Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 13/2024 (25/3 - 29/3/2024)

24/03/2024 8:59:32 CH
Độ tương phản

Từ ngày 25/03/2024 đến ngày 29/03/2024

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                          Phú Giáo, ngày 24 tháng 3 năm 2024  

                          *

              Số 13 - LLV/HU

                         

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 25/3 đến 29/3/2024)

-----

Thứ hai (ngày 25/3):

Sáng: 06 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long - PBT Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện dự Lễ viếng trang Liệt sĩ nhân Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

* Cùng dự:

+ Đ/c Nguyễn Thanh Ngân - UVTV, Trưởng BDV Huyện ủy.

+ Đ/c Trần Hồng Dung - UVTV, PCT UBND huyện.

+ Đ/c Tô Cẩm Nhung - HUV, CT UBMTTQ Việt Nam huyện.

                                        Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

07 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (ngày 1).

                     Địa điểm: Trung tâm tổ chức Hội nghị và sự kiện Thanh Lễ.

09 giờ 30’: Họp Thường trực Huyện ủy chuẩn bị nội dung tiếp đoàn công tác của đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Giáo (VPHU và VP HĐND - UBND huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Văn Quang Chinh - HUV, PCT UBND huyện.

+ Thủ trưởng các cơ quan huyện: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Phòng Nội vụ, Phòng GD - ĐT, Ban QLDA - ĐTXD, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Hội Chữ thập đỏ, VPHU và VP HĐND - UBND huyện.

                                       Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều: 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy làm việc theo chương trình riêng.

13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long - PBT Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện dự phiên họp lần thứ 39 của Ủy ban nhân dân huyện.

                                         Địa điểm: HT UBND xã Tân Hiệp.

Thứ ba (ngày 26/3):

Sáng: 07 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (ngày 2).

                     Địa điểm: Trung tâm tổ chức Hội nghị và sự kiện Thanh Lễ.

Chiều: 15 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với Ban lãnh đạo Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) (có chương trình riêng).

* Mời dự:

+ Đ/c Văn Quang Chinh - HUV, PCT UBND huyện.

+ Thủ trưởng các cơ quan huyện: Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Phòng Kinh tế, Phòng TCKH, VPHU và VP HĐND - UBND.

                                                Địa điểm: Phòng họp BTV (tầng 2).

Thứ tư (ngày 27/3):

Sáng: 08 giờ 00’:

1. Thường trực Huyện ủy dự hội nghị lần thứ 33 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Theo Công văn số 1778-CV/TU, ngày 22/3/2024 của BTV Tỉnh ủy).

                                               Địa điểm: HT B - Tỉnh ủy.

2. Thường trực Huyện ủy dự hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2024 do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức.

                                           Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

3. Đ/c Nguyễn Thị Kim Hương - UVTV, Trưởng BTC Huyện ủy dự, chỉ đạo hội nghi sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị quý I năm 2024 của Đảng ủy xã Tam Lập.

                                       Địa điểm: HT A -UBND xã Tam Lập.

Chiều: 13 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy làm việc chuẩn bị Đại hội Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Phú Giáo lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2027.

* Mời dự:

+ Đ/c Văn Quang Chinh - HUV, PCT UBND huyện.

+ Các đ/c thủ trưởng các cơ quan huyện: MTTQ Việt Nam, Phòng Kinh tế, Phòng TCKH, Trung tâm VHTT và Huyện đoàn.

+ Đại diện lãnh đạo VPHU và VP HĐND - UBND huyện.

+ Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp huyện (UBND huyện mời).

+ Chi hội Doanh nhân trẻ huyện (Phòng Kinh tế mời).

                                       Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

15 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                       Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 28/3):

Sáng: 08 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy tiếp Đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về khảo sát một số dự án trên địa bàn huyện và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy.

* Thành phần tiếp và địa điểm: Theo Chương trình số 70 - CTr/HU, ngày 22/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 29/3):

Sáng: 08 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Phú Giáo lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2027.

                                         Địa điểm: HT A - Khối Vận huyện.

Chiều: 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thanh Ngân - UVTV, Trưởng BDV Huyện ủy, Trưởng BCĐ phối hợp các đơn vị quân đội làm công tác dân vận chủ trì họp giao ban công tác dân vận quý I năm 2024; họp BCĐ phối hợp các đơn vị bộ đội làm công tác dân vận (BDV Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Thành phần dự:

+ Đ/c Trần Hồng Dung - UVTV, PCT UBND huyện.

+ Đại diện lãnh đạo: MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Công an và Hội Chữ thập đỏ huyện.

+ Các thành viên theo Quyết định số 1565-QĐ/HU, ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

                                       Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Tối: 18 giờ 00’: Ban Thường vụ Huyện ủy dự họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (nay là thành phố) Tân Uyên (01/4/2014 - 01/4/2024) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

                               Địa điểm: Quảng trường Thành phố Tân Uyên.

Lịch làm việc này thay thư mời họp và có điều chỉnh theo tình hình của huyện.

(Lịch làm việc tuần được gửi qua phần mềm quản lý văn bản liên thông và đăng tải tại BDU News và địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn).

                                                                                    T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG

- Đ/c Nguyễn Chí Trung, UVTV - CN UBKT Tỉnh ủy,

- Văn phòng Tỉnh ủy,                                                                                                             

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng ủy cơ sở,                             

- Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể huyện,                                

- Hộp thư Công vụ,

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                          Vũ Hải Lý

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 25044
Tuần này: 41813
Tháng này: 749540
Tổng truy cập: 7625374