Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

Chùa Bửu Phước

Di tích lịch sử Chùa Bửu Phước

Đây là ngôi chùa được nhà sư Từ Chí - Như Bình thuộc thế hệ thứ 41 dòng Chúc Thánh từ đất Quảng vào xây dựng từ những năm đầu thế kỷ XX (1908), được xem là ngôi chùa sớm nhất ở Phú Giáo (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo).

Năm 1946, giặc Pháp đốt chùa và năm 1954 chùa được xây dựng lại. Trong 2 cuộc kháng chiến, chùa Bửu Phước còn là nơi nuôi, che giấu cán bộ và cũng là nơi hội họp của cơ sở cách mạng. Nhiều nhà sư yêu nước của chùa còn thoát ly vào Chiến khu D tham gia cách mạng và có người hy sinh khi làm nhiệm vụ (thầy Thiện Linh)...

Sau nhiều lần bị chiến tranh tàn phá, chùa vẫn còn lưu giữ được 2 cổ vật có niên đại khoảng đầu thế kỷ XX. Đó là tượng Phật Thích Ca bán thân bằng đồng và bức tượng đức Quan Công bằng gỗ. Năm 2005, chùa được trùng tu như ngày nay.

Ngày 20/11/2007, UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thông tin và Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương đã tổ chức lễ cấp bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, thành phố cho chùa Bửu Phước tại ấp 1a, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo.