Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 19/2024 (06/5 - 10/5/2024)

05/05/2024 9:14:33 CH
Độ tương phản

Từ ngày 06/05/2024 đến ngày 10/05/2024

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                          Phú Giáo, ngày 05 tháng 5 năm 2024  

                          *

              Số 19 - LLV/HU

                         

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 06/5 đến 10/5/2024)

-----

Thứ hai (ngày 06/5):

Sáng: 07 giờ 15’: Thường trực Huyện ủy, cán bộ, công chức Huyện ủy, HĐND - UBND huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

09 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy làm việc theo chương trình riêng.

Thứ ba (ngày 07/5):

Sáng: 07 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dự xem trực tiếp lễ miting, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) do Trung ương Đảng tổ chức.

* Thành phần và địa điểm: Theo Thông báo số 726 - TB/HU, ngày 05/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chiều: 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

                           Địa điểm: Phòng làm việc đồng chí Bí thư Huyện ủy.

Thứ tư (ngày 08/5):

Sáng: 08 giờ 00’: Ban Thường vụ Huyện ủy dự hội nghị quán triệt Quy định 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án do Ban Chỉ đạo PCTCTN tỉnh tổ chức.

* Cùng dự: Các đồng chí theo Công văn số 50-CV/BCĐ, ngày 03/5/2024 của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

                                 Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh.

Thứ năm (ngày 09/5):

Sáng: 07 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy nghe, cho ý kiến văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (BTT Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chuẩn bị nội dung).

 

* Mời dự:

+ Đ/c Trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy.

+ Đ/c Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

                                        Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

09 giờ 30’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                        Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

Chiều: 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Văn Long - PBT Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện dự hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với các huyện, thị, thành ủy năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức.

* Cùng dự:

+ Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy.

+ Đ/c Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

                              Địa điểm: HT Ban CHQS Thành phố Thuận An.

Thứ sáu (ngày 10/5):

Sáng: 06 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 nhân dịp kỉ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 64 năm Ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây và tích cực hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2024 và chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019 - 2024 do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức.

                            Địa điểm: Sau trụ sở Huyện ủy và Khối Vận huyện.

08 giờ 00’:

1. Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy dự hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/5/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (điểm cầu tỉnh).

                                         Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

2. Thường trực Huyện ủy dự Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Phú Giáo, giai đoạn 2019 - 2024 do Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức.

                     Địa điểm: Trung tâm tổ chức hội nghị và sự kiện Thanh Lễ.

Chiều: 14 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy nghe, cho ý kiến nội dung do Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị.

 

* Mời dự:

+ Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

+ Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện và Trung tâm Chính trị huyện.

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

                                        Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

Lịch làm việc này thay thư mời họp và có điều chỉnh theo tình hình của huyện.

(Lịch làm việc tuần được gửi qua phần mềm quản lý văn bản liên thông và đăng tải tại BDU News và địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn).

                                                                                    T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG

- Đ/c Nguyễn Chí Trung, UVTV - CN UBKT Tỉnh ủy,

- Văn phòng Tỉnh ủy,                                                                                                             

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng ủy cơ sở,                             

- Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể huyện,                                

- Hộp thư Công vụ,

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                          Vũ Hải Lý

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2206
Tuần này: 6414
Tháng này: 289031
Tổng truy cập: 7974764