Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 26/2024 (24/6 - 29/6/2024)

23/06/2024 9:06:59 CH
Độ tương phản

Từ ngày 24/06/2024 đến ngày 29/06/2024

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                          Phú Giáo, ngày 23 tháng 6 năm 2024  

                          *

              Số 26 - LLV/HU

                         

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 24/6 đến 29/6/2024)

-----

Thứ hai (ngày 24/6):

Sáng: 07 giờ 30’:

1. Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy làm việc theo chương trình riêng.

2. Đ/c Trịnh Văn Tám - UVTV, Trưởng BTG Huyện ủy, GĐ Trung tâm Chính trị huyện chủ trì Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 38-KH/HU, ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025 đối với Đảng ủy xã Tân Hiệp.

* Thành phần đoàn: Theo Quyết định số 1659-QĐ/HU, ngày 30/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

                                            Địa điểm: UBND xã Tân Hiệp.

Chiều: 13 giờ 30’: Đ/c Trịnh Văn Tám - UVTV, Trưởng BTG Huyện ủy, GĐ Trung tâm Chính trị huyện chủ trì Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 38-KH/HU, ngày 01/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2025 đối với Đảng ủy xã Vĩnh Hòa.

* Thành phần đoàn: Theo Quyết định số 1659-QĐ/HU, ngày 30/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

                                            Địa điểm: UBND xã Vĩnh Hòa.

Thứ ba (ngày 25/6):

Sáng: 07 giờ 30’:

1. Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy trực tiếp công dân định kì năm 2024.

Cùng dự:

+ Đại diện lãnh đạo UBKT Huyện ủy.

+ Trưởng Ban Tiếp công dân huyện.

+ Phó Trưởng Phòng TNMT huyện.

+ GĐ. Chi nhánh VP. ĐKĐĐ huyện.

+ GĐ. Trung tâm PTQĐ huyện.

+ Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện.

+ Đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu, PCVP Huyện ủy.

                                       Địa điểm: Ban Tiếp công dân huyện.

2. Đ/c Võ Châu Loan - UVTV, CN UBKT Huyện ủy dự, chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2024 tại Đảng ủy xã Phước Sang.

                                       Địa điểm: HT UBND xã Phước Sang.

3. Đ/c Võ Thanh Hoàng - UVTV, PCT HĐND huyện dự, chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2024 tại Đảng ủy xã Tân Long.

                                        Địa điểm: HT UBND xã Tân Long.

4. Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy dự Diễn đàn trẻ em huyện Phú Giáo năm 2024 do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức.

                                            Địa điểm: HT Khối Vận huyện.

  1. giờ 00’:

1. Đ/c Nguyễn Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện dự họp nghe và cho ý kiến về Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.

                                               Địa điểm: HT A - Tỉnh ủy.

2. Đ/c Trịnh Văn Tám - UVTV, Trưởng BTG Huyện ủy, GĐ TTCT huyện dự, chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2024 tại Đảng ủy xã Tân Hiệp.

                                         Địa điểm: HT UBND xã Tân Hiệp.

Chiều: 13 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy nghe và cho ý kiến các nội dung do UBND huyện chuẩn bị.

* Mời dự:

+ Đ/c Trần Thị Hồng Vân - CVP HĐND - UBND huyện.

+ Đ/c Vũ Hải Lý - HUV, CVP Huyện ủy.

                                        Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

Thứ tư (ngày 26/6):

Sáng: 07 giờ 30’:

1. Ban Thường vụ Huyện ủy chủ trì diễn tập chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh. Chuyển LLVT xã vào các trạng thái SSCĐ; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ tại xã An Thái (diễn tập thử).

                                             Địa điểm: UBND xã An Thái.

2. Đ/c Nguyễn Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện dự khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 90 (mở tại huyện Phú Giáo).

                                   Địa điểm: HT Trung tâm Chính trị huyện.

3. Đ/c Trần Hồng Dung - UVTV, PCT UBND huyện dự, chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2024 tại Đảng ủy xã An Long.

                                         Địa điểm: HT UBND xã An Long.

