Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024)

24/03/2024 7:15:28 SA
Độ tương phản

Từ ngày 25/03/2024 đến ngày 31/03/2024

Thứ Hai 25/3/2024:

Sáng:

1- 06g30’: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện dự Lễ viếng trang Liệt sĩ nhân Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

2- 7g30’: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Phú Giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 (Phiên 1 – Theo Thư mời của Ủy ban Hội LHTN huyện Phú Giáo).

Địa điểm: Trung tâm tổ chức Hội nghị và sự kiện Thanh Lễ, khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh.

3- 9g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thông qua danh sách nâng lương trước thời hạn đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo chỉ tiêu năm 2023 (Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND huyện; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Võ Việt Thường.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Chiều:

1- 13g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì phiên họp thứ 39 của UBND huyện.

Nội dung và thành phần: Theo Giấy mời số 90/GM-UBND ngày 22/3/2024 của UBND huyện. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Tổ Chuyên viên tổng hợp cùng dự.

Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Hiệp.

2- 14g00’: Uỷ quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua dự thảo Quy định một số chỉ tiêu ước tính chi phí phát triển và các yếu tố khác hình thành doanh thu phát triển của thửa đất, khu đất trong xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Theo lịch làm việc UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Thứ Ba 26/3/2024:

Sáng:

1- 7g30’: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Phú Giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 (Phiên 2 – Theo Thư mời của Ủy ban Hội LHTN huyện Phú Giáo). Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân cùng dự.

Địa điểm: Trung tâm tổ chức Hội nghị và sự kiện Thanh Lễ, khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh.

2- 7g30’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TNMT trực tiếp công dân. Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 

Chiều:

1 - 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp cùng Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo chuẩn bị nội dung tiếp làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy.

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan huyện: Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Phòng Nội vụ, Ban QLDA - ĐTXD, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân.

 Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 15g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng củng Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban lãnh đạo Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) (có chương trình riêng – Theo lịch Huyện uỷ).

3- 14g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLĐT huyện dự phiên họp thứ 16 Ban chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4- 14g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TCKH huyện dự họp Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

 

Thứ Tư 27/3/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Địa điểm: Hội trường A-Ban CHQS huyện.

2- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp giao ban ngành Tài nguyên Môi trường và Quản lý đô thị quý I năm 2024 (Phòng TN&MT huyện phối hợp Phòng QLĐT huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Lãnh đạo, công chức, viên chức: Phòng TN&MT, Phòng QLĐT huyện; Lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ dất huyện, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện; Đội  Quản lý TTĐT huyện; Lãnh đạo, công chức phụ trách lĩnh vực TN&MT và xây dựng các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân; Chuyên viên: Đặng Kim Thoa, Đặng Trọng Ca, Nguyễn Duy Quân.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

3- 8g00’: Uỷ quyền Lãnh đạo Phòng Tài chính kế hoạch dự họp Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

4- 8g00’: Uỷ quyền Lãnh đạo Công an huyện chủ trì Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn huyện năm 2024 (Công an huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Võ Việt Thường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Chiều:

  1. 13g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Chi hội Doanh nhân trẻ huyện về công tác tổ chức Đại hội Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Phú Giáo lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 – 2027 (Theo lịch Huyện uỷ). Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

  1. 15g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân cùng dự.

 Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 

Thứ Năm 28/3/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng cùng Ban Thường vụ huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh ủy. Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân cùng dự.

Thành phần và địa điểm: Theo Chương trình số 70-CTr/HU, ngày 22/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

2- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đánh giá kết quả công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

Thứ Sáu 29/3/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự Đại hội Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Phú Giáo lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2027.

 Địa điểm: HT A - Khối Vận huyện.

2- 8g00’: Uỷ quyền Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo 389/BD năm 2023, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm:  Phòng họp A – UBND tỉnh.

3- 8g00’: Uỷ quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp nghe Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 2546 báo cáo kết quả kiểm tra các điểm khai thác, vận chuyển, chế biến đá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

4- 7g30’: Uỷ quyền lãnh đạo Phòng Văn hoá và Thông tin dự khai mạc Tọa đàm Khoa học “Đề án Phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: kết quả bước đầu và những vấn đề đặt ra”.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

5- 8g00’: Uỷ quyền lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Hội nghị tổng kết việc thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ quy tập hài cốt Liệt sĩ.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm sở Chỉ huy (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Chiều:

1- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì làm việc với Liên danh công ty về nghiên cứu tiền khả thi Dự án Khu công  dịch vụ và Khu đô thị mới trên địa bàn huyện Phú Giáo (Phòng Kinh tế huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TN&MT, UBND các xã Tân Long, An Long, Phước Hoà; Liên danh công ty (Công ty cổ phần du lịch Quốc tế Hòn Dấu và Công ty Cổ phần đất Cảng E&C); Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Nguyễn Nhựt Hào.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Tối:

1- 18g00’: Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên (01/4/2014 - 01/4/2024) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

 Địa điểm: Quảng trường Thành phố Tân Uyên.

Thứ Bảy 30/3/2024:

Sáng:

  1. 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự Hội thảo nâng cao chất lượng bồi dưỡng theo chức danh cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bình Dương (Do Trường Chính trị tỉnh Bình Dương tổ chức). Lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự.

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.

Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật): 30/3/2024 – 31/3/2024)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Trần Thị Hồng Vân - CVP.

- CBCC: Đặng Trọng Ca, Đặng Kim Thoa.

Thông báo này thay thư mời họp

 

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT. HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                          

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 Nguyễn Tuấn Vinh

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 25191
Tuần này: 41960
Tháng này: 749687
Tổng truy cập: 7625521