòng Kinh tế; Phòng GD&ĐT, Phòng VH&TT, UBND các xã, thị trấn; Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Quy hoạch huyện Phú Giáo thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 12/QĐ-BCĐ ngày 02/3/2022 của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch huyện Phú Giáo; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Nguyễn Duy Quân.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

2- 15g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp nghe Phòng TN&MT huyện báo cáo kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất thuộc công trình thuộc dự án đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng (Phòng TN&MT huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng TN&MT, Công an huyện, Thanh tra, Phòng Tư Pháp; Phòng TCKH, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND xã Tam Lập, Lữ đoàn Đặc công 429, Đơn vị thi công; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Đặng Trọng Ca.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

3- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Phiên họp UBND tỉnh thứ 60 (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ Năm 09/5/2024:

Sáng:

1- 7g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng cùng Thường trực Huyện ủy nghe, cho ý kiến văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy - BTT Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp C – Huyện ủy.

2- 9g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy). Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

3- 7g30’: Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng chủ trì Đoàn giám sát thực tế một số đường giao thông nông thôn, Văn phòng ấp, điểm quy hoạch bãi tập kết rác trên địa bàn xã Tân Long.

Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 35/TB-ĐGS ngày 04/5/2024 của Đoàn Giám sát HĐND huyện Phú Giáo, chuyên viên Hà Thị Hiền.

4- 8g45’: Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng chủ trì Đoàn giám sát thực tế một số đường giao thông nông thôn, Văn phòng ấp, điểm quy hoạch bãi tập kết rác trên địa bàn xã An Thái.

Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 35/TB-ĐGS ngày 04/5/2024 của Đoàn Giám sát HĐND huyện Phú Giáo, chuyên viên Hà Thị Hiền.

5- 10g00’: Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng chủ trì Đoàn giám sát thực tế một số đường giao thông nông thôn, Văn phòng ấp, điểm quy hoạch bãi tập kết rác trên địa bàn xã Tân Hiệp.

Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 35/TB-ĐGS ngày 04/5/2024 của Đoàn Giám sát HĐND huyện Phú Giáo, chuyên viên Hà Thị Hiền.

6- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản (Theo Thông báo số 180/TB-ĐĐBQH ngày 26/4/2024 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: Hội trường Đoàn Đại biểu Quốc hội, Tầng 20, tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

7- 7g30’: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp công dân, Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

8- 7g30’: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Phụ trách Ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Tuấn Vinh trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng TNMT huyện, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00': Họp giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua các nội dung:

  1. 14h00': Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành về tình hình KTXH-QPAN từ ngày 18/3/2024 đến ngày 06/5/2024; Báo cáo tiến độ thực hiện của các ngành, UBND các xã, thị trấn về các ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; Báo cáo nội dung sửa đổi quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
  2. 15h00’: Nghe Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Giáo báo cáo việc thực hiện nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện Phú Giáo (Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Giáo chuẩn bị nội dung).
  3. 15h30’: Nghe Phòng GD&ĐT báo cáo công tác chuẩn bị tuyên dương học sinh giỏi (Phòng GD&ĐT huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Nội dung 2 Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Giáo, Trưởng phòng TCKH huyện, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện; Nội dung 3 Trưởng phòng GD&ĐT; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

2- 16g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ phát động “Tết trồng cây 19/5 đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.

Mời dự: Lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ, Phòng Kinh tế, Phòng QLĐT, Ban QLDA-ĐTXD huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Xí nghiệp CTCC huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Hạt Kiểm lâm, UBND Thị trấn Phước Vĩnh, Trung tâm VHTT-TT huyện. Chánh Văn Phòng Trần Thị Hồng Vân, Chuyên viên Nguyễn Nhựt Hào.

Địa điểm: Khu vực đất công phía sau Trụ sở Khối vận và Trụ sở Huyện ủy.

3- 14g00’: Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng chủ trì Đoàn giám sát thực tế một số đường giao thông nông thôn, Văn phòng ấp, điểm quy hoạch bãi tập kết rác trên địa bàn xã An Bình.

Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 35/TB-ĐGS ngày 04/5/2024 của Đoàn Giám sát HĐND huyện Phú Giáo, chuyên viên Hà Thị Hiền.

4- 15g00’: Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng chủ trì Đoàn giám sát thực tế một số đường giao thông nông thôn, Văn phòng ấp, điểm quy hoạch bãi tập kết rác trên địa bàn xã Vĩnh Hòa.

Mời dự: Thành phần theo Thông báo số 35/TB-ĐGS ngày 04/5/2024 của Đoàn Giám sát HĐND huyện Phú Giáo, chuyên viên Hà Thị Hiền.

5- 14g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện dự họp Tổ công tác rà soát, tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án có sử dụng đất do các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ Sáu 10/5/2024:

Sáng:

1- 6g30’: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Lễ phát động “Tết trồng cây 19/5 đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 nhân dịp kỉ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 64 năm Ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây và tích cực hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2024 và chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019 - 2024 do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức (Phòng Kinh tế huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, Chuyên viên: Nguyễn Nhựt Hào, Hà Thị Hiền, Phạm Ngọc Yến Nhi cùng dự.

Địa điểm: Khu vực đất công phía sau Trụ sở Khối vận và Trụ sở Huyện ủy.

2- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Phú Giáo, giai đoạn 2019 - 2024 (Theo Thư mời của Ban Chỉ huy Quân sự huyện). Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân cùng dự.

Địa điểm: Trung tâm tổ chức Hội nghị và Sự kiện Thanh Lễ.

3- 8g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM và Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một – Chơn Thành (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng cùng Thường trực Huyện ủy nghe, cho ý kiến nội dung do Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy). Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp C – Huyện ủy.

2- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ tuyên dương khen thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích cao trong giảng dạy và học tập năm học 2023-2024 (Phòng GD&ĐT huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dư). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A – Khối vận huyện.

3- 14g00’: Ủy quyền Trưởng phòng TCKH huyện chủ trì họp thống nhất vị trí đầu tư xây dựng dự án Hội trường UBND thị trấn Phước Vĩnh (Ban QLDA ĐTXD huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Lãnh đạo: Phòng QLĐT, Phòng TN&MT, Trung tâm Y tế huyện, Ban QLDA ĐTXD, UBND thị trấn Phước Vĩnh; Công ty TNHH MTV Hoàng Phúc; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Lê Văn Hùng.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

 

Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật): 11/5/2024 – 12/5/2024)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Trần Thị Hồng Vân - CVP.

- CBCC: Hà Thị Hiền, Nguyễn Thị Mai.

Thông báo này thay thư mời họp

 

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT. HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                          

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 Nguyễn Tuấn Vinh

 

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2177
Tuần này: 6385
Tháng này: 289002
Tổng truy cập: 7974735