Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024)

21/04/2024 11:38:19 SA
Độ tương phản

Từ ngày 22/04/2024 đến ngày 28/04/2024

Thứ Hai 22/4/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp giao ban công tác Cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 huyện (Trung Tâm PVHCC huyện phối hợp Phòng Nội vụ, Phòng VH&TT, Công an huyện chuẩn bị báo cáo).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện; Công an huyện; Lãnh đạo: Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện, BHXH huyện, Trung tâm y tế huyện, Trung tâm PVHCC huyện, Tổ đánh giá bộ chỉ số 766 huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Lê Văn Hùng, Phạm Ngọc Yến Nhi.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

2- 8g00’: Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung tham gia cùng Đoàn tặng quà tôn vinh, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điên Biên Phủ) tại xã Phước Hoà.

Thành phần: Theo Kế hoạch số 32/KH-MTTQ-BTT ngày 20/4/2024 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở UBND xã Phước Hoà vào lúc 8h00’.

Chiều:

1- 14g00': Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang chinh chủ trì họp nghe thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới (lần 2) và Thông qua Kế hoạch phối hợp hỗ trợ, bảo vệ thi công và Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng công trình đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng (Phòng TN&MT huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan: Phòng TN&MT, Công an huyện, Thanh tra, Phòng Tư Pháp; Phòng TCKH, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND xã: Tam Lập, Vĩnh Hoà; Lữ đoàn Đặc công 429, BCHQS huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Đặng Trọng Ca, Đặng Kim Thoa.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

2- 13g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung tham gia cùng Đoàn tặng quà tôn vinh, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điên Biên Phủ) tại xã Tân Long.

Thành phần: Theo Kế hoạch số 32/KH-MTTQ-BTT ngày 20/4/2024 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Địa điểm: Tập trung tại Trụ sở Khối Vận vào lúc 13h30’ để cùng đi.

3- 15g30’: Ủy quyền Trưởng phòng VH&TT huyện dự họp triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội Mùa trái cây (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Thứ Ba 23/4/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính huyện Phú Giáo (vòng 2) (Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của UBND huyện Phú Giáo; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

2- 7g30': Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng trực tiếp công dân.

Mời dự: Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng TN&MT huyện, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện – Phụ trách Ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

3- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Thông báo số 19/TB-ĐGS ngày 17/4/2024 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh).

 Địa điểm: Hội trường A - HĐND tỉnh.

4- 8g00’: Uỷ quyền lãnh đạo Phòng Y tế chủ trì Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho thành viên Ban chỉ đạo huyện, xã, thị trấn năm 2024 (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của UBND huyện; Thành viên Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các xã, thị trấn; Chuyên viên Nguyễn Thị Mai.

Địa điểm: Hội trường Khối đoàn thể xã Vĩnh Hòa.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng cùng Thường trực Huyện ủy nghe, cho ý kiến các nội dung do Ban Tổ chức Huyện ủy đề xuất (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp C- Huyện ủy.

2- 15g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy). Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp C- Huyện ủy.

3- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban chấp hành Hội Khuyến học nhiệm kỳ (2020-2025) (Thường trực Hội Khuyến học chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo các Đơn vị, Cơ quan, Đoàn thể huyện gồm: Phòng GDĐT, Phòng LĐ-TBXH, Phòng VH&TT, LĐLĐ Huyện, Hội LHPN Huyện, Hội Nông dân Huyện, Huyện đoàn; Thành viên theo Quyết định số 26/QĐ-HKH ngày 10/4/2024 của UBND huyện; Chủ tịch Hội Khuyến học các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

4- 14g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu và thẩm định về điều kiện kinh doanh xăng dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Phước Vĩnh (Theo Giấy mời số 1173/GM-SCT ngày 17/4/2024 của Sở Công thương tỉnh Bình Dương). Lãnh đạo: Công an huyện, Phòng QLĐT, Phòng TN&MT cùng dự.

Địa điểm: Đường ĐT 741, khu phố 1, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Thứ Tư 24/4/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Phú Giáo năm 2024 thông qua kết quả chấm điểm sản phẩm bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Phú Giáo năm 2024 (Phòng Kinh tế huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND huyện; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Nguyễn Nhựt Hào.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc  năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ  năm 2024 (Theo Thư mời của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương).

Mời dự: Lãnh đạo và Chỉ huy Đội tham mưu Công an huyện; Trưởng Ban Chỉ đạo 138 và Chỉ huy Công an các xã, thị trấn.

Địa điểm: Hội trường A – Công an tỉnh Bình Dương, số 681, CMT8, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh tham gia cùng đoàn công tác khảo sát đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (nhánh ngã ba Tam lập đi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước) (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Thành phần và Địa điểm: Theo Chương trình số 72-CTr/HU, ngày 19/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

4- 8g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng LĐTB&XH chủ trì Hội nghị tuyên truyền Bộ Luật Lao động, Luật ATVSLĐ, Luật công đoàn và chính sách pháp luật về BHXH, BHTN trên địa bàn huyện Phú Giáo năm 2024 (Phòng LĐTB&XH huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành phần theo Giấy mời số 113/GM-UBND ngày 11/4/2024 của UBND huyện

Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT&TT huyện.

Chiều:

1- 13g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe, cho ý kiến các nội dung do Ban Tổ chức đề xuất (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp C- Huyện ủy.

