Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024)

10/03/2024 12:09:15 CH
Độ tương phản

Từ ngày 11/03/2024 đến ngày 17/03/2024

Thứ Hai 11/3/2024:

Sáng:

1- 9g30’:  Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung làm việc với Trưởng phòng Nội vụ và Trưởng Phòng GD&ĐT (Có chương trình riêng).

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 10g00’:  Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng làm việc với Trưởng phòng Nội vụ (Có chương trình riêng).

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

3- 8g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp Ban Chỉ đạo các ngày Lễ lớn của huyện (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì nghe Phòng TNMT và Thanh tra báo cáo một số nội dung (Có chương trình riêng - Phòng TN&MT chủ trì phối hợp thanh tra huyện chuẩn bị báo cáo).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng TN&MT, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Giáo; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Đặng Trọng Ca.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp nghe báo cáo tình hình triển khai đầu tư cơ sở vật chất cho một số công trình, dự án thuộc lĩnh vực Văn hóa xã hội (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ Ba 12/3/2024:

Sáng:

1- 7g30': Bí thư Huyện ủy Nguyễn Khoa Hải trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo UBKT Huyện ủy, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng TN&MT huyện, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện – Phụ trách Ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện Nguyễn Xuân Trường, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Phan Việt Hùng.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 1- 8g00: Họp giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua các nội dung:

  1. 8h00': Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành về tình hình KTXH-QPAN từ ngày 19/02/2024 đến ngày 14/3/2024 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).
  2. 9h00’: Nghe báo cáo tình hình đền bù các dự án trên địa bàn huyện (Đường Tạo lực, khu đất phía sau Huyện ủy…) (Phòng TN&MT huyện chủ trì phối hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất huyện chuẩn bị nội dung).
  3. 9h30’: Nghe báo cáo hồ sơ trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác khoáng sản Mỏ đá xây dựng khu vực Suối Rạc của Công ty Cổ phần Khoáng sản Tân Thịnh xã An Bình; Báo cáo việc giải quyết các hồ sơ xin chấp thuận địa điểm chăn nuôi (Phòng TN&MT huyện chuẩn bị nội dung).
  4. 10h30': Nghe báo cáo tiến độ thi công và tình hình giải ngân vốn các dự án: Đường Tạo lực, Doanh trại quân đội huyện Phú Giáo (giai đoạn 3), Khu di tích Dinh tỉnh trưởng Phước Thành, Trường Tiểu học Tân Hiệp, Nhà ăn Trường Trần Hưng Đạo, Cải tạo sửa chữa Hội trường Huyện ủy; Tiến độ các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2024 (Ban QLDA ĐTXD huyện chuẩn bị nội dung).

Mời dự: Nội dung 2 – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng TN&MT huyện, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND: thị trấn Phước Vĩnh và xã Vĩnh Hòa; Nội dung 3 – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng TN&MT huyện; lãnh đạo Phòng QLĐT, Phòng kinh tế; UBND các xã có liên quan (Do Phòng TNMT mời); chuyên viên Đặng Trọng Ca, Đặng Kim Thoa. Nội dung 4 - Lãnh đạo các cơ quan đơn vị: 02 Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện, TCKH, QLĐT, GD&ĐT, Ban CHQS huyện, chuyên viên Lê Văn Hùng; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm.

Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Chiều:

1- 13g30': Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng cùng Thường trực Huyện ủy họp thông qua các nội dung do Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị (Theo lịch làm việc của Huyện ủy). Trưởng phòng Nội vụ huyện cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 14g30': Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng cùng Thường trực Huyện ủy cho ý kiến văn kiện, phương án nhân sự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Theo lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

3- 16g00': Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy (Theo lịch làm việc của Huyện ủy). Chánh văn phòng Trần Thị Hồng Vân cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

4- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung  chủ trì họp Tổ chỉ đạo công tác Chuyển đổi số thông qua các văn bản về công tác chuyển đổi số huyện Phú Giáo năm 2024 (Phòng VH&TT huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên Tổ chỉ đạo công tác Chuyển đổi số theo Quyết định số 5137/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Lê Văn Hùng, Phạm Ngọc Yến Nhi.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

5- 14g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh dự làm việc với Nhà thầu thi công các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh (Theo Lịch làm việc của UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

6- 14g00’: Uỷ quyền lãnh đạo Phòng Lao động TBXH dự Chương trình thắp sáng niềm tin và thăm hỏi, động viên Câu lạc bộ "Bạn đồng hành" thực hiện Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương tham gia tuyên truyền và phòng, chống ma túy cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025" trên địa bàn huyện Phú Giáo quý I năm 2024  (Theo Thư mời của BTC đề án tuyên truyền và phòng, chống ma túy huyện).

Địa điểm: UBND xã An Bình.

