Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

Lịch làm việc UBND huyện
Thứ bảy, 03/11/2018 | 17:31:24 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018)
Tập tin đính kèm:

Thứ hai 05/11/2018:

Sáng:

1- 7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Chào cờ. Mời: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Trụ sở HĐND, UBND huyện cùng dự Chào cờ. Địa điểm: Sân cờ Trụ sở Huyện ủy.

2- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự phiên họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm. Địa điểm: Phòng họp A– UBND tỉnh.

3- 7g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt đi thăm, động viên lực lượng huấn luyện thực binh phục vụ diễn tập KVPT tỉnh. Địa điểm: Trung tâm Hành chính tỉnh

Chiều:

1- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp các ngành thông qua kết quả xác minh khiếu nại (Thanh tra huyện chuẩn bị báo cáo). Mời: Lãnh đạo các ngành: Thanh tra huyện, TNMT, Trung tâm PTQĐ, Tư pháp; Lãnh đạo UBND thị trấn Phước Vĩnh. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 14g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự cùng Ban Pháp chế - HĐND huyện giám sát Tòa án nhân dân huyện trong việc giải quyết các vụ việc dân sự về đất đai và việc xét miễn giảm thời hạn chấp hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Mời: Thành viên Đoàn Giám sát theo Quyết định 133/QĐ-HĐND ngày 10/10/2018 của Ban Pháp chế HĐND huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Chuyên viên Nguyễn Toàn Quốc cùng dự. Địa điểm: Tòa án nhân dân huyện.

Thứ ba 06/11/2018:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng trực tiếp Công dân. Mời: Trưởng phòng TNMT Trần Văn Sơn, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKDĐ huyện Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm; Lãnh đạo UBMTTQVN huyện. Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

2- 9g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt tiếp và làm việc với Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường về kiến nghị của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp về việc xin chính quyền địa phương hỗ trợ giải quyết không cho xe vận chuyển đất sét từ mỏ sét của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương qua đường nội bộ của Công ty và việc Công ty lắp đặt trạm cân. Mời: Lãnh đạo các ngành: Công an huyện, TNMT, QLĐT, Lãnh đạo UBND xã Phước Hòa. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Chiều:

  - 13g30: Họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, thông qua các nội dung:

+ Báo cáo tình hình hoạt động từ ngày 02/10/2018 đến ngày 02/11/2018 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung).

+ Thống nhất xây dựng hệ số điều chỉnh quá đất (K) năm 2019 trên địa bàn huyện. (phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

+ Dự thảo danh mục đầu tư công năm 2019 (phòng TCKH chuẩn bị nội dung).

Mời: Thủ trưởng các ngành: Tài chính Kế hoạch, TNMT, QLĐT, CN Văn phòng ĐKĐĐ huyện, Trung tâm PTQĐ huyện (nội dung 2); Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng TCKH (nội dung 3). Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ tư 07/11/2018:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự cùng Thường trực Huyện ủy chỉ đạo luyện tập các cuộc họp phục vụ công tác diễn tập huyện Phú Giáo năm 2018 (cả ngày). Mời: Thành phần khung tập theo Quyết định số 25/QĐ-UBND, ngày 25/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo (Có thư mời riêng). Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS  huyện.

+ Từ 7g30 đến 9g15: Dự họp HĐND huyện.

+Từ 9g15 đến 11g00: Dự họp Chỉ thị bảo đảm tác chiến phòng thủ.

+ Từ 13g30 đến 15g00: Dự họp Đảng ủy Ban CHQS huyện.

+ Từ 15g00: Dự họp Đảng ủy Công an huyện.

2- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị triển khai Luật đấu giá tài sản và Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

3- 7g30: Ủy quyền Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo dự cùng Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và đào tạo kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018-2019 đối với trường Tiểu học An Thái. Địa điểm: Trường Tiểu học An Thái.

Thứ năm 08/11/2018:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt tiếp và làm việc với Công ty Điện lực Bình Dương về việc triển khai thi công xây dựng công trình Xây dựng nhà làm việc Điện lực Phú Giáo. Mời: Lãnh đạo các ngành: TNMT, QLĐT, Ban QLDA ĐTXD huyện; Giám đốc Điện lực Phú Giáo; Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hòa. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

3- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự sự kiện “Cuộc chạy khẩn cấp năm 2018 - The URGENT RUN 2018”. Địa điểm: Hội trường trường ĐH Thủ Dầu Một.

4- 7g30: Trưởng Ban tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Phó Trưởng phòng TNMT Đoàn Văn Như Phong. Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân huyện.

5- 7g30: Ủy quyền Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo dự cùng Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và đào tạo kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018-2019 đối với trường Tiểu học Phước Sang. Địa điểm: Trường Tiểu học Phước Sang.

6- 8g00: Ủy quyền Lãnh đạo phòng Kinh tế dự Hội nghị tuyên truyền Hội thi “Lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trên địa bàn huyện Phú Giáo giai đoạn 2018-2020” (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Chiều:

1- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì đối thoại với công dân (phòng TNMT chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo các ngành: TNMT, Thanh tra huyện, Tư pháp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Lãnh đạo UBND xã An Thái; Công dân (do phòng TNMT mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì làm việc với Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn huyện về chất lượng giáo dục (phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự họp). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường phòng GD&ĐT huyện.

Thứ sáu 09/11/2018:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến ĐT 741” do Ban ATGT huyện tổ chức (Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường A –  Ban CHQS huyện.

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt làm việc với Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường để tháo gỡ những khó khăn vướng măc trong công tác thẩm định bản vẽ các công trình trên địa bàn huyện (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung và thư mời). Mời: Lãnh đạo các ngành: Trung tâm PTQĐ, TNMT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện, TCKH, Ban QLDA ĐTXD; Đơn vị tư vấn (do Trung tâm PTQĐ mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

3- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng huyện (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo.

4- 8g00: Ủy quyền Lãnh đạo phòng Kinh tế dự họp Sở Công thương, nội dung: thống nhất Kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Địa điểm: Phòng họp B – Sở Công thương.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thông qua dự thảo Kết luận thanh tra trách nhiệm về quản lý sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn các xã: Tân Long, Phước Hòa, Tam Lập (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung). Mời: Thành viên Đoàn Thanh tra (do Thanh tra huyện mời), Thủ trưởng các ngành: TNMT, TCKH; Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính, cán bộ kế toán các xã: Tân Long, Phước Hòa, Tam Lập. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ bảy 10/11/2018:

Sáng:

  - 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện (thử lần I). Địa điểm: Hội trường A - Ban CHQS huyện.

+ Từ 7g30 đến 9g15: Dự họp HĐND huyện.

+Từ 9g15 đến 11g00: Dự họp Chỉ thị bảo đảm tác chiến phòng thủ.

+ Từ 13g30 đến 15g00: Dự họp Đảng ủy Ban CHQS huyện.

+ Từ 15g00: Dự họp Đảng ủy Công an huyện.

Tối:

  - 18g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Lễ Mittinh “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2018”. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh.

        * Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 10/11/2018 - 11/11/2018)

            - Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện:  Nguyễn Bảo Lộc - PCVP.

            - CBCC: Nguyễn Xuân Trường, Đặng Văn Tuấn

                                  Thông báo này thay thư mời họp

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Huỳnh Ngọc Ánh


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng truy cập 1139