Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)

17/03/2024 7:57:52 SA
Độ tương phản

Từ ngày 18/03/2024 đến ngày 24/03/2024

Thứ Hai 18/3/2024:

Sáng:

1- 8g00: Họp giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua các nội dung:

  1. 8h00': Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành về tình hình KTXH-QPAN từ ngày 12/3/2024 đến ngày 17/3/2024 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
  2. 8h30’: Kế hoạch gặp gỡ, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp quý 1/2024; Kế hoạch tổ chức Hội Nghị kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp công nghiệp tiêu biểu huyện Phú Giáo năm 2024 (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Nội dung 2– Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Kinh tế; Phòng TNMT, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Trung tâm DVNN, Hội Nông dân, Hội Doanh nghiệp huyện, Trung tâm VHTT-TT huyện. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn Phòng; Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Nhựt Hào.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

2- 10g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Đoàn kiểm tra, hướng dẫn các xã thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 (Phòng Kinh tế huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của UBND huyện; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Nguyễn Nhựt Hào.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Chiều:

1- 13g30’: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh tiếp Đoàn công tác của Thường trực HĐND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đến học tập trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND.

Thành phần và địa điểm: Theo Chương trình Chương trình số 22/CTr-HĐND ngày 15/3/2024 của Thường trực HĐND huyện.

Thứ Ba 19/3/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện dự Hội nghị thông tin thời sự Quý I năm 2024 cho cán bộ chủ chốt, cán bộ đầu ngành của huyện và cơ sở (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Thành phần dự: Theo Thông báo số 692-TB/HU ngày 15/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

2- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ dâng hương kỷ niệm 76 năm chiến thắng tháp canh Cầu Bà Kiên (19/3/1948 – 19/3/2024) và tham quan công trình tu bổ, phục hồi Di tích chiến thắng tháp canh Cầu Bà Kiên (Theo Thư mời của UBND Thành phố Tân Uyên).

Địa điểm: Di tích chiến thắng tháp canh Cầu Bà Kiên (Bia ghi công 19/3), phường Thạnh Phước, thành phố Tân Uyên.

3- 8g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện dự khảo sát thống nhất một số nội dung về xây dựng công trình diễn tập trên khu đất 529,89 ha do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý tại xã Phước Hòa huyện Phú Giáo(Theo Giấy mời số 949/GM-BCH ngày 12/3/2024 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: Khu căn cứ hậu cần kỹ thuật tỉnh Bình Dương, ấp Suối Con, xã Phước Hòa.

4- 7g30’: Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp công dân. Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng trực.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: UBMTTQ VN huyện, Chi nhánh VPĐK đất đai huyện, Hội nông dân huyện, Trung tâm PTQĐ huyện.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Phú Giáo năm 2024 (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 của UBND huyện; Đai diện Lãnh đạo các đơn vị: Trung đoàn 271, Lữ đoàn Đặc công 429, Tiểu đoàn đặc công 60; Chuyên viên Nguyễn Thị Mai.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

2- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự họp trao đổi, thảo luận dự thảo quy định một số chỉ tiêu trong phương pháp thặng dư làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Theo Công văn số 1181/STNMT-CCQLĐĐ ngày 15/3/2024 của Sở TN&MT tỉnh Bình Dương). Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp B, Chi cục Quản lý đất đai, tầng 7B, tòa tháp Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

3- 14g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 05 của UBND tỉnh (Theo Thư mời của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: Hội trường A – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Thứ Tư 20/3/2024:

Sáng:

1- 7g30': Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Long trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo UBKT Huyện ủy, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng TN&MT huyện, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện – Phụ trách Ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện Nguyễn Xuân Trường.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

2- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Võ Việt Thường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A – BCHQS huyện.

3- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Hội đồng xét duyệt đề tài sáng kiến ngành GDĐT Phú Giáo năm học 2023–2024 (Phòng GD&ĐT huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 1392, 1393, 1394/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện. Chuyên viên Nguyễn Thị Mai.

Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT huyện.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng, huấn luyện hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân thường trực cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Phú Giáo (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Võ Việt Thường cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A – Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Giao ban Khối VHXH quý I năm 2024.

