Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 15/2024 (08/4 - 14/4/2024)

07/04/2024 8:31:30 CH
Độ tương phản

Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 14/04/2024

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                          Phú Giáo, ngày 06 tháng 4 năm 2024  

                          *

              Số 15 - LLV/HU

                         

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 08/4 đến 14/4/2024)

-----

Thứ hai (ngày 08/4):

Sáng: 08 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy dự Lễ động thổ cụm công nghiệp An Lập.

               Địa điểm: Dự án Cụm Công nghiệp An Lập, xã An Lập, Dầu Tiếng.

Chiều: 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp thông qua văn kiện Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019 - 2024 do Ban CHQS huyện tổ chức (Đảng ủy Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung).

                                        Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

Thứ ba (ngày 09/4):

Sáng: 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long - PBT Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện trực tiếp công dân định kì.

Cùng dự:

+ Đại diện lãnh đạo UBKT Huyện ủy.

+ Trưởng Ban Tiếp công dân huyện.

+ Trưởng Phòng TNMT huyện.

+ GĐ. Chi nhánh VP. ĐKĐĐ huyện.

+ GĐ. Trung tâm PTQĐ huyện.

+ Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện.

                                       Địa điểm: Ban Tiếp công dân huyện.

Chiều: 13 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy nghe, cho ý kiến các nội dung do Ban Tổ chức Huyện ủy đề xuất.

* Mời dự:

+ Lãnh đạo BTC Huyện ủy.

+ Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

                                        Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

15 giờ 30’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                        Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

Thứ tư (ngày 10/4):

Sáng: 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long - PBT Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện chủ trì họp giao ban Khối Đảng - Đoàn thể quý 1 năm 2024 (VPHU phối hợp BDV Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

                                        Địa điểm: Phòng họp B - Huyện ủy.

Chiều: 14 giờ 00’: Ban Thường vụ Huyện ủy họp thông qua các nội dung do Ban Tổ chức Huyện ủy đề xuất.

* Mời dự:

+ Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

+ Lãnh đạo BTC Huyện ủy.

+ Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

                                        Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 11/4):

Sáng: 08 giờ 00’:

1. Thường trực Huyện ủy dự hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp - công nghiệp huyện Phú Giáo năm 2024; đối thoại, lắng nghe, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn huyện quý 1 năm 2024.

                     Địa điểm: Trung tâm tổ chức Hội nghị và sự kiện Thanh Lễ.

2. Đ/c Nguyễn Văn Long - PBT Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện chủ trì hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát (điểm cầu huyện) (ngày 1).

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 700 - TB/HU, ngày 05/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

                                        Địa điểm: Phòng họp A - Huyện ủy.

3. Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thanh Ngân - UVTV, Trưởng BDV Huyện ủy dự hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Giáo lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019 -2024 về góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

                                         Địa điểm: HT A - Khối Vận huyện.

Chiều: 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Văn Long - PBT Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện dự họp Chi bộ Khối Đảng định kỳ năm 2024

                                        Địa điểm: Phòng họp C - Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 12/4):

Sáng: 08 giờ 00’:

1. Thường trực Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Bàu Bàng (01/4/2014 - 01/4/2024).

                                     Địa điểm: Hội trường huyện Bàu Bàng.

2. Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm đ/c Võ Châu Loan - UVTV, CN UBKT Huyện ủy chủ trì hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát (điểm cầu huyện) (ngày 2).

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 700 - TB/HU, ngày 05/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

                                        Địa điểm: Phòng họp A - Huyện ủy.

Thứ bảy (ngày 13/4):

Sáng: 06 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thanh Ngân - UVTV, Trưởng BDV Huyện ủy dự Lễ ra quân cấp tỉnh làm công tác dân vận đợt 1 năm 2024 trên địa bàn thành phố Dĩ An.

Cùng dự: Đ/c Nguyễn Văn Thành - HUV,  CTV Ban CHQS huyện.

             Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao Thành phố Dĩ An.

Chủ nhật (ngày 14/4):

Chiều: 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy dự phiên họp toàn thể “Toàn cầu hóa” Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024.

                              Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Lịch làm việc này thay thư mời họp và có điều chỉnh theo tình hình của huyện.

(Lịch làm việc tuần được gửi qua phần mềm quản lý văn bản liên thông và đăng tải tại BDU News và địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn).

                                                                                    T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG

- Đ/c Nguyễn Chí Trung, UVTV - CN UBKT Tỉnh ủy,

- Văn phòng Tỉnh ủy,                                                                                                             

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng ủy cơ sở,                             

- Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể huyện,                                

- Hộp thư Công vụ,

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                          Vũ Hải Lý

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2415
Tuần này: 6623
Tháng này: 289240
Tổng truy cập: 7974973