Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 28/2024 (08/7 - 14/7/2024)

07/07/2024 8:50:30 CH
Độ tương phản

Từ ngày 08/07/2024 đến ngày 14/07/2024

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                          Phú Giáo, ngày 07 tháng 7 năm 2024  

                          *

              Số 28 - LLV/HU

                         

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 08/7 đến 14/7/2024)

-----

Thứ hai (ngày 08/7):

Sáng: 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị sơ kết công tác dân vận, quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2024 (BDV Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 779-TB/HU, ngày 05/7/2024 của BTV Huyện ủy.

                                        Địa điểm: Phòng họp A - Huyện ủy.

09 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long - PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đ/c Đoàn Văn Đồng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp BTC Đề án 02 thông qua kế hoạch tổ chức “Ngày thứ bảy văn minh”.

* Thành phần họp:

+ Các thành viên theo Quyết định số 1654-QĐ/HU, ngày 20/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

+ Thủ trưởng các cơ quan huyện: Ban CHQS, Trung tâm VHTT - TT và Hội Chữ thập đỏ.

+ Đ/c Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 11 xã - thị trấn.

+ Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Hòa.

                                        Địa điểm: Phòng họp A - Huyện ủy.

Chiều: 15 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy họp nghe và cho ý kiến về Kế hoạch của Tỉnh ủy tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

* Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Kim Hương - UVTV, Trưởng BTC Huyện ủy.

                                               Địa điểm: HT A - Tỉnh ủy.

14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thanh Ngân - UVTV, Trưởng BDV Huyện ủy dự, chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2024 tại Đảng ủy xã An Linh.

                                          Địa điểm: HT UBND xã An Linh.

 

Thứ ba (ngày 09/7):

Sáng: 08 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (điểm cầu huyện).

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 777-TB/HU, ngày 04/7/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

                                        Địa điểm: Phòng họp A - Huyện ủy.

Chiều: 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2024.

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 784-TB/HU, ngày 05/7/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

                         Địa điểm: Phòng họp A - Huyện ủy.

13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Sử - UVTV, CHT’ Ban CHQS huyện dự, chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2024 tại Đảng ủy xã An Bình.

                                          Địa điểm: HT UBND xã An Bình.

Thứ tư (ngày 10/7):

Sáng: 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy dự Đại hội thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2019 - 2024 do Hội Cựu Chiến binh huyện tổ chức.

                                         Địa điểm: HT A - Khối Vận huyện.

08 giờ 00’:

1. Đ/c Nguyễn Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2024 do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức.

* Cùng dự: Các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

                                               Địa điểm: HT B - Tỉnh ủy.

2. TTHU ủy nhiệm đại diện lãnh đạo UBND huyện dự hội nghị giao ban đóng quân canh phòng 6 tháng đầu năm 2024 do Ban CHQS huyện tổ chức.

                          Địa điểm: HT Tiểu đoàn Đặc công 60/Bộ Tham mưu.

Chiều: 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy dự lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá.

                                   Địa điểm: Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá.

14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nghe, cho ý kiến nội dung về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở do Liên đoàn lao động huyện chuẩn bị.

* Mời dự:

+ Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy và Liên đoàn lao động huyện.

+ Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy và VPHU.

                                        Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 11/7):

Sáng: 07 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy nghe, cho ý kiến về báo cáo công tác khánh thành Trung tâm giám sát camera an ninh do Công an huyện chuẩn bị.

* Mời dự:

+ Lãnh đạo Công an huyện.

+ Đ/c Trần Thị Hồng Vân - CVP HĐND - UBND huyện.

+ Đ/c Vũ Hải Lý - HUV, CVP Huyện ủy.

                                        Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

08 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy nghe, cho ý kiến các nội dung do Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị.

* Mời dự:

+ Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

+ Đ/c Vũ Hải Lý - HUV, CVP Huyện ủy.

                                        Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

10 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                        Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

07 giờ 30’: TTHU ủy nhiệm đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện dự khai mạc giải bóng chuyền nam - nữ khối trường học năm 2024 do Liên đoàn lao động huyện tổ chức.

                                   Địa điểm: Trường THCS Trần Hưng Đạo.

Chiều: 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy dự tiếp xúc cử trì sau kì họp thứ 7 dành cho đại biểu Quốc hội khóa XV tại xã An Bình.

* Cùng dự: Theo Công văn số 206/MTTQ - BTT, ngày 24/6/2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương.

                                          Địa điểm: HT UBND xã An Bình.

Thứ sáu (ngày 12/7):

Sáng: 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy dự hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch số 571/KH-UBND, ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng trụ sở làm việc riêng đạt chuẩn gắn với đẩy mạnh công tác TGSX, dịch vụ, nâng cao đời sống lực lượng DQTT cấp xã, giai đoạn 2021 - 2025.

                                 Địa điểm: HT Ủy ban nhân dân xã An Bình.

07 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy dự khai mạc hội chợ thương mại, trưng bày và quảng bá sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp huyện Phú Giáo năm 2024 do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức.

                                           Địa điểm: Sân Vận động huyện.

10 giờ 00’: TTHU ủy nhiệm đại diện lãnh đạo BDV Huyện ủy dự bế mạc giải bóng chuyền nam - nữ khối trường học năm 2024 do Liên đoàn lao động huyện tổ chức.

                                   Địa điểm: Trường THCS Trần Hưng Đạo.

Chiều: 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị Phú Giáo - Bắc Tân Uyên (có chương trình riêng).

                                     Địa điểm: HT UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

15 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy dự khán trận bóng đá giao hữu gây quỹ từ thiện Lan tỏa yêu thương” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức.

                                  Địa điểm: Sân Vận động tỉnh Bình Dương.

Chủ nhật (ngày 14/7):

Chiều: 13 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy dự bế mạc hội chợ thương mại, trưng bày và quảng bá sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp huyện Phú Giáo năm 2024 do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức.

                                           Địa điểm: Sân Vận động huyện.

Lịch làm việc này thay thư mời họp và có điều chỉnh theo tình hình của huyện.

(Lịch làm việc tuần được gửi qua phần mềm quản lý văn bản liên thông và đăng tải tại BDU News và địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn).

                                                                                    T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG

- Đ/c Nguyễn Chí Trung, UVTV - CN UBKT Tỉnh ủy,

- Văn phòng Tỉnh ủy,                                                                                                             

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng ủy cơ sở,                                                                                    

- Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể huyện,                                

- Hộp thư Công vụ,

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                          Vũ Hải Lý

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 671
Tuần này: 6737
Tháng này: 71479
Tổng truy cập: 8300913