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH huyện, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, Trung tâm VHTT-TT, Trung tâm Y tế, Trung tâm GDNN-GDTX. Phó Chánh Văn Phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Ngọc Dung.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

3- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp Đoàn Kiểm tra 1176 (Công an huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của UBND huyện; Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

4- 13g30’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện dự họp Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường đối với xây dựng doanh trại Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 271,Sư đoàn 5, Quân khu 7 (Theo Công văn số 1195/STNMT-CCBVMT ngày 15/3/2024 của Sở TN&MT tỉnh Bình Dương). Lãnh đạo UBND thị trấn Phước Vĩnh cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp A – Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thứ Năm 21/3/2024:

Sáng:

  1. 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng cùng Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo nội dung chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy:

(1) Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 79 hộ dân đối với khu đất thu hồi của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tại xã An Bình (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung).

(2) Đền bù, giải phóng mặt bằng đường tạo lực, phía sau Huyện ủy (Phòng TNMT chủ trì phối hợp Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung).

(3) Thanh lý khối nhà Trung tâm Y tế huyện (Ban QLDA-ĐTXD chủ trì phối hợp phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

(4) Dự án sửa chữa Hội trường Huyện ủy (Ban QLDA-ĐTXD huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Thủ trưởng các cơ quan: Phòng QLĐT, Phòng TCKH, Phòng TNMT, Ban QLDA – ĐTXD, Trung tâm PTQĐ huyện. Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân.

 Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 9g30': Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy (Theo lịch làm việc của Huyện ủy). Chánh văn phòng Trần Thị Hồng Vân cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

3- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban tuyển sinh quân sự huyện năm 2024 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 của UBND huyện; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Võ Việt Thường.

Địa điểm: Hội trường A – Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

4- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì nghe báo cáo việc thực hiện bản án 644/2020/HC-PT ngày 20/10/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao (Phòng TN&MT huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện phối hợp chuẩn bị báo cáo).

Mời dự: Lãnh đạo các các cơ quan, đơn vị: Phòng TN&MT, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Tòa án huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, UBND thị trấn Phước Vĩnh; Tổ giúp việc HĐBT. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Đặng Trọng Ca.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

5- 9g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì nghe Phòng TN&MT huyện báo cáo kết quả giải quyết đơn (Phòng TN&MT huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng TN&MT huyện, Phó Chánh Thanh tra huyện – Nguyễn Hồng Liên, Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện; Chủ tịch UBND và Công chức địa chính xã Tam Lập; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Đặng Trọng Ca.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

6- 10g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì họp xử lý vướng mắc liên quan đến công tác thu khoán tiền thuê đất của khu đất 3.507,51 ha tại xã Tam Lập (Chi cục thuế khu vực Tân Uyên, Phòng TN&MT huyện, Công ty Lâm nghiệp Bình Dương phối hợp chuẩn bị báo cáo).

Mời dự: Lãnh đạo các các cơ quan, đơn vị: Phòng TN&MT, Phòng TCKH, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện, Chi cục thuế khu vực Tân Uyên, Công ty Lâm nghiệp Bình Dương; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Đặng Trọng Ca.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

7- 8g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TCKH huyện dự họp Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp B – UBND tỉnh.

8- 7g30’: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Phụ trách Ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Tuấn Vinh trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp Ban chỉ đạo diễn  tập huyện.

Hội trường A – Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp phiên họp UBND tỉnh (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3- 13g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự buổi làm việc sau phiên họp Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Theo Công văn số 679/SKHĐT-TH ngày 15/3/2024 của Sở KHĐT tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

 

Thứ Sáu 22/3/2024:

Sáng:

  1. 7g30’: Lãnh đạo HĐND-UBND huyện dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Chuyên đề năm 2024 về: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân” trên địa bàn tỉnh Bình Dương” (điểm cầu huyện).

Thành phần dự: Theo Thông báo số 693-TB/HU, ngày 15/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

 

Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật): 23/3/2024 - 24/3/2024)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Trần Thị Hồng Vân - CVP.

- CBCC: Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Ngọc Dung.

Thông báo này thay thư mời họp

 

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT. HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                          

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 Nguyễn Tuấn Vinh

 

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 25177
Tuần này: 41946
Tháng này: 749673
Tổng truy cập: 7625507