Chiều: 13 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy nghe và cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2024) - HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do TT. HĐND huyện chuẩn bị.

* Mời dự:

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng - UVTV, PCT HĐND huyện.

+ Đ/c Vũ Hải Lý - HUV, CVP Huyện ủy.

                                        Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

14 giờ 30’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                        Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 27/6):

Sáng: 08 giờ 00’:

1. Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy dự lễ bàn giao nhà Tình nghĩa Quân - Dân do Hội Chữ Thập đỏ huyện phối hợp Kho K9 tổ chức.

                 Địa điểm: Nhà bà Trần Thị Kim Thúy, KP5, thị trấn Phước Vĩnh.

2. Ban Thường vụ Huyện ủy dự họp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập tỉnh Phước Thành (27/6/1961 - 27/6/2024).

                           Địa điểm: HT HĐND - UBND thành phố Tân Uyên.

 

 

  1. giờ 30’:

1. Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm đại diện lãnh đạo UBND huyện dự kỳ họp thứ tám (thường lệ giữa năm 2024) - Hội đồng nhân dân xã Tân Hiệp khóa XII, nhiệm kì 2021 - 2026.

                                      Địa điểm: HT B - UBND xã Tân Hiệp.

2. Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm đại diện lãnh đạo UBND huyện dự kỳ họp thứ chín (thường lệ giữa năm 2024) - Hội đồng nhân dân xã Tân Long khóa XII, nhiệm kì 2021 - 2026.

                                      Địa điểm: HT A - UBND xã Tân Long.

Chiều: 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long - PBT Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện chủ trì họp giao ban Khối Đảng - Đoàn thể quý 2 năm 2024 (VPHU phối hợp BDV Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Trưởng, Phó các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy.

+ Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

+ Đ/c thủ trưởng các cơ quan huyện: UBMTTQ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên và Hội Chữ thập đỏ.

+ Đ/c Vũ Thị Kiên - Kế toán Huyện ủy.

                                         (Đ/c Hùng - Tú, CV VPHU cùng dự)

                                        Địa điểm: Phòng họp B - Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 28/6):

Sáng: 07 giờ 30’: Ban Thường vụ Huyện ủy chủ trì diễn tập chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh. Chuyển LLVT xã vào các trạng thái SSCĐ; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ tại xã An Thái (diễn tập thật).

                                             Địa điểm: UBND xã An Thái.

07 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm đại diện lãnh đạo UBND huyện dự họp mặt Gia đình văn hóa - thể thao tiêu biểu huyện Phú Giáo năm 2024 do BTC các hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình văn hóa huyện tổ chức.

                                     Địa điểm: Trung tâm VHTT - TT huyện.

08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện chủ trì hội nghị sơ kết 03 năm Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025” do tỉnh tổ chức (điểm cầu huyện).

* Thành phần dự và địa điểm: Theo Thông báo số 770-TB/HU, ngày 24/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chiều: 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện dự họp Chi bộ Khối Đảng định kỳ và sinh hoạt Chuyên đề quý 2 năm 2024.

                                           Địa điểm: Khu di tích Vĩnh Lợi.

Thứ bảy (ngày 29/6):

Sáng: 07 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy dự Lễ phát động ra quân “Ngày thứ bảy văn minh” trên địa bàn tỉnh.

                              Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện dự kỳ họp thứ 9 - HĐND xã Vĩnh Hòa khóa VI, nhiệm 2021 - 2026.

                                         Địa điểm: HT UBND xã Vĩnh Hòa.

Lịch làm việc này thay thư mời họp và có điều chỉnh theo tình hình của huyện.

(Lịch làm việc tuần được gửi qua phần mềm quản lý văn bản liên thông và đăng tải tại BDU News và địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn).

                                                                                    T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG

- Đ/c Nguyễn Chí Trung, UVTV - CN UBKT Tỉnh ủy,

- Văn phòng Tỉnh ủy,                                                                                                             

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng ủy cơ sở,                                                                                    

- Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể huyện,                                

- Hộp thư Công vụ,

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                          Vũ Hải Lý

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 636
Tuần này: 6702
Tháng này: 71444
Tổng truy cập: 8300878