Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

Thư viện hình ảnh
Hội nghị tuyên dương Thanh thiếu nhi tiêu biểu huyện Phú Giáo năm 2015Ngày cập nhật: 04/22/2015Số lượng ảnh: 4
Hội nghị tuyên dương công nhân viên chức - lao động điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014Ngày cập nhật: 04/22/2015Số lượng ảnh: 3
Họp mặt truyền thống ban liên lạc dân quân y huyện Phú Giáo lần thứ 10Ngày cập nhật: 04/28/2015Số lượng ảnh: 4
Hình ảnh Đại hội Đảng các xã - thị trấnNgày cập nhật: 06/04/2015Số lượng ảnh: 16
Hội nghị tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2013 - 2015Ngày cập nhật: 05/20/2015Số lượng ảnh: 5
Hình ảnh Đại hội Đảng các cơ quan, ban ngành huyệnNgày cập nhật: 06/04/2015Số lượng ảnh: 21
Hình ảnh Đại hội hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện lần thứ III nhiệm kỳ (2015-2020)Ngày cập nhật: 08/26/2015Số lượng ảnh: 4
Huyện đoàn Tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2015Ngày cập nhật: 06/27/2015Số lượng ảnh: 1
Họp mặt Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2015Ngày cập nhật: 06/29/2015Số lượng ảnh: 5
Hình ảnh Đại hội Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020Ngày cập nhật: 08/26/2015Số lượng ảnh: 16
Hình ảnh hoạt động của ngành Văn hóa và Thông tin huyện Ngày cập nhật: 08/26/2015Số lượng ảnh: 18
Hình ảnh hoạt động của Huyện đoànNgày cập nhật: 08/26/2015Số lượng ảnh: 16
Hình ảnh hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo huyệnNgày cập nhật: 08/26/2015Số lượng ảnh: 20
Hop mặt kỉ niệm 59 năm ngày truyền thống Hội LHTNVNNgày cập nhật: 10/14/2015Số lượng ảnh: 6
Hình ảnh hoạt động của Hội LHPN huyệnNgày cập nhật: 10/16/2015Số lượng ảnh: 5
Hình ảnh các hoạt động 85 Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng Ngày cập nhật: 10/16/2015Số lượng ảnh: 5
Ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc 2015Ngày cập nhật: 11/16/2015Số lượng ảnh: 6
Hình ảnh Giao - nhận quân năm 2016Ngày cập nhật: 02/23/2016Số lượng ảnh: 9
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng truy cập 1149