Thứ Tư 13/3/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì đối thoại với 2 hộ dân có đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thuộc dự án đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng (Phòng TN&MT huyện phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Lãnh đạo Phòng TNMT, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Binh chủng Đặc Công, Lữ đoàn 429, UBND xã Tam Lập, Ban QLDA-ĐTXD huyện, 2 hộ dân. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Đặng Trọng Ca.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân huyện.

2- 9g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì nghe báo cáo tiến độ đền bù đoạn giao nhau giữa đường ĐT.741 và đường Tạo Lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng (Phòng TN&MT huyện phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Đặng Trọng Ca cùng dự.

Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân huyện.

3- 7g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

4- 9g00’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp Ban Chỉ đạo  công tác dân tộc tôn giáo (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều:

1- 13g30’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Theo Lịch làm việc của Huyện ủy).

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 14g00’: Phó chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì Hội nghị công bố Kết hoạch sử dụng đất huyện Phú Giáo năm 2024 (Phòng TNMT Chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Đặng Kim Thoa, Đặng Trọng Ca cùng dự.

      Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

3- 14g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 05 của UBND tỉnh (Theo Giấy mời của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Địa điểm: Hội trường A – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

 

Thứ Năm 14/3/2024:

Sáng:

1- 8g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Công an huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Công ty TNHH MTV đầu tư hạ tầng VRG; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân, chuyên viên Võ Việt Thường.

Địa điểm: Hội trường A – Công an huyện.

2- 7g30’: Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung tham gia khảo sát cùng Tổ công tác số 3 - Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (Theo nội dung Thông báo số 10/TB-ĐGS ngày 29/02/2024 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng TCKH, Phòng Y tế, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện; Trưởng Ban KTXH HĐND huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Ngọc Dung.

Địa điểm: Tại Phòng khám đa khoa Nhân Đức Sài Gòn II (xã Phước Hòa); Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình An (xã Phước Sang).

3- 9g00’: Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Thanh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung tiếp và làm việc với Tổ công tác số 3 - Đoàn Giám sát HĐND tỉnh (Theo nội dung Thông báo số 10/TB-ĐGS ngày 29/02/2024 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh).

Mời dự: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng TCKH, Phòng Y tế, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng GD&ĐT, Phòng TN&MT, Phòng Kinh tế, Phòng VH&TT, Phòng Tư pháp, Trung tâm VHTT&TT, Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên - Phú Giáo, Ngân hàng CSXH huyện; Trưởng Ban KTXH HĐND huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Ngọc Dung.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

4- 8g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện dự kiểm tra hiện trạng khu vực đề nghị hoàn công sau khi cải tạo mặt bằng khai thác đất san lấp tại xã Tam Lập huyện Phú Giáo của ông Nguyễn Thái Châu (Theo Giấy mời số 58/GM-STNMT ngày 08/3/2024 của Sở TN&MT tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: UBND xã Tam Lập.

5- 9g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện dự xác định mốc giới và giao đất trên thực địa cho Trung tâm Đầu tư, khai thác Thủy lợi và nước sạch nông thôn (Theo Giấy mời số 54/GM-STNMT ngày 07/3/2024 của Sở TN&MT tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: UBND xã Tam Lập (Sau đó đi đến khu đất).

6- 9g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện dự xác định mốc giới và giao đất trên thực địa cho Công an huyện Phú Giáo (Theo Giấy mời số 56/GM-STNMT ngày 07/3/2024 của Sở TN&MT tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: UBND thị trấn Phước Vĩnh (Sau đó đi đến khu đất).

7- 7g30’: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Phụ trách Ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Tuấn Vinh trực tiếp công dân.

Mời dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng trực.

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

1- 14g00’: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Quang Chinh chủ trì Khai mạc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các cơ quan hành chính huyện Phú Giáo (Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự).

Mời dự: Thành viên theo Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của UBND huyện; Chánh Văn phòng Trần Thị Hồng Vân.

Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

 

Thứ Sáu 15/3/2024:

Sáng:

1- 7g30’: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Theo Thư mời của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bình Dương). Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an huyện cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

2- 9g00’: Ủy quyền Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện dự xác định mốc giới và giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Tấn Đạt DC (Theo Giấy mời số 55/GM-STNMT ngày 07/3/2024 của Sở TN&MT tỉnh Bình Dương).

Địa điểm: UBND xã Vĩnh Hòa (Sau đó đi đến khu đất).

 

 

Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật): 16/3/2024 - 17/3/2024)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Tuấn Vinh - PCVP.

- CBCC: Lê Văn Hùng, Trần Thị Khánh.

Thông báo này thay thư mời họp

 

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT. HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                                          

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Tuấn Vinh

 

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 25150
Tuần này: 41919
Tháng này: 749646
Tổng truy cập: 7625480