Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 18/2024 (29/4 - 04/5/2024)

01/05/2024 8:30:48 CH
Độ tương phản

Từ ngày 29/04/2024 đến ngày 04/05/2024

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                          Phú Giáo, ngày 29 tháng 4 năm 2024  

                          *

              Số 18 - LLV/HU

                         

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 29/4 đến 04/5/2024)

-----

Thứ hai - thứ tư (ngày 29/4 - 01/5):

Cán bộ, Công chức, Người lao động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã - thị trấn nghỉ nhân dịp Lễ kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) (Các cơ quan, đơn vị của huyện, các xã - thị trấn phân công cán bộ, công chức trực theo quy định) (theo Thông báo số 109/TB-UBND, ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện).

Thứ năm (ngày 02/5):

Chiều: 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy làm việc với đ/c Võ Châu Loan - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

                                  Địa điểm: Phòng làm việc Bí thư Huyện ủy.

15 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy làm việc với đ/c Nguyễn Thị Kim Hương - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

                   Địa điểm: Phòng làm việc Bí thư Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 03/5):

Sáng: 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy đi kiểm tra công trình xây dựng Trung tâm Y tế huyện (Ban QLDA & ĐTXD huyện và đơn vị thi công chuẩn bị nội dung).

* Cùng đi:

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện phụ trách.

+ Đ/c Trưởng các cơ quan huyện: Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Y tế.

+ Đ/c Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA - ĐTXD huyện.

+ Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND - UBND huyện.

+ Đơn vị thi công (Ban QLDA & ĐTXD huyện mời).

+ Phóng viên Trung tâm VHTT - TT huyện.

                       Địa điểm: Tại công trình xây dựng Trung tâm Y tế huyện.

Thứ bảy (ngày 04/5):

Sáng: 08 giờ 00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 33 khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 721-TB/HU, ngày 26/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

                                        Địa điểm: Phòng họp A - Huyện ủy.

10 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy nghe Ban Chỉ huy Quân sự huyện báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Mời dự:

+ Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

                                        Địa điểm: Phòng họp A - Huyện ủy.

Lịch làm việc này thay thư mời họp và có điều chỉnh theo tình hình của huyện.

(Lịch làm việc tuần được gửi qua phần mềm quản lý văn bản liên thông và đăng tải tại BDU News và địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn).

                                                                                    T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG

- Đ/c Nguyễn Chí Trung, UVTV - CN UBKT Tỉnh ủy,

- Văn phòng Tỉnh ủy,                                                                                                             

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng ủy cơ sở,                             

- Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể huyện,                                

- Hộp thư Công vụ,

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                          Vũ Hải Lý

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2324
Tuần này: 6532
Tháng này: 289149
Tổng truy cập: 7974882