2- 15g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ bế mạc Giải bóng đá khu phố, ấp văn hóa huyện Phú Giáo năm 2024 (Theo Thư mời của BCĐ PT “TDĐKXDĐSVH” và Công tác gia đình).

Địa điểm: Sân vận động huyện.

Thứ Năm 25/4/2024:

Sáng:

1- 6g30’: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); Quốc tế Lao động 1/5.

Thành phần: Theo Thông báo số 109/TB-UBND, ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện.

Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

2- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì phiên họp thứ 41 của UBND huyện.

Nội dung và thành phần: Theo Giấy mời số 120/GM-UBND ngày 19/4/2024 của UBND huyện. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Tổ Chuyên viên tổng hợp cùng dự.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Long.

3- 8g30’: Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương; đón nhận huân chương lao động hạng nhất (Theo Thư mời của Thị ủy Bến Cát).

Địa điểm: Quảng trường thị xã Bến Cát, đường 30/4, khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

4- 7g30’: Ủy quyền Lãnh đạo phòng Tư pháp huyện khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Hòa giải viên cơ sở trên địa bàn huyện năm 2024 (Lớp thứ nhất) (Phòng Tư pháp huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành phần theo Giấy mời số 105/GM-UBND ngày 02/4/2024 của UBND huyện.

Địa điểm: Hội trường Khối vận xã Vĩnh Hòa (đường ĐT.741, gần ngã 3 Cây khô).

5- 7g30': Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện trực tiếp công dân.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN huyện, Chi nhánh VPĐK đất đai huyện, Hội nông dân huyện, Trung tâm PTQĐ huyện. Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng huyện thông qua nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Tam Lập 2 (Phòng QLĐT huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của UBND huyện Phú Giáo; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Nguyễn Duy Quân.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

2- 13g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Phiên họp UBND tỉnh thứ 59 (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3- 14g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện dự họp trao đổi các nội dung liên quan đến thông tin các khu đất và đề xuất bổ sung vào Đề án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn năm 2024-2025 và định hướng đến năm 2030 (Theo Giấy mời số 96/GM-STNMT ngày 19/4/2024 của Sở TN&MT tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: Hội trường Sở TN&MT tỉnh, tầng 9, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Thứ Sáu 26/4/2024:

Sáng:

1- 6g30’: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện dự Lễ Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 (Phòng Kinh tế huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Địa điểm: Văn phòng ấp 1B – xã Phước Hòa.

2- 8g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Sơ kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I năm 2024 và trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2024 Đảng ủy xã Phước Hòa.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Phước Hòa.

3- 7g00’: Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh cùng Đoàn đi thăm, tặng quà chiến sĩ mới ở Lữ đoàn Đặc công 429 (Theo Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 03/4/2024 của UBND huyện Phú Giáo – Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung).

Cùng đi: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Chỉ huy quân sự, Phòng TCKH, Trung tâm VHTT&TT huyện, Hội LHPN huyện, LĐLĐ huyện, UBND các xã thị trấn: Phước Vĩnh, An Bình, Phước Hòa, Vĩnh Hòa, An Linh, Tân Hiệp, Tân Long.

Địa điểm: Tập trung tại sân UBND huyện.

4- 7g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Hòa giải viên cơ sở trên địa bàn huyện năm 2024 (Lớp thứ nhất) (Phòng Tư pháp huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thành phần theo Giấy mời số 105/GM-UBND ngày 02/4/2024 của UBND huyện.

Địa điểm: Hội trường Khối vận xã Vĩnh Hòa (đường ĐT.741, gần ngã 3 Cây khô).

5- 8g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2023, sơ kết quý I năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 (BHXH huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Lãnh đạo BHXH tỉnh; Thành viên theo Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND huyện; Cá nhân được khen thưởng; Phóng viên Trung tâm VHTT&TT huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Ngọc Dung.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

6- 10g30’: Lãnh đạo HĐND-UBND dự Họp mặt chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2024); 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024) do Ban CHQS huyện tổ chức.

Địa điểm: Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh). Trưởng phòng Nội vụ cùng dự.

Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một.

2- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai hoạt động Đội, Tổ, Nhóm Thanh niên tình nguyện tham gia chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn huyện Phú Giáo (Huyện đoàn chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 5237/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Phú Giáo; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Ngọc Dung.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Thứ Bảy 27/4/2024:

Sáng:

1- 6g30’: Phó Chủ tịch ND huyện Võ Thanh Hoàng dự Chương trình ra quân làm công tác dân vận năm 2024 (Theo Thư mời của BCĐ phối hợp các đơn vị quân đội làm công tác dân vận).

Địa điểm: Trường THPT Phước Hòa, ấp 1A, xã Phước Hòa.

Chủ nhật 28/4/2024:

Sáng:

1- 8g30’: Ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự họp mặt giữa nhà trường với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình chiến sỹ mới năm 2024 do Trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức.

Địa điểm: Hội trường A - Trường Quân sự Quân khu, số 479, Tô Ký, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM.

 

Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật): 27/4/2024 – 28/4/2024)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Trần Thị Hồng Vân - CVP.

- CBCC: Lê Văn Hùng, Nguyễn Nhựt Hào.

Thông báo này thay thư mời họp

 

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT. HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                          

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 Nguyễn Tuấn Vinh

 

 

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 3723
Tuần này: 11629
Tháng này: 311637
Tổng truy cập: 7997370