Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

Lịch làm việc UBND huyện
Thứ sáu, 26/10/2018 | 16:31:13 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND (Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018)
Tập tin đính kèm:

Thứ hai 29/10/2018:

Sáng:

1- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri” trên địa bàn huyện (Theo Giấy mời số 143/GM-HĐND ngày 19/10/2018 của Thường trực HĐND huyện). Chuyên viên Nguyễn Toàn Quốc cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – Khối Vận huyện.

2- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện định kỳ Quý III và làm việc với Thành viên HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh về kiểm tra giám sát năm 2018 (Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện.

Chiều:

 - 14g00: Họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Thứ ba 30/10/2018:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Trần Hồng Dung dự họp BTV Huyện ủy, thông qua các nội dung:

+ Dự thảo kịch bản các cuộc họp trong diễn tập phòng thủ huyện Phú Giáo;

+ Dự thảo kế hoạch nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 (thường lệ cuối năm 2018) HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

+ Tờ trình về danh sách người đủ điều kiện lấy tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Mời: Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 7g30: Ủy quyền Phó Chánh Thanh tra huyện Nguyễn Hồng Liên trực tiếp Công dân. Mời: Lãnh đạo: Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Giám đốc Trung tâm PTQĐ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân huyện.

3- 8g00: Ủy quyền Trưởng ban Tiếp công dân huyện dự tập huấn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng. Mời: Lãnh đạo Thanh tra huyện. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương (số 36, đường Trịnh Hoài Đức, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một).

Chiều:

 - 16g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng đi công tác tại Sư đoàn BB5. Mời: Trưởng Công an huyện Phan Văn Chung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nguyễn Thế Minh cùng dự. Bộ Chỉ huy Sư đoàn BB5 - xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tối:

  - 19g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Chương trình “Lễ hội hóa trang Halloween” do Nhà Thiếu nhi huyện tổ chức. Địa điểm: Nhà Thiếu nhi huyện.

Thứ tư 31/10/2018:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2018 thông qua các nội dung: Dự thảo Báo cáo chỉ đạo, điều hành và tình hình KTXH, QPAN tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh; Chương trình làm việc tháng 11/2018 của UBND tỉnh; Sở kết Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2016-2020; Điều chỉnh quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh; Dự thảo quy hoạch bố trí các dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên 20 tuyến đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên. Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Ngô Đình Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện về tình hình và kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và công tác quản lý đất công trên địa bàn huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Nguyễn Toàn Quốc, Hà Thị Hiền, Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

3- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Lễ Khai giảng lớp tập huấn công tác quản lý đất đai – thu hồi đất – tranh chấp đất đai và hòa giải cơ sở (Phòng Tài và Môi trường chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy (tập huấn 03 ngày).

4- 9g00: Ủy quyền Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị dự cùng Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý việc xây dựng nhà xưởng và hoạt động sản xuất trên phần đất nông nghiệp của Công ty TNHH Sản xuất, thương mại Hùng Lĩnh, ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa. Mời: Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hòa cùng dự. Địa điểm: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Lĩnh.

Chiều:

 - 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng tư vấn tách thửa (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Thứ năm 01/11/2018:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 8g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp Ban Bảo đảm diễm tập phòng thủ tỉnh. Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung nghe phòng GD&ĐT, Trung tâm Y tế báo cáo danh mục các công trình thực hiện trong năm 2019 (các đơn vị chuẩn bị báo cáo, hồ sơ và danh mục công trình). Mời: Lãnh đạo phòng Tài chính Kế hoạch; Thủ trưởng các ngành: GD&ĐT, Trung tâm Y tế. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Nguyễn Thị Mai, Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

4- 7g30: Trưởng Ban tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Phó Chánh Thanh tra huyện Phạm Hồng Hoa. Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân huyện.

Chiều:

 - 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp Ban Nội dung công tác diễn tập tỉnh. Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ sáu 02/11/2018:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của Tỉnh nghe báo cáo chuyên đề về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt nghe phòng Quản lý đô thị, Xí nghiệp Công trình công cộng, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế báo cáo danh mục các công trình thực hiện trong năm 2019 (các đơn vị chuẩn bị báo cáo, hồ sơ và danh mục công trình). Mời: Lãnh đạo phòng Tài chính Kế hoạch; Thủ trưởng các ngành: QLĐT, XN CTCC, TNMT, Kinh tế. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Xuân Trường Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

 

        * Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 03/11/2018 - 04/11/2018)

            - Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện:  Huỳnh Ngọc Ánh - CVP.

            - CBCC: Hà Thị Hiền, Võ Thị Ngọc Trâm.

                                  Thông báo này thay thư mời họp


TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Huỳnh Ngọc Ánh


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Tổng truy cập 1119