Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 10/2024 (04/3 - 08/3/2024)

03/03/2024 9:25:58 CH
Độ tương phản

Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 08/03/2024

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                          Phú Giáo, ngày 03 tháng 3 năm 2024  

                          *

              Số 10 - LLV/HU

                         

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 04/3 đến 08/3/2024)

-----

Thứ hai (ngày 04/3):

Sáng: 07 giờ 15’: Thường trực Huyện ủy, cán bộ, công chức Huyện ủy, HĐND - UBND huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

07 giờ 30’: TTHU chủ trì trao quyết định công tác cán bộ (BTC Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Nguyễn Thanh Ngân - UVTV, Trưởng BDV Huyện ủy.

+ Đ/c Trần Hồng Dung - UVTV, PCT UBND huyện.

+ Đ/c Văn Quang Chinh - HUV, PCT UBND huyện.

+ Thường trực HĐND huyện.

+ Tập thể lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị huyện.

+ Tập thể BTV Hội LHPN huyện.

+ Đại diện lãnh đạo: BTC Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, VPHU, và Phòng Nội vụ huyện.

+ Phóng viên Trung tâm VHTT - ĐTT huyện.

                                       Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ ba (ngày 05/3):

Sáng: 08 giờ 00’:

1. Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (có chương trình riêng - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự: Tập thể lãnh đạo UBKT Huyện ủy.

                                       Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2.  TTHU ủy nhiệm lãnh đạo BDV Huyện ủy dự họp mặt nữ Cựu Chiến binh và giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024) do Hội Cựu Chiến binh huyện tổ chức.

                                         Địa điểm: HT A - Khối Vận huyện.

9 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Văn Long - PBT Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện dự hoạt động chào mừng 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024) do Công đoàn Khối Đảng tổ chức (Có chương trình riêng).

                            Địa điểm: Theo thư mời của Công đoàn Khối Đảng.

Chiều: 14 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy họp thông qua chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2024 (Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Võ Châu Loan - UVTV, CN UBKT Huyện ủy.

+ Đ/c Trần Trung Tín - HUV, PCN. UBKT Huyện ủy.

+ Đ/c Vũ Hải Lý - HUV, CVP Huyện ủy.

                                       Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ tư (ngày 06/3):

Sáng: 08 giờ 30’:

  1. Thường trực Huyện ủy dự hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện qui trình rà soát, điều chỉnh, bổ sung qui hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 203

                                               Địa điểm: HT B - Tỉnh ủy.

2. TTHU ủy nhiệm đ/c Nguyễn Thanh Ngân - UVTV, Trưởng BDV Huyện ủy dự làm việc với Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương về văn kiện và công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Giáo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Đại hội điểm).

                                         Địa điểm: HT B - Khối Vận huyện.

09 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

                                               Địa điểm: HT B - Tỉnh ủy.

Chiều: 14 giờ 00’: Ban Thường vụ Huyện ủy họp thông qua chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 (Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy.

+ Đ/c Trần Trung Tín - HUV, PCN. UBKT Huyện ủy.

+ Đ/c Vũ Hải Lý - HUV, CVP Huyện ủy.

                                       Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

15 giờ 30’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                       Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 07/3):

Sáng: 08 giờ 00’:

1. Đ/c Nguyễn Thanh Ngân - UVTV, Trưởng BDV Huyện ủy chủ trì họp BTC Đề án Thanh niên công nhân và Lao động trẻ huyện Phú Giáo năm 2024 do Huyện đoàn tổ chức.

                                         Địa điểm: HT A - Khối Vận huyện.

2. Đ/c Trịnh Văn Tám - UVTV, Trưởng BTG Huyện ủy, GĐ Trung tâm Chính trị huyện dự, chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị quý I năm 2024 tại Đảng ủy xã Tân Hiệp.

                                      Địa điểm: HT B - UBND xã Tân Hiệp.

Chiều: 17 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Khoa Hải - Bí thư Huyện ủy dự họp mặt Tân niên Xuân Giáp Thìn 2024 do Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý Dự án Bình Dương (IMPCo) và Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (PROTRADE) tổ chức.

                                         Địa điểm: Sân Golf Palm Sông Bé

                                (77 Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Thuận An)

Thứ sáu (ngày 08/3):

Sáng: 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện dự Chương trình văn nghệ thuật cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh Bình Dương nhân kỷ niệm 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

                    Địa điểm: Sảnh VIP 2, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Lịch làm việc này thay thư mời họp và có điều chỉnh theo tình hình của huyện.

(Lịch làm việc tuần được gửi qua phần mềm quản lý văn bản liên thông và đăng tải tại BDU News và địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn).

                                                                                    T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG

- Đ/c Nguyễn Chí Trung, UVTV - CN UBKT Tỉnh ủy,

- Văn phòng Tỉnh ủy,                                                                                                             

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                       

- Các Chi, Đảng ủy cơ sở,                             

- Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể huyện,                                

- Hộp thư Công vụ,

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                          Vũ Hải Lý

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn Đặc công D60 và các đơn vị lực lượng vũ trang khác hân hoan đi bầu cử
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2014
Tuần này: 19956
Tháng này: 84698
Tổng truy cập: 8314132